H
Hajduné Holló Katalin
MS-9335DIFER - Gondolkodás­fejlesztés MAPPA - Kézikönyv és mérőeszközök 8380,- Ft
MS-9337DIFER - Kártyagyűjtemény a gondolkodás fejl. - 750 db kivágható kártya 15980,- Ft
Hajduné Tölgyesi Lívia
MS-1771Útravaló - Erkölcstan 1. kézikönyv 2680,- Ft
MS-1780UÚtravaló - Erkölcstan 1. 1980,- Ft
Halász Tibor Dr.
MS-2615UFizika 9. tk. - Mozgások. Energiaváltozások 2880,- Ft
MS-2623Fizika 11. tk. - Rezgések és hullámok. Modern fizika 2880,- Ft
MS-2627Fizika 11-12. - Közép- és emelt szint - Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek 3980,- Ft
MS-2667Fizika 7. tk. - Mechanika, hőtan 1980,- Ft
MS-2668Fizika 8. tk. - Elektromosságtan, fénytan 1980,- Ft
MS-2827Fizika 11-12. mf. - Közép- és emelt szint - Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek 1680,- Ft
MS-2867Fizika 7. mf. - Mechanika, hőtan 1280,- Ft
MS-2868Fizika 8. mf. - Elektromosságtan, fénytan 1280,- Ft
Hartmut von Hentig
MS-2925Miért kell iskolába járnom? - Levelek Tobiashoz 2780,- Ft
Havlikné Rácz Andrea
MS-9343Társas problémák és megoldásuk 4280,- Ft
MS-9360Ovis Fürkésző - Módszertani kézikönyv 4280,- Ft
Hepp Attiláné
MS-1001TUDORKA 1. - Képességfejlesztő mf. óvodásoknak - Képességfejlesztő mf. óvodásoknak 1540,- Ft
MS-1002TUDORKA 2. - Képességfejlesztő mf. óvodásoknak - Képességfejlesztő mf. óvodásoknak 1540,- Ft
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
MS-1100UABC-ház Ábécéskönyv 1. 1980,- Ft
MS-1101UMesék az ABC-házból 1. - Olvasmánygyűjtemény 1980,- Ft
MS-1200UKerek egy esztendő - olvasókönyv 2. osztály 2280,- Ft
MS-1400KKitárulkozó világ - Olvasmánygyűjtemény 4. osztály 2280,- Ft
MS-1500UBeszéd, olvasás, írás 1. - Álló írás mf. 1340,- Ft
MS-1502UBeszéd, olvasás 1. mf. 1340,- Ft
MS-1503UÍrásmunkafüzet 1. - Álló írás 1340,- Ft
MS-1508Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - I. félév mf. 1240,- Ft
MS-1509Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - II. félév mf. 1240,- Ft
Herold Gyuláné
MS-1617VBetűvető - Olvasás, írás, szövegértés fejl. 1. o. - Anyanyelvi fejlesztőfüzet - olvasás, írás, szövegértés 1680,- Ft
Hetényiné Kulcsár Mária
MS-2265UMatematika gyakorló 5. - I. kötet 1680,- Ft
MS-2266UMatematika gyakorló 5. - II. kötet 1680,- Ft
Hornok András
MS-2353UIrodalom 9. I. kötet 2280,- Ft
MS-2354UIrodalom 9. II. kötet 2280,- Ft
MS-2355UIrodalom 10. I. kötet 2280,- Ft
MS-2356UIrodalom 10. II. kötet 2280,- Ft
Horváth Andrásné Szabó Emőke
MS-1411UKörnyezetünk titkai 1. 1980,- Ft
MS-1412VKörnyezetünk titkai 2. 1980,- Ft
MS-1425UKörnyezetünk titkai 4. 1980,- Ft
MS-1431UKörnyezetünk titkai 3. (NAT2020) 1980,- Ft
MS-1432UKörnyezetünk titkai 4. (NAT2020) 1980,- Ft
MS-2610Biológia 7. tk. - Életközösségek, rendszertan 2140,- Ft
MS-2610UBiológia 7. tk. (NAT2020) - Életközösségek. Az élővilág fejlődése 2140,- Ft
MS-2614Biológia 8. tk. - Az ember szervezete és egészsége 2140,- Ft
MS-2614UBiológia 8. tk. (NAT2020) - Az ember szervezete és egészsége 2140,- Ft
MS-2622Biológia 10. - Az ember életműködése. Az öröklődés alapjai 2880,- Ft
MS-2760UBiológia 7. AB. (NAT2020) - Életközösségek. Az élővilág fejlődése 590,- Ft
MS-2761UBiológia 8. AB. (NAT2020) - Az ember szervezete és egészsége 590,- Ft
MS-2763UKörnyezetünk titkai 3. AB. tszm. 590,- Ft
MS-2764UKörnyezetünk titkai 4. AB. tszm. 590,- Ft
MS-2810UBiológia 7. mf. (NAT2020) - Életközösségek. Az élővilág fejlődése 1540,- Ft
MS-2814Biológia 8. mf. - Az ember szervezete és egészsége 1540,- Ft
MS-2814UBiológia 8. mf. (NAT2020) - Az ember szervezete és egészsége 1540,- Ft
Horváth Andrea Dr.
