Nyelvtan munkafüzet 8. osztály

Sokszínű magyar nyelv 8. 8. osztályos magyar nyelv munkafüzet gyakorló feladatokkal a tankönyv leckéihez MS-2369
MS-2369

Munkafüzet

8. évfolyam, 8. kiadás (2021. 07. 07.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 80 oldal
960 Ft
Kosárba
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 8. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű magyar nyelv 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2708
Sokszínű magyar nyelv 8. - Gyerekbarát 8. osztályos magyar nyelv tankönyv (NAT2012-höz is) MS-2368
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Mit tanultunk az elmúlt években?6
Az összetett mondat16
3. A mellérendelő összetett mondat16
4. Az alárendelő összetett mondat I.20
5. Az alárendelő összetett mondat II.23
6. Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok26
7. A többszörösen összetett mondatok27
8. A mondatok csoportosítása szerkezetük szerint30
9. Az összetett mondatok helyesírása32
10. Összefoglalás35
Szövegalkotás38
11. Véleménynyilvánítás írásban38
12. A mindennapi élet hivatalos iratai I.42
13. A mindennapi élet hivatalos iratai II.46
14. Összefoglalás47
Tömegkommunikáció48
15. A tömegkommunikáció szerepe, feladatai48
16. A tömegkommunikáció tájékoztató műfajai49
17. A tömegkommunikáció véleményközlő műfajai51
18. Reklám, hirdetés, apróhirdetés54
19. Összefoglalás56
A magyar nyelv élete58
20. A nyelvek osztályozása nyelvtípus szerint58
21. Nyelvünk eredete, rokonsága60
22. A magyar nyelv története63
23. A nyelvváltozatok I. - A köznyelv és a csoportnyelvek66
24. A nyelvváltozatok II. - A nyelvjárások68
25. Összefoglalás70
Könyv- és könyvtárhasználat72
26. Könyv- és könyvtárhasználat72
27. Év végi összefoglalás74
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Ez a munkafüzet a 8. osztályos Sokszínű magyar nyelv című tankönyvhöz készült. Felépítésében, tartalmában és küllemében is szorosan kapcsolódik a tankönyv fejezeteihez: feladatai a tankönyvi tananyag feldolgozását, rendszerezését segítik. Mint ahogy az előző években megszokhattátok, az egyes fejezeteket összefoglaló feladatsorok zárják, melyek segítségével ellenőrizhetitek, elmélyíthetitek tudásotokat. A munkafüzet feladatsorai az idén is gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellenőrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál most is figyeltünk arra, hogy izgalmas, humoros szépirodalmi szövegekkel és érdekes ismeretterjesztő írásokkal találkozzatok a feladatsorok bevezetőiben. A tankönyv feladataihoz hasonlóan a munkafüzetben szereplő gyakorlatok is gondolkodásra, alkotásra, játékra ösztönöznek benneteket, és támaszkodnak ismereteitekre, mindennapi tapasztalataitokra. Megoldásuk során alkalmatok nyílik véleményt nyilvánítani egy-egy témáról, megvitatni érdekes kérdéseket. Segítségükkel fejleszthetitek az íráskészségeteket és a helyesírásotokat, bővíthetitek a szókincseteket. A páros és csoportos feladatok arra is alkalmat adnak, hogy megtapasztaljátok a közös munka örömét. Kutassatok a könyvtárban, keresgéljetek a számítógépen! Olvassatok, gondolkodjatok és játsszatok!


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali