Sokszínű magyar nyelv 7. Az új kerettantervhez is használható gyerekbarát 7. osztályos magyar nyelv tankönyv MS-2366
MS-2366

Tankönyv

7. évfolyam, 6. kiadás (2018. 07. 02.)
Ingyenes, online hozzáférés a kiadvány digitális változatához, interaktív extra tartalmakkal.
 
 
kód: MS-2366
ára: 995 Ft
ára osztálykedvezménnyel: 796 Ft (15 db felett)
méret: B5, 136 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
Kosárba
 
doc Sokszínű magyar nyelv 7. o. NAT2012, (36 órás)
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető

A népszerű tankönyvcsalád 7. osztályos tankönyve jól használható mind a tanórai munkához, mind az otthoni tanuláshoz. Magyarázatai közérthetőek, játékos és humoros, a diákok világához közel álló feladatai segítik az érdeklődés felkeltését és a tanulnivaló jobb megértését. Az önálló tanulást támogatják a fejezetek végén található összefoglalások, amelyek segítenek a tanult ismeretek rendszerezésében és elmélyítésében.

Az ismeretek átadása mellett a kiadvány nagy hangsúlyt fektet a szövegértési készség és a kommunikációs képesség fejlesztésére, valamint a helyesírási ismeretek folyamatos bővítésére. Így megfelelő alapot nyújt a majdani középiskolai felvételi sikeres teljesítéséhez is.

Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!8
2. Év eleji ismétlés14
Mondattan19
3. Bevezetés a mondatok világába20
4. A mondatok csoportosítása24
5. Az állítmány27
6. Az alany34
7. A tárgy40
8. Részösszefoglalás45
9. Határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)47
10. Határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandóhatározó)57
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)68
12. A mellérendelő szószerkezet75
13. Az egyszerű mondat szerkezete77
14. Az egyszerű mondat helyesírása80
15. Összefoglalás84
Szóalkotási módok87
16. Szóképzés88
17. Az alárendelő szóösszetételek90
18. A mellérendelő szóösszetételek97
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)100
20. Összefoglalás106
Könyv- és könyvtárhasználat107
21. Könyv- és könyvtárhasználat108
Kommunikáció111
22. Kommunikáció szóban és írásban112
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés115
24. A hozzászólás és a felszólalás118
25. A kiselőadás121
26. Összefoglalás124
27. Év végi összefoglalás126
Kislexikon132


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali