Fizika gyakorló feladatok 7. osztály

Jól felkészültem-e? 7. Fizika feladatsorozatok 7. osztályosoknak. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2497
MS-2497

Fizikai feladatsorok

7. évfolyam, 16. kiadás (2023. 02. 17.)
Mozaik Kiadó
méret: 202x285 mm
terjedelem: 88 oldal
1 580 Ft
1 264 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A korábbi tantervekhez készült hagyományos szemléletű munkafüzet segédkönyvként szakkörön vagy a fizika otthoni tanulásához továbbra is használható. Alkalmat kínál arra, hogy a tanulók felelevenítsék az ismereteiket, elmélyítsék az újonnan elsajátított fizikai fogalmakat, összefüggéseket. Mivel tartalmazza a feladatok megoldásait, önellenőrzésre is lehetőséget ad.
Kapcsolódó kiadványok
Fizika 7. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika munkafüzete (NAT2007, NAT2012) MS-2867
Fizika 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika tankönyve (NAT2007, NAT2012) MS-2667
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó3
Kérdések, feladatok5
I. Az anyagok néhány tulajdonsága, kölcsönhatások5
II. A testek haladó mozgása:9
Sebesség, gyorsulás, szabadesés9
III. A dinamika alapjai: a tömeg, az erő13
IV. A nyomás, a felhajtóerő, Arkhimédész törvénye18
V. Az energia, az energiaváltozások28
VI. A hőjelenségek41
Megoldások51
Tanácsok a számításos feladatok megoldásához51
I. Az anyagok néhány tulajdonsága, kölcsönhatások55
II. A testek haladó mozgása:58
Sebesség, gyorsulás, szabadesés58
III. A dinamika alapjai: a tömeg, az erő61
IV. A nyomás, a felhajtóerő, Arkhimédész törvénye64
V. Az energia, az energiaváltozások71
VI. A hőjelenségek80
Összefüggések és mértékegységek86
A kiadvány bevezetője
A fizikáról - mint tantárgyról - a diákok, sőt a felnőttek körében is igen eltérőek a vélemények. Van, aki azt mondja, neki nem okozott különösebben sem gondot, sem örömet, mások így kiáltanak fel: ?Álmomban se jöjjön elő!?, de szerencsére nem kevés azoknak a száma sem, akiknek sok öröme, sikere van e tantárggyal kapcsolatban. ők azok, - akik megértik a fizikában az egymásraépülést, az összefüggéseket; - akik kísérletezés közben izgalommal kutatják a természeti jelenségek okait, törvényszerűségeit; - akiknek nem okoz nehézséget egy-egy meghatározás, összefüggés, törvény megtanulása; - akik nem riadnak vissza sem az egyszerűbb, sem az esetlegesen többszörösen összetett számításos feladatok megoldásától; - akik a siker nyújtotta öröm érzését élik át, ha ismereteiket egy-egy jelenség megértésében, logikai problémák megoldásában alkalmazni tudják. Elsősorban a fizika fontosságát, szépségeit felismerők azok, akik a természettudományok, műszaki tudományok alapján készült csodálatos emberi alkotásokat (rádió, televízió, távcső, autó, röntgenkészülékek, számítógép, automata gépsorok stb.) nemcsak használni akarják, hanem azok működését is szeretnék megérteni. ők tudják, hogy ehhez az kell, hogy tudásukat - a tanári ellenőrzés előtt - felmérjék, a hiányokat pótolják. Mindehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.

E feladatsorozatokban az általános iskola 7. osztályos fizika tananyagából találhatók kérdések, rajzkészítési és számításos feladatok, problémák, melyek az ismeretek gyakorlati alkalmazását igénylik. A kérdések segítik a felidézést, a fogalmak tartalmának megismerését, a lényegkiemelést, támogatva ezzel mind a megértést, mind a megtanulást, lehetőséget adnak az önellenőrzéshez, a hiányosságok felméréséhez. A számításos feladatok között az egyszerűtől a többszörösen összetettig sokféle változat előfordul, s mind ezek megoldása, mind pedig egy-egy jelenség lejátszódásának, egy-egy eszköz működési elvének elemzésére adott lehetőség igen hatékonyan szolgálhatja a gondolkodás fejlődését. A kérdések és feladatok többsége olyan, hogy a fizikaórán használt témazáró feladatlapokon is szerepelhetnek. Így a témazáró feladatlapok eredményes megoldásához jó edzési lehetőséget biztosít ezek megoldása. Ehhez azonban az kell, hogy a megoldást mindenki önállóan végezze, s csak ezután hasonlítsa össze a saját megoldását a kiadvány második részében található válaszokkal. Javasoljuk, hogy a feladatok többségét - az üres helyeken - írásban válaszold meg! A feleletválasztásos kérdéseknél a megfelelő válasz sorszáma bekarikázható. Szerencsés, ha ezzel egyidőben a válaszodat szóban is megindokolod. Ezt követheti - önellenőrzésként - a megoldási rész megfelelő részének áttanulmányozása. A megoldásokban helyenként a várhatónál - az általános iskolai követelményeknél - részletesebb válaszokat adunk, ezzel közületek a legérdeklődőbbek ismereteit szeretnénk tovább bővíteni, mélyíteni. E kiegészítések megtanulása, tudása természetesen nem kötelező, hiszen közvetlenül nem része az általános iskolai tananyagnak.