Fizika tankönyv 10. osztály

HUNDIDAC `99 Arany Díj HUNDIDAC 2001 Arany Díj HUNDIDAC 2003 Arany Díj
Fizika 10. A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes fizika tankönyve MS-2619
MS-2619

Elektromosságtan. Hőtan

10. évfolyam, 18. kiadás (2020. 06. 04.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 216 oldal
1 780 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
Díjak
$ext V. Budapesti Könyvfesztivál Budai Könyvdíj
Az elektromosságtan és hőtan témakörét feldolgozó fizikakönyv külön hangsúlyt helyez arra, hogy a jelenségek vizsgálata és a fizikai törvényszerűségek felismerése mindig valamilyen gyakorlati szituációhoz, kísérletekhez kapcsolódjon.
A legfontosabb feladattípusok megoldását mintapéldák mutatják be. Az egyéni gyakorlást, a tanultak alkalmazását és elmélyítését teszik lehetővé a lecke végén található kérdések és feladatok. Ezek végeredménye a tankönyv végén megtalálható, így a könyv az önálló munkát és az önellenőrzést is lehetővé teszi.
Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Hőtan9
1. Hőtani alapjelenségek10
1.1. Emlékeztető10
1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei12
1.3. A folyadékok térfogati hőtágulása16
2. Gázok állapotváltozásai19
2.1. Emlékeztető. Állapotjelzők, állapotváltozások19
2.2. Gázok állapotváltozása állandó nyomáson (izobár állapotváltozás)21
2.3. Gázok állapotváltozása állandó térfogaton (izochor állapotváltozás)25
2.4. Gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten (izotermikus állapotváltozás)27
2.5. Az ideális gázok állapotváltozása, állapotegyenlete30
3. Molekuláris hőelmélet34
3.1. Emlékeztető34
3.2. A gázok állapotváltozásainak molekuláris értelmezése35
3.3. A gázok belső energiája, a hőtan I. főtétele39
3.4. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata42
3.5. A termikus folyamatok iránya, a hőtan II. főtétele48
4. Halmazállapot-változások50
4.1. A halmazállapot-változások energetikai vizsgálata50
4.2. A halmazállapot-változások molekuláris értelmezése53
Összefoglalás60
Elektrosztatika63
1. Elektrosztatikai alapismeretek64
1.1. Emlékeztető64
2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye69
3. Az elektromos mező jellemzése72
3.1. Az elektromos térerősség72
3.2. Az elektromos mező szemléltetése erővonalkakkal75
3.3. Az elektromos mező munkája. Az elektromos feszültség78
4. Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn82
5. A kondenzátor: Az elektromos mező energiája86
6. Kondenzátorok kapcsolása (kiegészítő anyag)91
Összefoglalás92
Az elektromos áram, vezetési jelenségek93
1. Egyenáram. Áramköri alaptörvények94
1.1. Emlékeztető94
1.2. Az áramköri alapmennyiségek. Ohm törvénye.97
1.3. Mitől függ a fémes vezető ellenállása?102
1.4. Az elektromos munka, teljesítmény és hőhatás107
1.5. Fogyasztók soros kapcsolása110
1.6. Fogyasztók párhuzamos kapcsolása113
1.7. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolásának gyakorlati alkalmazásai116
1.8. Áramforrások modellezése. Üresjárási feszültség, belső ellenállás (kiegészítő anyag)120
2. Vezetési jelenségek124
2.1. Elektromos áram folyadékokban. Az elemi töltés meghatározása124
2.2. Elektromos áram gázokban és vákuumban126
2.3. Elektomos áram félvezetőkben129
2.4. Félvezető eszközök131
Összefoglalás135
A mágneses mező, elektromágneses indukció137
1. A mágneses mező138
1.1. Emlékeztető138
1.2. A mágneses indukcióvektor, indukcióvonalak, fluxus141
1.3. Egyenes áramvezető és tekercs mágneses mezője146
1.4. Elektromágnesek a gyakorlatban150
1.5. A mágneses mező hatása mozgó töltésekre153
2. Elektromágneses indukció159
2.1. A mozgási elektromágneses indukció159
2.2. Nyugalmi elektromágneses indukció165
2.3. Az önindukció. A mágneses mező energiája169
3. A váltakozó feszültségű áramkörök173
3.1. A váltakozó feszültség előállítása és tulajdonságai173
3.2. Ellenállások a váltakozó áramú áramkörben (kiegészítő anyag)179
3.3. Teljesítmény a váltakozó áramú áramkörben (kiegészítő anyag)182
3.4. A transzformátor185
3.5. Elektromos balesetvédelem és elsősegélynyújtás189
Összefoglalás194
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A fizika tudománya a természetről szerzett tapasztalatokat rendszerezi, meghatározva ezekben a törvényszerű összefüggéseket. A fizikai ismeretek bővítése ezért elsősorban azt igényli, hogy tudatos megfigyelésekkel, kísérletekkel gyarapítsuk a természetről szerzett tapasztalatainkat. A tankönyv hőtani és elektromosságtani fejezetei egyaránt sok érdekes kísérlet élményét kínálják. Ha a természettudományok vagy a műszaki tudományok mélyebb titkaival akarunk megismerkedni, netalán újabb titkokat tudósként felfedezni, akkor használnunk kell a matematika nyelvét a természet fizikai törvényeinek pontos leírására. Gyakran hisszük azt, hogy a tanórán megértett anyagot már tudjuk is, pedig csak a tartós, felhasználásra alkalmas tudás az igazi. Ehhez fontos a tanóra után a megfelelő anyagrész figyelmes elolvasása, a lényeg kiemelése, a gondolkodtató kérdésekkel és a feladatokkal való foglalkozás. Ezért törekedtünk arra, hogy a könyv önállóan is használható legyen, hogy az a diák is megtanulhassa a tananyagot, aki az adott fizikaórán éppen nem volt jelen, vagy az órai gondolatmenetet nem tudta megfelelően követni. A megtanult ismeretek, módszerek nemcsak azok számára hasznosak, akik természettudományi vagy műszaki pályára készülnek, hanem arra is szolgálnak, hogy képesek legyünk bárhol használni a fizikaórákon megtanult észjárást, és otthon érezzük magunkat a természet és a modern technika világában.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali