Írás, helyesírás gyakorló feladatok 4. osztály

Írjunk szépen, helyesen Sünivel 4. Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1523
MS-1523

Munkafüzet

4. évfolyam, 13. kiadás (2024. 06. 12.)
Mozaik Kiadó
szerző:
méret: 202x285 mm
terjedelem: 100 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 780 Ft
1 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A munkafüzet bőséges feladatot kínál az alapvető helyesírási ismeretek gyakorlásához, valamint az íráskészség fejlesztéséhez a tanult szófajok körében.
Az ismeretek felelevenítéséhez igényesen válogatott irodalmi szövegrészletek adnak mintát. A kisdiákok ezek olvasásakor a teljes művek megismeréséhez is kedvet kaphatnak.
Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján átdolgozott gyakorló munkafüzet MS-2508U
Hétköznapi szövegértés 4. o. - A munkafüzet olyan élethelyzetek megoldására készíti fel a kisdiákokat, amelyekben már önállóan kell helytállniuk, például a helyi közlekedés, vásárlás, biztonságos számítógép-használat. A gyerekek ábrák, diagramok, táblázatok, térképek, gyakori jelzések értelmezésében olyan rutint szereznek, amelyek a felső tagozaton nélkülözhetetlenek. Digitális megoldásokkal MS-1674
Matematikai szövegértés 3-4. osztály - A munkafüzet több mint 100 feladata egyszerre fejleszti a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáit. Digitális megoldásokkal MS-1668
Nyelvtan gyakorló 4. (NAT2020) - A NAT2020 kerettanterve alapján a csökkentett óraszámhoz készült átdolgozott kiadvány MS-1650U
Környezetünk titkai 4. (NAT2020) - A népszerű sorozat NAT2020 szerint átdolgozott negyedikes kötete MS-1432U
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Összeadás, kivonás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1125
DINÓSULI Matematika gyakorló 4. o. - Szorzás, osztás - Dinósuli sorozatunk vidám, rajzos feladatokkal játékosan gyakoroltatja a negyedikes tananyagot. A kötetben található kóddal további digitális interaktív feladatokat érhetnek el a gyerekek MS-1126
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Első félév3
Bevezető3
Ismétlés4
A szófajok9
A főnév10
A köznév és a tulajdonnév10
A tulajdonnév fajtái11
A személynevek11
Az állatnevek15
A földrajzi nevek18
Intézmények neve, alkotások címe, márkanevek21
Milyen toldalékot kap a főnév?24
A -val, -vel ragos főnév26
A főnevek helyesírása30
A hosszú magánhangzók a köznevekben30
A mássalhangzók a köznevekben32
A tulajdonnevek helyesírása35
A névelő37
A névutó38
A melléknév40
A melléknév fokozása42
Tulajdonnévből képzett melléknév44
A számnév46
Hogyan írjuk a számneveket?49
Második félév53
Az ige53
Mit fejeznek ki az igék?53
Az ige helyesírása54
A magánhangzók az igékben54
A mássalhangzók az igékben55
A rokon értelmű és ellentétes jelentésű igék59
Az ige ragozása60
Az ige ideje63
A jelen idejű ige63
A múlt idejű ige64
A jövő idejű ige67
Az igekötős ige70
Az igemódok72
A kijelentő mód73
A feltételes mód74
A felszólító mód79
Gyakorlás84
A szavak ábécérendben84
A szavak85
Az egyszerű szavak86
Az összetett szavak87
A szótő és a toldalék88
A szavak helyesírása90
A mondatok94
Helyesírási szójegyzék97
A találós kérdések megfejtése98
A kiadvány bevezetője
Kedves Gyerekek!
Süni a nevem. Negyedik osztályban is szeretnék segítséget nyújtani nektek a magyar nyelv törvényszerűségeinek megismeréséhez, a magyar helyesírás elsajátításához. Az állatokról és természetes környezetükről szóló vidám versek, szépirodalmi és ismeretterjesztő idézetek segítségével gyarapítjátok tudásotokat. Búvárkodjatok a könyvtárban, ha kedvet kaptok egy-egy mű elolvasásához! Ne feledkezzetek meg a feladatok megoldása után a munka ellenőrzéséről és a hibák javításáról! E gondolathoz kapcsolódnak Gárdonyi Géza szép sorai, olvassátok el figyelmesen! "Javításra időd ne sajnáld! A javítás is alkotás. Gyöngy, gyémánt, ha csak borsónyi is, értékesebb magánál a koronánál. S ha egy nap csak egy gyémántszemet alkotsz is egy mondatban vagy csak egy szóban, gyűrűbe illesztettél drágakövet."