Kémia munkafüzet 7. osztály

Kémia 7. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete hetedik osztályosoknak MS-2808
MS-2808

Munkafüzet - Kémiai alapismeretek

7. évfolyam, 21. kiadás (2023. 05. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 540 Ft
1 232 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervnek megfelelő, a Nat 2012-es kerettantervnek is megfeleltethető, MS-2608 tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 7. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat hetedik osztályos kémia tankönyve MS-2608
Kémia 7. AB. - A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2749
Kémia 8. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos kémia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2982U kiegészítő füzettel) MS-2612
Kémia 8. - Kieg - Az MS-2612 Kémia 8. tankönyv NAT2012 kerettantervi kiegészítése MS-2982U
Kémia 8. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete nyolcadik osztályosoknak MS-2812
Környezetvédelem 13-16 éveseknek - Szakköri munkafüzet környezetvédelmi alapismeretek gyakorlathoz (13-16 éveseknek) MS-2422
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés4
Laboratóriumi edények és eszközök4
A tömegmérés8
A térfogatmérés9
Kémiai alapismeretek10
Az anyagok és tulajdonságaik10
Gázok, folyadékok, szilárd anyagok12
A halmazállapot-változásokat kísérő energiaváltozások14
Az anyagok változásai16
A levegő összetétele19
A levegőszennyezés20
Az égés21
A tűzgyújtás és a tűzoltás25
Energiaforrások26
Ásványi szenek29
A mesterséges szenek30
A földgáz és a kőolaj31
Táplálékaink mint energiaforrások és szervezetünk építőanyagai33
Az eddig megismert kémiai alapismeretek áttekintése34
A víz38
A víz a környezetünkben41
Az oldatok44
Az oldatok töménysége48
Feladatok a számítási feladatokat kedvelőknek52
A vizes oldatok kémhatása55
Az anyagok csoportosítása58
A keverékek szétválasztása alkotórészeikre60
A kémiai alapismeretek összefoglalása63
Bepillantás a részecskék világába66
Az atomok és az elemek66
Az anyagmennyiség68
Az atom felépítése70
Az elektronfelhő szerkezete73
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer75
Kémiai kötés77
Ionok képződése atomokból77
Ionkötés. Ionvegyületek79
Kovalens kötés81
Anyagi halmazok, halmazállapotok84
A kémiai reakció86
Az anyagszerkezeti alapismeretek összefoglalása89
A kiadvány bevezetője
A munkafüzet kérdései és feladatai segítséget nyújtanak az új ismeretek lényegének megértéséhez, gyakorlati alkalmazásához, a rendszerezéshez, a rögzítéshez és az ismétléshez. A munkafüzet tartalmilag összefüggő rendszert alkot, ábrákkal is segíti a megértést és a tanulást. Emellett számos olyan feladatot is tartalmaz, amelyek az önálló ismeretszerzést segítik, tájékozódásra ösztönöznek. A *-gal jelölt kísérletek a balesetmegelőzési szabályok betartásával és felnőtt felügyelete mellett tanulókísérletként is elvégezhetők. A **-gal jelölt kísérleteket csak tanárod mutathatja be. Kémiai tanulmányaid során nagyon sok, általad már ismert és most még ismeretlen anyag tulajdonságait, élettani hatását, előállítási módját, felhasználását fogod megismerni. Ezek közül a legtöbb a mindennapi életünkben is fontos szerepet tölt be. Ismerj meg közülük minél többet alaposan! Olvasd el a vásárolt termékek ismertetőjét, használati utasítását! Ezekről rövid feljegyzést is készíthetsz. A leírást különböző szempontok szerint rendszerezheted. (Pl. a felhasználási területe szerint: mosás, tisztálkodás, testápolás, táplálkozás stb.; vagy a felhasználási helyszíne szerint: iskolában, otthon stb.) Célszerű az anyag nevét (a későbbiekben kémiai nevét is), fontosabb jellemzőit, felhasználását is feljegyezni.

Ne feledkezz el a veszélyességet jelző piktogramokról sem, amelyek jelentését a tankönyv 16. oldalán találod! Ha osztályotokban többen is kedvet kaptok ehhez a munkához, akkor néhányan öszszefogva tablót, plakátot is készíthettek, amelyet a szaktanterem vagy a folyosó falára kitéve társaitoknak is bemutathatjátok gyűjtőmunkátok eredményét. Ebben az esetben ne feledkezzetek el arról, hogy havonta frissítsétek az anyagot! Ha osztályotoknak van honlapja, akkor oda is feltehetitek gyűjtőmunkátok eredményét. Készíthettek számítógépes bemutatókat (prezentációt), saját szabályok alkotásával társasjátékot, vagy akár vetélkedőt is az összegyűjtött anyag felhasználásával. Ha kémiai tanulmányaid során összekapcsolod az órán szerzett ismereteket a gyűjtőmunkáddal, akkor saját készítésű "kézikönyved" segíthet a termékek közötti tájékozódásban. Ez esetben képes lehetsz arra, hogy megtaláld azokat a környezetbarát megoldásokat is, amikkel kiválthatod néhány környezetkárosító vegyszer használatát. Ezzel magad is hozzájárulhatsz a természet kincseinek óvásához. Mindezzel elősegítheted, hogy tudatos vásárlóvá válj, a reklámokat kritikával kezeld, és jobban odafigyelj saját egészségedre.