Matematika gyakorló 5. osztály

Sokszínű matematika gyakorló 5. - II. kötet Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2266U
MS-2266U
5. évfolyam, 11. kiadás (2023. 05. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 210x297 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 680 Ft
1 344 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A tartalmában és változatosságában is színes munkafüzet órán vagy egyéni gyakorlásra is felhasználható feladatokkal egészíti ki a Sokszínű matematika 5. osztályos tankönyv és munkafüzet feladatanyagát.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika gyakorló 5. - I. kötet - Kompetenciafejlesztő matematika munkafüzet 5. osztály (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2265U
Sokszínű matematika 5. mf. - A többszörösen díjazott sorozat 5. osztályos matematika munkafüzete. A legfontosabb feladattípusok begyakorlása elemi lépéseken keresztül. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2315U
Nyelvtan gyakorló feladatgyűjtemény 5. osztály - A feladatgyűjtemény fejezetei a kerettanterv témakörei alapján épülnek fel, és bőséges gyakorlóanyagot tartalmaznak az összes területhez MS-2581U
Helyesírás gyakorló 5. osztály - Az ötödikes helyesírási ismeretek gyakorlása sokféle, érdekes feladattípussal MS-2575U
Fogalmazás gyakorló 5. osztály - A gyakorlókönyv segítségével a diákok lépésről lépésre szerezhetnek jártasságot a fogalmazási műfajokban. Otthoni gyakorláshoz kifejezetten ajánlott MS-2381U
Történelem 5. munkafüzet - NAT 2020 - 5. osztályos történelem munkafüzet több mint 100 3D-animációval, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2860U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. A törtszámok4
1. A tört értelmezése4
2. A törtek összehasonlítása 1 egésszel, vegyes számok8
3. Törtek bővítése és egyszerűsítése10
4. Törtek helye a számegyenesen12
5. A törtek összehasonlítása14
6. Egyenlő nevezőjű törtek összeadása és kivonása16
7. Különböző nevezőjű törtek összeadása, kivonása19
8. Tört szorzása természetes számmal21
9. Tört osztása természetes számmal23
2. A téglalap26
1. A téglalap tulajdonságai26
2. A kerület28
3. A terület mérése31
4. A téglalap területe33
3. A téglatest38
1. A téglatest38
2. A testek ábrázolása41
3. A téglatest hálói43
4. A téglatest felszíne45
5. A térfogat mérése48
6. A téglatest térfogata50
4. Tizedes törtek54
1. A tizedes tört fogalma54
2. A tizedes törtek ábrázolása számegyenesen56
3. Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása, kerekítése58
4. A tizedes törtek összeadása, kivonása61
5. A tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel, 100-zal64
6. A tizedes tört szorzása, osztása természetes számmal66
7. A törtek tizedes tört alakja68
5. Az egész számok70
1. A negatív egész számok70
2. A számok ellentettje, abszolút értéke73
3. Az egész számok összeadása75
4. Az egész számok kivonása78
6. Helymeghatározás82
1. Tájékozódás a környezetünkben82
2. Helymeghatározás a síkon85
3. Grafikonok89
Év végi ismétlés92
A kiadvány bevezetője
Kedves Tanuló!

Elgondolkoztál már azon, hogy mióta léteznek a számok? Kiszámolod előre a boltban, hogy körülbelül mennyit kell fizetned? Megnézed, hogy melyik terméket a leggazdaságosabb megvásárolni?

A matematika azon tudományok közé tartozik, melyet nap mint nap használsz, a megszerzett ismereteit a hétköznapi életben is alkalmazod.

Ezt a munkafüzetet azért készítettük, hogy fedezd fel ennek a tantárgynak a sokszínűségét, logikusan gondolkodj a világ jelenségeiről, kapcsold össze a tudást a tapasztalattal. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy kedvet kapj a gondolkodás művészetének elsajátításához, játéknak érezd a tanulást, alkalmazhasd az alapismereteket, és vedd észre a továbblépés lehetőségét. A kiadványban található kutató feladatok és projektmunkák önálló tanulásra is ösztönöznek. A változatos példák, rejtvények, és köztük a pirossal jelölt, a többinél kicsit nehezebb feladatok megoldásának nemcsak az élményből szerzett tudás lesz a jutalma, hanem az eredményes munkával járó sikerélmény is.