Történelem tankönyv 6. osztály

Történelem 6. tk. Történelem tankönyv 6. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A középkor és a kora újkor történetéről. MS-2656V
MS-2656V

A kora újkortól a polgári átalakulásig

6. évfolyam, 7. kiadás (2023. 07. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 184 oldal
tanterv: NAT 2012
2 480 Ft
1 984 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A NAT2020-nak való megfeleltetéshez az MS-2956U kiegészítő füzet használatát javasoljuk, amelyet a tankönyv mellékleteként biztosítunk, de a könyvtári könyvek mellé külön is megvásárolható.

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A 6. osztályosoknak készült kötet az emberiség történetét a kora újkortól a polgári átalakulásig mutatja be.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 6. - Hatodikos történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2856V
Történelem 6. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2792V
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza CR-0042H
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062
Történelem 6. munkafüzet - NAT2020 - 6. osztályos történelem munkafüzet interaktív 3D-animációkkal, a tantervi anyag izgalmas, látványos feldolgozásához. (NAT2020) MS-2861U
Történelem 6. - Kieg. - Kiegészítő füzet az MS-2656V kötet NAT2020-as használatához. MS-2956U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Visszatekintő6
A virágzó és a hanyatló középkor magyarországon8
1. A háromszor koronázott király10
A címerek történetéből (Olvasmány)13
2. Nagy Lajos, a lovagkirály14
3. Magyarország Zsigmond király idején16
A romák története (Olvasmány)19
4. A törökverő Hunyadi János20
5. Mátyás uralkodása23
6. Mátyás király udvarában25
Budán jártam vásárban (Olvasmány)28
7. Parasztháború és a mohácsi vész30
A mohácsi csata a forrásokban (Forráselemzés)32
8. Az ország három részre szakad33
Összefoglalás35
Az újkor kezdetén36
9. A nagy földrajzi felfedezések38
10. Amerika őslakói: az indiánok41
A tűzfegyverek megjelenése (Olvasmány)44
11. A világgazdaság kialakulása46
12. A vallás megújulása49
13. A spanyol világbirodalom és Németalföld52
14. A tengerek királynője, Anglia55
Élet a tengereken (Olvasmány)58
15. A „napkirályok” százada60
Tudomány és kultúra az újkor kezdetén (Olvasmány)63
Európa a 18. században (Olvasmány)64
16. A „fény százada”66
Az Európán kívüli világ (Olvasmány)69
17. Az észak-amerikai függetlenségi háború71
18. Élet a kora újkorban74
Összefoglalás77
Magyarország az újkor kezdetén78
19. A várháborúk kora80
20. Élet a hódoltság területén83
21. Királyság és fejedelemség86
22. Ami összetartotta a három részre szakadt országot89
Élet a kollégiumokban (Olvasmány)91
A királyok bora, a borok királya (Olvasmány)92
23. Erdély a 17. században94
24. Habsburg- és törökellenes küzdelmek97
25. A török kiűzése100
26. A Rákóczi-szabadságharc103
A nagyságos fejedelem életéből (Olvasmány)106
A Habsburg-család (Olvasmány)108
27. Magyarország a Habsburg Birodalomban110
Képek Mária Terézia életéből (Olvasmány)114
28. Magyarország társadalma és gazdasága a 18. században115
„Aki az ördöggel szerződést köt [...], tűzhalállal lakoljon!?” (Olvasmány)118
Festetics György és a Georgikon (Olvasmány)120
Összefoglalás121
A polgári átalakulás kora122
29. A nagy francia forradalom124
30. Napóleon, Európa ura127
Napóleon élete (Olvasmány)130
31. Az ipari forradalom132
32. Az ipari forradalom társadalmi következményei135
A kapitalizálódó világ mindennapjai (Olvasmány)137
33. A forradalmak kora140
Összefoglalás143
Reformkor, forradalom és szabadságharc144
34. A reformkor146
35. Széchenyi István, a reformok első megfogalmazója149
36. Kossuth Lajos, a nemes pályatárs152
37. A változó társadalom és életmód154
Az árvízi hajós (Olvasmány)157
38. Magyarország az átalakulás kapujában158
39. Az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány működése161
40. Önvédelmi háború és szabadságharc164
Huszárok a szabadságharcban (Olvasmány)167
41. Vereség és megtorlás169
Arad, a „magyar Golgota” (Olvasmány)172
Komárom, a bevehetetlen erőd (Olvasmány)174
Összefoglalás175
Függelék176
A kiadvány bevezetője
Hogyan tanuljuk a történelmet?
A TANULÁS 7 LÉPÉSE - Tanuld meg az aznap kapott leckét! Ekkor ugyanis még jól emlékszel a magyarázatokra. - Szüntess meg minden zavaró tényezőt! Például kapcsold ki a rádiót! - Nyisd ki a tankönyvedet és az atlaszodat a megfelelő helyen! Nézd meg a képeket és a térképet! Emlékezz vissza, milyen érdekességeket hallottál az órán! - Olvasd el figyelmesen az első szövegrészt! Nézd hozzá a képet, a térképet! Ha mindent megértettél, olvasd újra ezt a részt. Folytasd a többivel ugyanígy! - Olvasd össze a lecke vastagon szedett szövegeit! Ez a lecke vázlata. - Válaszolj a leckevégi kérdésekre! - Mondd fel magadnak vagy a szüleidnek a leckét! AZ ISMÉTLÉS 5 LÉPÉSE - Olvasd el a vastaggal szedett szövegeket! - Tegyél fel kérdéseket magadnak! Például kiről szól? Mi történt? - Ha valahol elakadsz, olvasd el újra az egész részt! - Válaszolj a lecke végi kérdésekre! - Mondd fel magadnak a leckét! A kérdéseknél található piktogramok (Az egyszerűbb, egyedül is megoldható feladatokat nem jelöltük.) Páros munka, a padtársaddal vagy egy választott társaddal közösen dolgozz! Csoportos munka. Alkossatok 3-6 fős csoportokat, és együtt oldjátok meg a feladatot! Tanári segítséggel az osztály közösen oldja meg! Gondolkodtató feladat. Fogj hozzá bátran! Ha elakadsz, kérd a tanárod segítségét!