MS-2655UTörténelem 5. tk. - Az emberiség története a középkorig 2480,- Ft
MS-2656VTörténelem 6. tk. - A kora újkortól a polgári átalakulásig 2480,- Ft
MS-2791UTörténelem 5. AB. tszm. - Az emberiség története a középkorig 590,- Ft
MS-2792VTörténelem 6. AB. tszm. - A kora újkortól a polgári átalakulásig 590,- Ft
MS-2855UTörténelem 5. mf. - Az emberiség története a középkorig 1540,- Ft
MS-2856VTörténelem 6. mf. mf. - A kora újkortól a polgári átalakulásig 1540,- Ft
MS-4115Történelmi atlasz 5-8. 2140,- Ft
Horváth Balázs
MS-2526Jól felkészültem-e? 8. - Kémia feladatsorozatok 1680,- Ft
MS-2608Kémia 7. tk. - Kémiai alapismeretek 2140,- Ft
MS-2612Kémia 8. tk. - Szervetlen kémia 2140,- Ft
MS-2616UKémia 9. tk. - Általános és szervetlen kémia 2880,- Ft
MS-2620UKémia 10. tk. - Szervetlen és szerves kémia 2880,- Ft
MS-2808Kémia 7. mf. mf. - Kémiai alapismeretek 1540,- Ft
MS-2812Kémia 8. mf. - Szervetlen kémia 1540,- Ft
MS-2816UKémia 9. mf. - Általános és szervetlen kémia 1680,- Ft
MS-2820UKémia 10. mf. - Szervetlen és szerves kémia 1680,- Ft
MS-2982UKémia 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag 520,- Ft
MS-3151Kémia 11-12. - Közép- és emelt szint - Érettségire felkészítő tk. 4380,- Ft
MS-3152Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szint - Érettségi feladatgyűjtemény 4380,- Ft
MS-3157Kidolgozott számítási feladatok - Kémia, közép- és emelt szint (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintű érettségire készülőknek 4380,- Ft
Horváth Csaba
MS-2979UFöldrajz 7. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag (NAT2012 és NAT2020) 620,- Ft
MS-2983UFöldrajz 8. - Kieg. - Kerettantervi kieg. tananyag (NAT2012 és NAT2020) 520,- Ft
Horváth Katalin
MS-3158Rendszerező kémia gyakorló 9-10. o. - Megoldásokkal 3980,- Ft
Horváth Levente Attila
MS-2655UTörténelem 5. tk. - Az emberiség története a középkorig 2480,- Ft
MS-2656VTörténelem 6. tk. - A kora újkortól a polgári átalakulásig 2480,- Ft
MS-2657UTörténelem 7. tk. - A nemzetállamok korától a II. világháborúig 2480,- Ft
MS-2658UTörténelem 8. tk. - A hidegháború korától napjainkig 2480,- Ft
MS-2791UTörténelem 5. AB. tszm. - Az emberiség története a középkorig 590,- Ft
MS-2792VTörténelem 6. AB. tszm. - A kora újkortól a polgári átalakulásig 590,- Ft
MS-2793UTörténelem 7. AB. tszm. - A nemzetállamok korától a II. világháborúig 590,- Ft
MS-2794UTörténelem 8. AB. tszm. - A hidegháború korától napjainkig 590,- Ft
MS-2855UTörténelem 5. mf. - Az emberiség története a középkorig 1540,- Ft
MS-2856VTörténelem 6. mf. mf. - A kora újkortól a polgári átalakulásig 1540,- Ft
MS-2857UTörténelem 7. mf. - A nemzetállamok korától a II. világháborúig 1540,- Ft
MS-2858UTörténelem 8. mf. - A hidegháború korától napjainkig 1540,- Ft
MS-4115Történelmi atlasz 5-8. 2140,- Ft
Horváth Zsolt
MS-3159Biológia feladatsorok - Emelt szintű érettségire és OKTV-re - Megoldásokkal, magyarázatokkal 4580,- Ft
MS-3173UPróbaérettségi feladatsorok - Biológia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor megoldásokkal, magyarázatokkal 3380,- Ft
Horváthné Kunstár Andrea
MS-2762Környezetünk titkai 2. AB. tszm. 590,- Ft