Kémia tankönyv 8. osztály

Kémia 8. A természetről tizenéveseknek c. sorozat nyolcadikos kémia tankönyve. (NAT2012-höz ajánlott az MS-2982U kiegészítő füzettel) MS-2612
MS-2612

Szervetlen kémia

8. évfolyam, 17. kiadás (2020. 04. 24.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 168 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 295 Ft
1 036 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Díjak

A Nat 2007-es kerettantervhez készült, de a Nat 2102-es kerettantervnek is megfelel, mivel készült hozzá egy kiegészítő anyag, amely azokat a fejezeteket tartalmazza, melyek új elemként kerültek bele a tantervbe.

A könyv a szervetlen kémiai alapismeretek megértéséhez nyújt segítséget.

A kiadványhoz kapcsolódó munkafüzetben számos feladat segíti a tananyag elmélyítését, gyakorlását.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
A kémiai alapismeretek ismétlése és rendszerezése9
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai10
Az anyagok tulajdonságai és változásaik11
Az anyagok csoportosítása14
Az atomok és az elemek17
A kémiai kötések21
Anyagi halmazok, halmazállapotok. A kémiai reakció26
Kémiai számítások29
A nemfémes elemek és vegyületeik31
Az elemek rövid, általános jellemzése32
A nemesgázok34
A hidrogén37
A VII. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik40
A klór40
A hidrogén-klorid44
A VI. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik47
Az oxigén47
Az ózon50
A víz53
Vizes oldatok kémhatása57
A hidrogén-peroxid61
A kén63
Fontosabb kénvegyületek66
A kén oxidjai66
A kénsav67
Az V. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik70
A nitrogén70
Fontosabb nitrogénvegyületek72
Az ammónia72
A salétromsav74
A foszfor és fontosabb vegyületei77
A IV. főcsoport fontosabb elemei és vegyületeik82
A szén82
Fontosabb szénvegyületek86
A szén-oxidjai86
A szénsav89
A szilícium és vegyületei91
Összefoglalás93
A fémes elemek és vegyületeik96
A fémek általános jellemzése. Az ötvözetek97
A fémek kémiai tulajdonságai100
A fémek korróziója. A korrózióvédelem104
Az I. főcsoport elemei és vegyületeik108
Az alkálifémek108
Az alkálifémek fontosabb vegyületei111
A II. főcsoport elemei és vegyületeik114
Alkáliföldfémek114
Az alkáliföldfémek fontosabb vegyületei118
A természetes vizek keménysége122
A III. főcsoport eleme az alumínium125
Az óncsoport130
Az ón130
Az ólom131
A vascsoport elemei134
A vas134
A rézcsoport elemei139
A réz139
Az ezüst és az arany143
A cinkcsoport elemei149
A cink149
A kadmium150
A higany150
Összefoglalás152
Az új szakszavak jegyzéke154
Kislexikon157
Név- és tárgymutató162
Az elemek hosszú periódusos rendszere164
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Ebben a tanévben folytatjuk a természet titkainak feltárását. Az anyagok és változásaik vizsgálatát a kémia oldaláról közelítjük meg, de mindig figyelünk a vizsgált anyag és jelenség biológiai, földrajzi vonatkozásaira is. Ezért változatlanul kövessétek az elmúlt tanévben kialakított módszert: keressétek az összefüggéseket, ne csak a kémiaórákon szerzett ismeretek között, hanem használjátok fel a fizika, matematika, biológia, földrajz tantárgyak tanulása során szerzett tudásotokat is egy-egy probléma vizsgálatában! Eddigi tanulmányaitok során is tapasztaltátok, hogy a természetben a különféle kölcsönhatások rendszerint együtt játszódnak le, a tudományok, és belőlük a tantárgyak a megismerés folyamán alakultak ki. A kémia napjaink egyik legnagyobb ütemben fejlődő tudománya, amelyen belül különféle részterületek jöttek létre. Az elmúlt tanévben a kémiai alapismereteket tanultátok meg.

Ebben a tanévben a szervetlen kémia alapjait ismeritek meg. Az International Union of Pure and Applied Chemistry, röviden IUPAC feladata a kémiai nevezéktan egységesítése. A szervezet ajánlása értelmében a periódusos rendszer oszlopait 1-18-ig arab számokkal jelöljük. A takönyv az egységesítés előtt elfogadott főcsoport és mellékcsoport jelölést is alkalmazza, azzal a céllal, hogy könnyebben érthető legyen a szerkezet és a tulajdonság kapcsolata az egyes elemeknél, illetve, hogy a továbbtanulás szempontjából segítse a tanulók munkáját. Az egyes főcsoportokat tárgyaló leckékben utalunk a IUPAC által ajánlott jelölésre is. Az előző tankönyvben szereplő név- és tárgymutató mellett ebben a kiadásban megtalálható az új szakszavak gyűjteménye, azok pontos meghatározásával. Továbbá egy Kislexikon, amely részben az előző tanulmányokban szereplő, részben a nem fogalmi szinten szükséges ismereteket tartalmazza.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali