A NAT 2012-nek megfelelő új és átdolgozott kiadványaink
1., 5., 9. évfolyam
Az alábbi táblázatban találják azokat a könyveinket, amelyeket az új kerettantervek alapján fejlesztettünk vagy dolgoztunk át 2013-ban az 1., 5. és 9. évfolyamra. Természetesen a korábbi tantervhez készült kiadványaink többsége alkalmas az új NAT szerinti oktatáshoz is.
Bárhogyan is alakul a jövőben a tankönyvek központi rendelhetősége, a Mozaik Kiadó kiadványai továbbra is elérhetők, akár közvetlenül a kiadónak leadott megrendeléseken keresztül is. Bízunk benne, hogy megbízható tankönyveinkkel és a kapcsolódó digitális szolgáltatásokkal (mozaBook, mozaWeb) továbbra is segíteni tudjuk a pedagógusok és a diákok munkáját.
MS-1100U
NAT 2012
ABC-ház Ábécéskönyv 1. osztály
2013-as változások: A kiadvány az elvégzett kis változtatásnak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Két szöveget újra cseréltünk, és változtak a hozzájuk tartozó képek. Bekerült egy új szöveg.
1280 Ft
MS-1101U
NAT 2012
ABC-ház Mesék az ABC-házból olvasmánygyűjt. 1. o.
2013-as változások: A kiadvány az elvégzett kis változtatásnak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Két szöveget újra cseréltünk.
1280 Ft
MS-1411U
NAT 2012
Környezetünk titkai - Környezetismeret 1.o.
2013-as változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott. Az eddig már bevált tananyag-feldolgozással, feladattípusokkal és tipográfiával könnyítjük meg az új ismeretek feldolgozását.
1280 Ft
MS-1490U
NAT 2012
ABC-ház - Előírt írásgyak. cserefüzet 1.o.- PIROS
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztetjük újra.
590 Ft
MS-1491U
NAT 2012
ABC-ház - Előírt írásgyak. cserefüzet 1.o.- KÉK
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
590 Ft
MS-1500U
NAT 2012
ABC-ház Beszéd, olvasás, írás mf. 1.o. I.f. álló
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
790 Ft
MS-1502U
NAT 2012
ABC-ház Beszéd, olvasás mf. 1.o. II. félév
2013-as változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően kis mértékben átalakítottuk.
790 Ft
MS-1503U
NAT 2012
ABC-ház Írásmunkafüzet 1.o. II. félév, álló írás
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
720 Ft
MS-1520U
NAT 2012
Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Gyak. mf. 1.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
1040 Ft
MS-1535U
NAT 2012
Nyelvtanoda 1.- Mf. az anyany. kompetencia fejl.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
1040 Ft
MS-1611U
NAT 2012
Sokszínű anyanyelv - ÁBÉCÉS olvasókönyv 1.o.
2013-as változások: Az előkészítő időszak anyaga a részképességek fejlesztését segítő gyakorlatokkal bővült. Minden témához készült a helyes hangoztatásra mintát adó fénykép. A betűtanítási időszak gyakorló anyagát 40 oldallal bővítettük. A gyakorlatok olvasástechnikai feladatokkal, szövegértési gyakorlatokkal bővültek. A betűtanítást a tankönyvrendelet előírásainak megfelelően széthúztuk az egész tanév időtartamára. A kétjegyű betűk tanításának sorrendje módosult. Jóval több szépirodalmi szöveg segíti az olvasásgyakorlást, új szövegekkel színesedett az anyag. A kötet teljesen új illusztrációkkal készült el, amely kedvességével, humorával kiváló motivációs erőt jelent. A hívóképeket több helyen megváltoztattuk, felismerésük egyértelmű, jól igazodik a gyerekek világához.
1480 Ft
MS-1612U
NAT 2012
Sokszínű anyanyelv - ÍRÁSFÜZET 1.o. I. félév
2013-as változások: A kiadványt az olvasókönyv módosult betűsorrendjéhez igazítottuk.
620 Ft
MS-1613U
NAT 2012
Sokszínű anyanyelv - ÍRÁSFÜZET 1.o. II.félév
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
620 Ft
MS-1614U
NAT 2012
Sokszínű anyanyelv - OLVASÁS munkafüzet 1.o.
2013-as változások: Az előkészítő időszak gyakorlatai megduplázódtak, hangoztatási gyakorlatokkal egészültek ki. Újabb 21 olvasmányhoz készült szövegértési feladatsor. A munkafüzet végén minden hanghoz a hangoztatást jelölő képek segítik a gyerekek munkáját. A kötethez teljesen új illusztrációk készültek.
995 Ft
MS-1617U
NAT 2012
Betűvető - Mf. Az olv., írás, és szövegért. fejl.
2013-as változások: Az olvasókönyv módosult betűsorrendjéhez igazodik.
995 Ft
MS-1618U
NAT 2012
ÉNEK-ZENE tankönyv 1.o.
2013-as változások: A kibővített zenehallgatási anyaggal teljes mértékben eleget tesz a kerettanterv által előírt követelményeknek. A kiadványt a korábbi munkatankönyv helyett átdolgoztuk tartós tankönyv + munkafüzet formába. A tankönyv mellé egy egyedülálló spirálozott tanítói kézikönyv is készült. A tankönyvben 33 dal, a kézikönyvben 18 óvodai dal kottája található. Az összhangot a tankönyv, munkafüzet és kézikönyv között utalások teszik áttekinthetővé.
1180 Ft
MS-1619U
NAT 2012
ÉNEK-ZENE munkafüzet 1.o.
Új kiadvány. Szervesen kapcsolódik az órák anyagához, változatos formában ad lehetőséget a zenei elemek elmélyítésére. Hatékony eszköze a generatív és kreatív készségek fejlesztésének, a jelrendszerek tudatos alkalmazásának.
920 Ft
MS-1651U
NAT 2012
Írásvázoló 1. osztályosoknak - Kisbetűk
2013-as változások: Az olvasókönyv módosult betűsorrendjéhez igazodik.
690 Ft
MS-1652U
NAT 2012
Írásvázoló 1. osztályosoknak - Nagybetűk
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
690 Ft
MS-1661U
NAT 2012
Írásgyakorló 1.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
820 Ft
MS-1662U
NAT 2012
Szövegértés gyakorló 1.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
895 Ft
MS-1663U
NAT 2012
Matematika gyakorló 1.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
990 Ft
MS-1711U
NAT 2012
Sokszínű matematika - Munkatankönyv 1.o. I. félév
2013-as változások: A kiadvány minimális változtatással megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
1090 Ft
MS-1712U
NAT 2012
Sokszínű matematika - Munkatankönyv 1.o. II. félév
2013-as változások: Az új kerettantervhez minimális módosítással átalakítható volt a könyv.
1090 Ft
MS-1713U
NAT 2012
Sokszínű matematika - Számolófüzet 1.o.
2013-as változások: Az új kerettantervhez minimális módosítással átalakítható volt a munkafüzet.
940 Ft
MS-1714U
NAT 2012
Számvázoló - Előírt matematika füzet 1.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
490 Ft
MS-1780U
NAT 2012
Útravaló - Erkölcstan tankönyv 1.o.
Új kiadvány.
1120 Ft
MS-1788U
NAT 2012
Útravaló - Erkölcstan tankönyv 5.o.
Új kiadvány.
1120 Ft
MS-1789U
NAT 2012
Útravaló - Erkölcstan munkafüzet 5.o.
Új kiadvány.
880 Ft
MS-2145U
NAT 2012
Informatika tankönyv 5.o.
2013-as változások: Néhány képet modernebbre cseréltünk Windows7, Windows8 op. rendszer bemutatása. A tankönyv szövegét korszerűsítettük, a mára elavult fogalmakat érdekesség szintjén említjük.
1160 Ft
MS-2151
NAT 2007
Informatika középiskolásoknak tankönyv
A kiadvány nem változott, az új kerettanterv szerinti tanításhoz használható.
1900 Ft
MS-2185U
NAT 2012
Anyanyelv felsősöknek tankönyv 5.o.
2013-as változások: Az átdolgozott kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek. A kiadvány a Szövegértés c. új fejezettel bővült. A fejezetek sorrendje változott.
