Fizika munkafüzet 7. osztály

Fizika 7. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika munkafüzete (NAT2007, NAT2012) MS-2867
MS-2867

Mechanika, hőtan

7. évfolyam, 20. kiadás (2022. 07. 15.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 48 oldal
1 280 Ft
1 024 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

A hosszú éveken át méltán legnépszerűbb általános iskolai fizikakönyvhöz tartozó munkafüzet a NAT2007 alapján készült, de a NAT20012-es tantervhez is használható.

A tananyag feldolgozásmódjának külön értéke, hogy a természettudományos gondolkodást fejleszti, az ismeretek alkalmazásával pedig visszakapcsolódást biztosít a gyakorlati élethez.

Kapcsolódó kiadványok
Fizika 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika tankönyve (NAT2007, NAT2012) MS-2667
Jól felkészültem-e? 7. - Fizika feladatsorozatok 7. osztályosoknak. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2497
Fizika 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2745
Fizika és természetismeret kézikönyv - A könyv első része 170 kísérletet ismertet megfelelő módszertani útmutatásokkal együtt. A második rész olyan érdekességeket, játékos kompetenciafejlesztő módszereket és olvasmányokat tartalmaz, amelyekkel a fizikaórák élményszerűsége növelhető MS-2669
Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek - Közel 800 fizika feladat megoldásokkal MS-2201
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A) Kísérletezzünk!4
I. Az anyag néhány tulajdonsága. Kölcsönhatások4
1. A hőmérséklet mérése4
II. A testek mozgása6
1. Kísérletek Mikola-csővel6
III. A dinamika alapjai8
1. A testek tömege. Tömegmérés8
2. Szilárd test térfogatának meghatározása a vízkiszorítás módszerével9
3. Sűrűség10
4. Az erőmérés11
5. A súrlódás12
6. A forgatónyomaték13
IV. A nyomás14
1. A nyomás14
2. Folyadékok nyomása15
3. A felhajtóerő16
V. Energia, munka, hő17
1. Az energia fogalma17
2. A munkavégzés és a munka18
VI. Hőjelenségek19
1. Olvadás19
2. A párolgás20
B) Mérj, számolj, gyakorolj!22
I. Az anyag néhány tulajdonsága. Kölcsönhatások22
1. A hőmérséklet mérése22
2. Hosszúságmérés22
3. A terület kiszámítása24
4. Térfogatszámítás25
5. Időtartam mérése25
6. Kölcsönhatások26
II. A testek mozgása28
1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás28
2. Változó mozgás32
III. A dinamika alapjai34
1. Tömegmérés34
2. A sűrűség meghatározása34
3. Az erők ábrázolása35
IV. A nyomás37
1. A nyomás kiszámítása37
2. Felhajtóerő38
3. Az úszás38
V. Energia, munka, hő39
1. A munkavégzés és a munka39
2. A testek belső energiája, a fajhő, az égés40
3. A teljesítmény42
4. A hatásfok42
VI. Hőjelenségek43
1. Hőterjedés, hőtágulás43
2. Halmazállapot-változások43
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Munkafüzetünk a 7. osztályos fizikatankönyvhöz készült azzal a céllal, hogy a tananyag elsajátítását segítse, valamint hasznos tevékenységek, ismeretek gyakorlására teremtsen lehetőséget. A füzet két jól elkülönülő részre tagolódik: A) KÍSÉRLETEZZÜNK! B) MÉRJ! SZÁMOLJ! GYAKOROLJ! Az A) fejezet feldolgozását a fizikaórákra ajánljuk, a B) rész az otthoni tanulásotokat segítheti. A fizika tanulásának nem az a fő célja, hogy a tananyagot az emlékezetünkbe véssük, hanem az, hogy a fizika törvényei, összefüggései a mindennapi életünkben felmerülő problémák megoldásában is segítsenek. Ehhez nyújt iránymutatást a munkafüzet. Javasoljuk, hogy a füzetben leírt kísérleteket, megfigyeléseket mind végezzétek el, hiszen a kísérletezés örömet okoz az embernek, érdekes, és segíti a megértést. Közben azonban ügyeljetek arra, hogy a balesetek elkerülése végett minden esetben tartsátok be pontosan tanárotok utasításait! Van olyan kísérlet, melyet csoportosan célszerű elvégeznetek, s vannak olyanok, melyeket önálló feldolgozásra szánunk. A mérésekhez és feladatmegoldásokhoz a fizikai mennyiségek mértékegységeit rendszerint SI-mértékegység-rendszerben adtuk meg, de néha találtok olyan mértékegységeket is, melyeket régen hazánkban, esetenként más országokban alkalmaztak, s néha még ma is találkozhatunk velük. Tájékozódjatok ezek között is. A gyakorló részben vannak olyan feladatok, melyek azonos gondolatmenet alapján oldhatók meg, s általuk juthattok tipikus megoldási módszerek birtokába, s vannak olyan ötletet igénylő problémák is, melyek izgalmasabbá teszik a munkátokat. A feladatok megoldása biztosan segít majd a témazáró feladatlapok eredményes megírásában is.