Középiskolai történelmi atlasz

Történelmi atlasz középiskolásoknak A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
MS-4116
9-12. évfolyam, 8. kiadás (2020. 11. 05.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 207x284 mm
terjedelem: 160 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 180 Ft
2 544 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

Az atlaszaink mozaMap digitális változatáról bővebb információt itt találnak: mozaMap ->>

Kiadónk középiskolásoknak készült atlasza tartalmazza mindazokat az általános és tematikus térképeket, melyek a kö­zép-, és az emelt szintű érettségi vizsgára való eredményes felkészüléshez szükségesek.

Színes tablóoldalak:
 • A Föld keletkezése;
 • Az élet fejlődése és a hominidák evolúciója;
 • Szent helyek és nevezetes vallási központok;
 • Térképtörténet;
 • Történeti segédtudományok;

 • Térképek:
 • Több mint 260 térkép, táblázat és diagram

 • Áttekintés:
 • Párhuzamos kronológia;
 • Kultúrtörténet;
 • Tudomány- és technikatörténet
 • Kapcsolódó kiadványok
  Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
  Képes földrajzi atlasz középiskolásoknak - Fotókkal illusztrált korszerű földrajzi atlasz MS-4109U
  Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062
  Cartographia - Középiskolai történelmi atlasz - A nagy múltú Cartographia népszerű, szakmailag hiteles középiskolai történelmi atlasza CR-0082
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  Tablók 
  A Föld keletkezése2
  Az élet fejlődése és a hominidák evolúciója2
  A Föld vallásai4
  Szent helyek és nevezetes vallási központok6
  Térképtörténet8
  Térképek10
  Az emberfélék kirajzása Afrikából és a Homo sapiens elterjedése10
  A Föld természeti viszonyai az őskorban11
  A növények és állatok elterjedése a Földön11
  Mezőgazdaság és életmód11
  Az első földművesközösségek Európában12
  A réz-, a bronz- és a vaskor Európában12
  Az ókori Kelet13
  Az ókori Egyiptom13
  Az ókori Mezopotámia13
  Az ókori Közel-Kelet13
  A Perzsa Birodalom14
  Palesztína14
  India a Maurja és a Gupta Birodalom idején14
  Földművelés Kínában14
  Kína a Longshan- és a Sang-korban14
  Kína népessége14
  Az Égei-tenger kereskedelme a bronzkorban15
  A minószi Kréta15
  Az ókori Kelet gazdasági kapcsolatai15
  A görög törzsek elterjedése16
  Föníciai és a görög terjeszkedés16
  A görög-perzsa háborúk16
  A peloponnészoszi háború17
  Nagy Sándor hódításai17
  A diadokhoszok államai17
  Itália népei18
  Róma terjeszkedése Itáliában18
  Róma terjeszkedése a köztársaság korának végéig18
  A Római Birodalom19
  A Római Birodalom gazdasági élete20
  A kereszténység létrejötte és elterjedése21
  Palesztína21
  Európa a népvándorlás korában22
  Az Arab és a Frank Birodalom22
  A Frank terjeszkedés első szakasza22
  Európa a 8–10. században23
  A Frank Birodalom felbomlása23
  Az egyházi állam kialakulása23
  A Kárpát-medence őskori lelőhelyei24
  A Kárpát-medence a Római Birodalom korában24
  A Kárpát-medence a magyar honfoglalás előtt24
  A magyarok vándorlása és a honfoglalás25
  Egyéb őshaza hipotézisek25
  A honfoglalás szakaszai26
  Magyarország a 11–12. században27
  Az egyházszervezet Szent-István idején27
  Európa a keresztes hadjáratok idején28
  Keresztes államok28
  A Mongol Birodalom a 13. században28
  A kereszténység Európában29
  A reconquista29
  Európa gazdasága a 11–14. században30
  Európa a 14–15. században31
  A romák vándorlása31
  A százéves háború a Plantagenet-ház idejében32
  A százéves háború a Lancaster-ház idejében32
  A nagy pestisjárvány32
  Zsidóüldözés32
  Oroszország létrejötte32
  Európa a 16. század első felében33
  A Német-római Birodalom33
  Franciaország újraegyesítése33
  A tatárjárás34
  A muhi csata34
  Magyarország a 13. században34
  Az Árpád-házi uralkodók külföldi házastársai35
  Magyarország gazdasága a 14. század első felében35
  I. Károly és a kiskirályok36
  Nagy Lajos és Zsigmond országai36
  A birtokrendszer átalakulása36
  Buda és Pest a 15. század végén37
  Szentkirály a 15–16. században37
  Sopron a 15. század végén37
  Gyöngyös a 16. század elején37
  Kassa belterülete a 15. század végén37
  Kolozsvár a 15. század végén37
  Magyarország a Hunyadiak korában38
  A nándorfehérvári diadal38
  Népek Magyarországon a 15. században38
  Parasztháború 1514-ben38
  A világvallások elterjedése a 15–16. században39
  Kultúrák és az európai ember által ismert világ39
  A nagy földrajzi felfedezések időszaka40
  A különböző civilizációk által ismert világ40
  A világ (és Európa) gazdasága a 15–17. században41
  Amerika gyarmatosítása a 17. század közepéig42
  Az Inka Birodalom42
  Az Azték Birodalom42
  India gyarmatosítása a 16–17. században42
  Az Oszmán Birodalom kialakulása és terjeszkedése43
  A lepantói csata43
  Vallási mozgalmak, a reformáció44
  Az ellenreformáció, avagy a katolikus megújulás44
  Európa a 16. század második felében45
  A németalföldi események45
  A harmincéves háború45
  A Habsburg Birodalom a 17–18. században46
  Oroszország a 17–18. században46
  Az angol forradalom és polgárháború47
  Közép-Európa a 17–18. században47
  XIV. Lajos külpolitikája47
  A spanyol örökösödési háború47
  Magyarország három részre szakadása48
  A mohácsi csata48
  A 15 éves háború49
  Habsburg- és törökellenes hadjáratok49
  A török kiűzése Magyarországról50
  Buda visszafoglalása50
  Magyarország gazdasága a 16–17. században50
  Az Erdélyi Fejedelemség a 17. század elején51
  Erdély gazdasága a 17. században51
  A reformáció Magyarországon52
  A katolicizmus térnyerése a tridenti zsinat után52
  A Rákóczi-szabadságharc53
  A nagyszombati csata53
  Magyarország közigazgatása a 18. század végén54
  II. József közigazgatási reformja54
  Magyarország gazdasága a 18. században54
  Magyarország népsűrűsége a 18. században55
  Buda környéke a 15. illetve a 18. század végén55
  Magyarország nemzetiségei a 18. század végén55
  Amerika gyarmatosítása56
  A bevándorlók etnikai megoszlása56
  Észak-Amerika gyarmatosítása56
  Az észak-amerikai függetlenségi háború56
  A világ gazdasága a 17–18. században57
  Angol kereskedelmi társaságok57
  Szőrmekereskedelem57
  Rabszolga-kereskedelem57
  Európa gazdasága és népessége a 18. században58
  A brit mezőgazdaság58
  Európa az ipari forradalom időszakában59
  Nagy-Britannia népsűrűsége59
  Európa a 18. század végén60
  A forradalmi Párizs60
  Franciaország háborúi60
  Az itáliai hadszíntér60
  Európa a napóleoni háborúk korában61
  A waterlooi csata61
  A Szent Szövetség Európája61
  Európa mezőgazdasága a 17–18. században62
  Parasztfelszabadítás62
  Reformkori magyar utazók62
  Magyarország közigazgatása a reformkorban63
  Pest-Buda fejlődése63
  Magyarország gazdasága a reformkorban63
  Pest-Buda, 1848. március 15.64
  A szabadságharc kezdeti hadműveletei64
  A szabadságharc főbb hadműveletei65
  A nagysallói csata65
  Buda ostroma65
  Az Orosz Birodalom terjeszkedése66
  A krími háború66
  Az Oszmán Birodalom hanyatlása66
  A német egység létrejötte67
  Gazdasági egyesítés67
  Az olasz egység létrejötte67
  A Ruhr-vidék iparosodása67
  A második ipari forradalom68
  Etnikumok a Balkán-félszigeten69
  A Balkán-félsziget I., II., III.69
  Az Amerikai Egyesült Államok terjeszkedése70
  Az indiánok elüldözése70
  Az államok megalakulása70
  Mezőgazdaság és rabszolgatartás a déli államokban70
  Az amerikai polgárháború71
  Az Amerikai Egyesült Államok a 19. század második felében71
  New York fejlődése71
  Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokba72
  Az USA terjeszkedése a Csendes-óceánon72
  Az USA terjeszkedése a Karib-térségben72
  Népességváltozás Dél-Amerikában73
  Latin-Amerika a 19. században73
  Latin-Amerika gazdasága73
  Afrika a 19. század második felében74
  India a 19. században74
  Ázsia a 19. század végén74
  Kína a 19. században75
  Kína gazdasága75
  Japán terjeszkedése és gazdasági fejlődése75
  Az orosz-japán háború75
  A világ népessége és gazdasága a 19. század végén76
  Európa népsűrűsége a 19. század elején76
  Európa népsűrűsége a 19. század végén76
  A világ főbb vallásai a 19. század végén76
  A Föld a 20. század elején77
  A Déli-sarkvidék felfedezése77
  Az Északi-sarkvidék felfedezése77
  Európa az első világháború előtt77
  Magyarország felosztása78
  Magyarország közigazgatása a dualizmus időszakában78
  Budapest fejlődése79
  Az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháború előtt80
  Demográfiai változások81
  Kivándorlás a tengerentúlra81
  A parlamenti mandátumok megoszlása 1900 végén81
  A parlamenti mandátumok megoszlása 1905 elején81
  Magyarország gazdasága a dualizmus időszakában82
  Városiasodás 1869-ben és 1910-ben83
  Egészségügy a 20. század elején83
  Az írni-olvasni tudók aránya83
  Európa és a Közel-Kelet az első világháború idején84
  A nyugati front84
  Európa és a Közel-Kelet az első világháború után85
  Szovjet-Oroszország85
  A Szovjetunió a két világháború között86
  Tagköztársaságok86
  A Szovjetunió gazdasága és etnikumai a két világháború között86
  Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása87
  Magyarország 1918–1920-ban87
  A trianoni béke területi és társadalmi következményei88
  A szomszédos államok területi igényei88
  A trianoni béke gazdasági következményei88
  A Horthy-korszak közigazgatása89
  A Horthy-korszak gazdasága89
  Európa az 1930-as években90
  Spanyolország a polgárháború időszakában90
  Politikai rendszerek Európában a két világháború között90
  Törökország az első világháború után91
  Közép-európai változások (1937–1941)91
  Ázsia (Kína, India, Japán) a 20. század első felében92
  A gyarmati rendszer a két világháború között93
  A gazdasági válság hatásai93
  A második világháború94
  Hadműveletek Európában és Észak-Afrikában I.94
  Lengyelország lerohanása94
  Az el-alameini csata94
  Hadműveletek Európában és Észak-Afrikában II.95
  A sztálingrádi szovjet támadás95
  A normandiai partraszállás95
  Hadműveletek a Csendes-óceánon I., II.96
  A Pearl Harbor-i csata96
  A Midway-i csata96
  Magyarország revíziós törekvései97
  A doni katasztrófa97
  A második világháború hadműveletei Magyarországon97
  A holokauszt98
  A második világháború embervesztesége98
  A második világháború következményei Európában98
  Megszállási övezetek98
  A kétpólusú világ99
  A kubai válság99
  Európa a hidegháború időszakában99
  A felosztott Berlin99
  Zsidó és palesztín népmozgások100
  Az arab–izraeli háborúk100
  A koreai háború100
  A második indokínai háború100
  Fegyveres konfliktusok a hidegháború idején101
  Fegyverkezés a 20. század végén101
  A gyarmatok függetlenné válása102
  A gazdasági fejlettség különbségei napjainkban102
  Az Egyesült Nemzetek Szövetsége103
  Felkelések és politikai rendszerváltás Közép- és Kelet-Európában103
  Az európai egységfolyamat104
  A Maastrichti szerződés kritériumai104
  A Lisszaboni szerződés104
  A Szovjetunió felbomlása105
  Jugoszlávia felbomlása105
  Jugoszlávia utódállamainak etnikai megoszlása105
  Politikai és katonai szövetségek106
  Gazdasági szövetségek106
  Magyarország 1945 után107
  Népmozgások107
  Az 1956-os forradalom Magyarországon107
  Az 1956-os forradalom Budapesten107
  A Kárpát-medence néprajzi tájegységei és kisebbségei108
  Országgyűlési és önkormányzati választások108
  Kultúrtörténet110
  Kronológia128
  Fogalom- és névmutató157
  Történeti segédtudományok (hátsó előzék)