Nyelvtan tankönyv 7. osztály

Anyanyelv felsősöknek 7. Munkafüzet a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához (NAT2007) MS-2587
MS-2587

Munkafüzet

7. évfolyam, 13. kiadás (2017. 07. 19.)
Mozaik Kiadó
méret: 204x285 mm
terjedelem: 108 oldal
1 580 Ft
1 264 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak
A munkafüzet az Anyanyelv felsősöknek 7. tankönyv anyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható. A kötet a NAT 2007 alapján készült.
Kapcsolódó kiadványok
Anyanyelv felsősöknek 7. - Könyv a magyar nyelvi ismeretek hatékony elsajátításához közérthető stílusban MS-2187
Anyanyelv felsősöknek 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2787
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Tanév eleji ismétlés3
A magánhangzók és a mássalhangzók3
Helyesírási alapelvek, szabályok6
A szó alakja, jelentése, szerkezete8
A szófajok és helyes használatuk10
Magán- és közéleti kommunikáció14
Szóbeli és írásbeli közlésmód14
A kulturált nyelvi magatartás16
Beszédhelyzetek18
Beszédhelyzetek az iskolában19
Kommunikáció írásban21
Kommunikáció szövegek útján22
A könyv- és a könyvtárhasználat24
Az egyszerű mondat25
A mondat fogalma és fajtái25
Állítás és tagadás27
A mondat jelentése29
A mondat szerkezete30
A tagolt mondat szerkezete32
Az egyszerű mondat fő részei33
Az alany és az állítmány a szövegben35
Az egyszerű bővített mondat37
A tárgy37
Részösszefoglalás - Mit tanultunk az egyszerű mondatról?39
Mit határoznak meg a határozók?40
A helyhatározó42
A képes helyhatározó45
Határozók és szövegek I.46
Az időhatározó és a számhatározó48
A módhatározó és a tekintethatározó52
Az állapot- és a számállapot-határozó54
Az eszközhatározó56
A társhatározó58
Az okhatározó és a célhatározó60
A fokhatározó és a mértékhatározó63
Határozók és szövegek II.65
Az eredethatározó70
Az eredményhatározó71
A részeshatározó72
Az állandó és a hasonlító határozó73
Részösszefoglalás - A határozók áttekintése74
A jelző és a jelzős szószerkezet76
A minőségjelző77
A mennyiségjelző79
A birtokos jelző81
Az értelmező jelző83
Jelzők és szövegek84
Részösszefoglalás - A jelzők áttekintése86
A határozók és a jelzők (Gyakorlás)88
A szóalkotás91
A szóalkotás módjai91
A szóösszetétel92
Az alárendelő összetett szó93
A mellérendelő összetett szó95
A mozaikszók és a rövidítések96
A szóképzés97
Milyen szavakat képezhetünk igékből?98
Milyen szavakat képezhetünk névszókból?99
A szóalkotás tanult módjai (Gyakorlás)102
Tanév végi ismétlés104
Mit tudunk a kulturált kommunikációról?104
Mit tudunk a mondat fogalmáról és fajtáiról?105
Mit tudunk a szószerkezetekről, a mondatrészekről és nyelvi kifejezőeszközeikről?106