1040 Ft
MS-2265U
NAT 2012
Sokszínű matematika- Kompetenciafejl. mf. 5.o. I.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
920 Ft
MS-2266U
NAT 2012
Sokszínű matematika- Kompetenciafejl. mf. 5.o. II.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
920 Ft
MS-2305U
NAT 2012
Sokszínű matematika - tankönyv 5.o.
2013-as változások: A kerettantervi módosítások miatt három új lecke került a könyvbe. A többi leckét nem érintette a változás.
1440 Ft
MS-2309U
NAT 2012
Sokszínű matematika - tankönyv 9.o.
2013-as változások: A kerettantervi változások miatt új leckék kerültek a Kombinatorika, halmazok című fejezetbe, a gyakorlati alkalmazásokat bemutató lecke került az egyenletekkel foglalkozó fejezetbe, és kisebb változások történtek a Függvények, illetve a Statisztika fejezet leckéiben is. Ezen kívül a könyvben sok apró javítás, szövegpontosítás történt.
1780 Ft
MS-2315U
NAT 2012
Sokszínű matematika - munkafüzet 5.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
995 Ft
MS-2335U
NAT 2012
Rajz és vizuális kultúra munkatankönyv 5.o.
2013-as változások: Az átdolgozott kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek. A történelem tantárgyhoz igazodva a művészettörténet témaköreiben a népvándorlás kora, ókeresztény, bizánci, valamint a román művészet átkerül a hatodik évfolyamos könyvből. A többi tananyagtartalomban csupán kisebb változtatásokat kellett végrehajtani.
1140 Ft
MS-2345U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - tankönyv 5.o.
2013-as változások: A kiadvány kis átdolgozással, három új lecke, valamint egy kiegészítés beszúrásával megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Új fogalmak kerültek be, ill. meglévők áthelyezése történt a kerettantervi követelményeknek megfelelően. A tankönyv kiegészült három új leckével (Cigány mese; Petőfi Sándor: Úti levelek; Karinthy Frigyes: Tanítom a kisfiamat), valamint két kiegészítéssel (Írások a szülőföldről; A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékhelyei).
1260 Ft
MS-2346U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - munkafüzet 5.o.
2013-as változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek.
895 Ft
MS-2353U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - tankönyv 9. o. I. félév
Új, kétkötetes kiadvány első kötete, amely már az új kerettanterv követelményeinek figyelembevételével készült. A könyv egyszerre tartalmazza az irodalmi műveket és a hozzájuk kapcsolódó tananyagot. Mind a szemelvények kiválasztása, mind a tanulnivaló megfogalmazása során fontos szempont volt, hogy azok a diákok számára érthetőek, élvezhetőek legyenek. A könyv teret enged a diákok önálló értelmezési kísérleteinek. Kiemelt figyelmet szentel az érettségire való felkészítésnek, ezért teljes szövegértési és szövegalkotási feladatsorokat is tartalmaz. Az első kötetben találhatók a Bevezető és az ókori irodalomról szóló fejezetek.
1340 Ft
MS-2354U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - tankönyv 9. o. II. félév
Új, kétkötetes kiadvány második kötete, amely már az új kerettanterv követelményeinek figyelembevételével készült. A 9. osztályos irodalomkönyv második kötete a középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus irodalmát tárgyaló fejezeteket tartalmazza. Azok, akik az általunk javasoltnál alacsonyabb óraszámban tanítják 9. osztályban az irodalmat, a kötetet 10. osztályban is használhatják, ahol az esetleges óraszámeltérés ki fog egyenlítődni.
1390 Ft
MS-2362U
NAT 2012
Sokszínű magyar nyelv tankönyv 5.o.
2013-as változások: A kiadvány kis átdolgozással, egy új lecke beszúrásával megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Új fogalmak kerültek be, ill. meglévők áthelyezése történt a kerettantervi követelményeknek megfelelően. A tankönyv kiegészült egy új leckével (Beszélt nyelvi metafora). Az új fogalmak többségéhez azonban a már meglévő leckéken belül rendeltünk új tanulnivalót és feladatokat.
920 Ft
MS-2363U
NAT 2012
Sokszínű magyar nyelv munkafüzet 5.o.
2013-as változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek. Emellett számos lecke új feladatokkal bővült.
870 Ft
MS-2370U
NAT 2012
Magyar nyelv - tankönyv 9. o.
