Fizika tankönyv 8. osztály

Fizika 8. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos fizika tankönyve (NAT2007, NAT2012) MS-2668
MS-2668

Elektromosságtan, fénytan

8. évfolyam, 18. kiadás (2022. 08. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 104 oldal
1 980 Ft
1 584 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

A hosszú éveken át méltán legnépszerűbb általános iskolai fizikakönyv a NAT2007 alapján készült, de a NAT20012-es tantervhez is használható.

A tananyag feldolgozásmódjának külön értéke, hogy a természettudományos gondolkodást fejleszti, az ismeretek alkalmazásával pedig visszakapcsolódást biztosít a gyakorlati élethez.

Ezek a szempontok különösen erős hangsúllyal jelennek meg a Keresd a megoldást! c. részekben. Ezek a tanulók életéből vett fizikai problémákat tűznek ki, amelyek megoldása korszerű megközelítést, kreativitást, ötleteket, nyitottságot igényel.

Kapcsolódó kiadványok
Fizika 8. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedikes fizika munkafüzete (NAT2007, NAT2012) MS-2868
Fizika és természetismeret kézikönyv - A könyv első része 170 kísérletet ismertet megfelelő módszertani útmutatásokkal együtt. A második rész olyan érdekességeket, játékos kompetenciafejlesztő módszereket és olvasmányokat tartalmaz, amelyekkel a fizikaórák élményszerűsége növelhető MS-2669
Jól felkészültem-e? 8. - Fizika feladatsorozatok 8. osztályosoknak. Lényegkiemelő feladatok és megoldások a tananyag gyakorlásához, önellenőrzéshez. Kiválóan alkalmas a témazáró dolgozatra való készüléshez MS-2498
Fizika 8. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2746
Fizikai feladatok gyűjteménye 12-16 éveseknek - Közel 800 fizika feladat megoldásokkal MS-2201
Trükkös fizika - Fizika szórakoztatóan. Játékos fogadásokon alapuló, otthon is elvégezhető kísérletek magyarázatokkal, tudománytörténeti érdekességekkel MS-3180
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. Elektromos alapjelenségek. áramerősség, feszültség9
Emlékeztető10
1. Az anyag részecskéinek szerkezete11
2. A testek elektromos állapota12
3. Az elektromos áram. Az áramerősség15
4. Az elektromos áramkör22
5. A fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása26
6. Az elektromos feszültség28
Keresd a megoldást!32
Összefoglalás34
II. Az elektromos ellenállás. Az egyenáram hatásai35
1. Az elektromos ellenállás. Ohm törvénye36
2. A vezetékek elektromos ellenállása40
3. Több fogyasztó az áramkörben42
4. Az egyenáram hatásai46
5. Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása51
Keresd a megoldást!56
Összefoglalás58
III. Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram59
1. Az elektromágneses indukció60
2. A váltakozó áram63
3. A transzformátor68
4. Az elektromos távvezetékrendszer71
5. Az elektromos áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása73
Keresd a megoldást!78
Összefoglalás80
IV. Fénytan81
1. A fény tulajdonságai82
2. Fényvisszaverődés síktükörről85
3. Fényvisszaverődés gömbtükörről87
4. A fénytörés90
5. Fénytani lencsék92
6. Optikai eszközök94
7. A színek97
Keresd a megoldást!99
Összefoglalás101
Az új szakszavak jegyzéke102
Időtérkép104
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Életünk ma már elképzelhetetlen elektromos eszközök használata nélkül. Minden nap világítunk, melegítünk, rádiózunk, tévét nézünk, dolgozunk vagy játszunk számítógéppel, villanymotorokat működtetünk és még sokféleképpen kerülünk kapcsolatba az elektromossággal. Ez az egyik oka annak, hogy mindenkinek ismernie kell az elektromosság legfontosabb tulajdonságait, jellemzőit, illetve hasznos, káros és veszélyes hatásait az emberi életre. A lakások és üzemek számára szükséges elektromos energiát óriási áramfejlesztők biztosítják. Ezek üzemeltetése szén, gáz, olaj elégetésével, folyók duzzasztásával, atommagok átalakításával, a szél és a napsugárzás felhasználásával történik. Nem mindegy azonban, hogy az elektromos áram fejlesztése közben milyen mértékben károsodik a környezetünk. Az elektromos energiával való takarékoskodás az egyik legjobb védekezés a környezet károsítása ellen. Ezért ne működtessük feleslegesen az elektromos berendezéseket! A 8. osztályos tananyag másik nagy fejezete a fénytan, mellyel az élet minden pillanatában találkozunk. A fény különféle kölcsönhatásai teszik lehetővé, hogy növények, állatok, emberek élhessenek a földön. A fény kölcsönhatásai alapján tudjuk megérteni, megmagyarázni a látást, valamint az optikai eszközök működését a visszapillantó tükörtől a videózásig. Fizikaórákon tehát ebben a tanévben is olyan ismeretekhez juthatunk, amelyek a mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen segítséget adnak.