2013-as változások: A kiadvány az elvégzett változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. A 2. fejezetből „a hangalak és jelentés viszonya” című rész átkerül a 10. évfolyamra. A Szövegtan fejezet végére egy táblázat kerül be, amely a szövegértéshez nyújt segítséget.
1590 Ft
MS-2455U
NAT 2012
Ének-zene tankönyv 5.o.
2013-as változások: A kiadvány kis mértékben változott, az előírt dalanyaggal bővítettük a kötetet, így megfelel a kerettanterv követelményeinek.
1090 Ft
MS-2462U
NAT 2012
Ének-Zene tankönyv 9.o.
2013-as változások: A kis mértékű átdolgozás eredményeképpen a kiadvány megfelel a keretttanterv előírásainak. A könyvet mai zeneszerzők könnyűzenei műveivel bővítettük.
1780 Ft
MS-2463U
NAT 2012
Ének-Zene munkafüzet 9.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
790 Ft
MS-2500U
NAT 2012
Magyar nyelvi gyakorló kisisk. 1.o.-Feladatgy.
2013-as változások: A kiadvány minimális változtatással megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
780 Ft
MS-2505U
NAT 2012
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1.o.
2013-as változások: A kiadvány minimális változtatással megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
980 Ft
MS-2585U
NAT 2012
Anyanyelv felsősöknek munkafüzet 5.o.
2013-as változások: A munkafüzetet jelentősen átdolgoztuk. A kiadvány eddigi fejezetei számos új feladattal bővültek, lehetőséget biztosítva ezzel a tananyag alapos elsajátítására. A kötet két új lecke beépítésével (Szövegértés, A mássalhangzók egymásra hatása – Kiesés) megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
960 Ft
MS-2604U
NAT 2012
Természetismeret 5. - Élő és élettelen körny. tk.
2013-as változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány teljesen megújult, tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
1210 Ft
MS-2615U
NAT 2012
Fizika 9. - Mozgások. Energiaváltozások tk.
2013-as változások: A régi tartalom kiegészült az új kerettanterv szerinti gyakorlati alkalmazásokkal. Kidolgozott mintapéldák is kerültek a könyvbe.
1780 Ft
MS-2616U
NAT 2012
Kémia 9. - Általános és szervetlen kémia tankönyv
2013-as változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
1780 Ft
MS-2621U
NAT 2012
Földrajz 9. - Kozmikus és természetföldr. tk.
2013-as változások: A könyvet a kerettantervi tananyagbővítés miatt teljesen át kellett dolgozni.
1780 Ft
MS-2635U
NAT 2012
Művészettörténet 5.o. - Az őskortól a román korig
2013-as változások: Az átdolgozott kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek. A történelem tantárgyhoz igazodva a művészettörténet témaköreiben a népvándorlás kora, ókeresztény-, bizánci-, román művészet átkerül a hatodik évfolyamos könyvből.
1380 Ft
MS-2655U
NAT 2012
Történelem tk. 5.o. - Az emberiség t. a középkorig
2013-as változások: A könyvet az új kerettantervnek megfelelően jelentősen átdolgoztuk. Megjelenésében és szerkezetében a régi maradt, tartalmában viszont az új kerettantervhez igazítottuk. A leckék átdolgozott szövege a rövidebb, egyszerűbb mondatokkal, a kevesebb adattal és ismeretlen fogalommal az életkori sajátosságoknak jobban megfelel. A tématartás feszességét 4-5 leckénként egy-egy rövid olvasmány lazítja.
1380 Ft
MS-2670U
NAT 2012
Történelem középiskolásoknak tankönyv 9.o.
2013-as változások: A könyvet az új kerettantervnek megfelelően jelentősen átdolgoztuk. Megjelenésében és szerkezetében a régi maradt, tartalmában viszont az új kerettantervhez igazítottuk.
2180 Ft
MS-2671U
NAT 2012
Történelem középiskolásoknak munkafüzet 9.o.
Új kiadvány.
980 Ft
MS-2687U
NAT 2012
Kémia szakközépiskolásoknak tankönyv 9. o.
2013-as változások: A korábbi MS-2691 raktári számú 9-10. évfolyamos tankönyvet külön 9.-es és külön 10.-es kötetre bontottuk. Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott. A 10.-es kötetet nem forgalmazzuk.
1780 Ft
MS-2688U
NAT 2012
Kémia szakközépiskolásoknak munkafüzet 9. o.
2013-as változások: A korábbi MS-2692 raktári számú 9-10. évfolyamos munkafüzetet külön 9.-es és külön 10.-es kötetre bontottuk. Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott. A 10-es kötetet nem forgalmazzuk.
990 Ft
MS-2691
NAT 2007
Kémia szakközépiskolásoknak 9-10. o.
Az összevont kötet továbbra is elérhető.
2580 Ft
MS-2692
NAT 2007
Kémia szakközépiskolásoknak 9-10. o. munkafüzet
Az összevont munkafüzet továbbra is elérhető.
1080 Ft
MS-2705U
NAT 2012
Tudásszintmérő SOKSZ. MAGYAR NYELV 5. AB.
2013-as változások: A tudásszintmérőt a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi, munkafüzeti változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek.
390 Ft
MS-2709U
NAT 2012
Tudásszintmérő SOKSZ. IRODALOM 5. AB.
2013-as változások: A tudásszintmérőt a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi, munkafüzeti változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek.
410 Ft
MS-2724U
NAT 2012
Tudásszintmérő SOKSZ. MATEMATIKA 5.AB.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
410 Ft
MS-2732U
NAT 2012
Tudásszintmérő SZÖVEGÉRTÉS 1.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
410 Ft
MS-2741U
NAT 2012
Tudásszintmérő TERMÉSZETISMERET 5.o. AB.
2013-as változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
410 Ft
MS-2781U
NAT 2012
Tudásszintmérő SOKSZÍNŰ MATEMATIKA 1.o. AB.
2013-as változások: A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztetjük újra.
410 Ft
MS-2785U
NAT 2012
Tudásszintmérő ANYANYELV FELSŐSÖKNEK 5.o. AB.
2013-as változások: A tudásszintmérőt a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi, munkafüzeti változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek.
410 Ft
MS-2791U
NAT 2012
Tudásszintmérő TÖRTÉNELEM 5.o. AB.
2013-as változások: A tudásszintmérőt a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk.
410 Ft
MS-2804U
NAT 2012
Természetismeret 5. - Élő és élettelen körny. mf.
2013-as változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
820 Ft
MS-2816U
NAT 2012
Kémia 9. - Általános és szervetlen kémia mf.
2013-as változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést ír elő, a kiadvány tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
960 Ft
MS-2821U
NAT 2012
Földrajz 9. - Kozmikus és term.föld. munkafüzet
2013-as változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően alakítottuk.
960 Ft
MS-2845U
NAT 2012
Informatika munkafüzet 5.o.
2013-as változások: Lényegében nem változott, néhány feladatot korszerűsítettünk.
580 Ft
MS-2851
NAT 2007
Informatika középiskolásoknak munkafüzet
A kiadvány nem változott, az új kerettanterv szerinti tanításhoz használható.
780 Ft
MS-2855U
NAT 2012
Történelem mf. 5.o. - Az emberiség t. a középkorig
2013-as változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk.
890 Ft
MS-2860U
NAT 2012
Történelem képességfejlesztő munkafüzet 5.o.
Új kiadvány.
1280 Ft
MS-4105U
NAT 2012
Képes Földrajzi atlasz 5-10.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
1660 Ft
MS-4109U
NAT 2012
Képes Földrajzi atlasz középiskolásoknak
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
2590 Ft
MS-4115U
NAT 2012
Történelmi atlasz 5-8.o.
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
1200 Ft
MS-4116U
NAT 2012
Történelmi atlasz középiskolásoknak
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
2600 Ft
MS-9329U
NAT 2012
DIFER Fejlesztő füzet - Írás
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
690 Ft
MS-9330U
NAT 2012
DIFER Fejlesztő füzet - Számolás
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
690 Ft
MS-9331U
NAT 2012
DIFER Fejlesztő füzet - Tájékozódás
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
690 Ft
MS-9333U
NAT 2012
DIFER fejlesztő füzet - Betűtanulás
A kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek, változatlan formában engedélyeztettük újra.
690 Ft


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali