Biológia érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

Biológia feladatgyűjtemény 11-12. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő biológia feladatgyűjtemény, megoldásokkal, rendszerező táblázatokkal MS-3153
MS-3153

Közép- és emelt szintű érettségihez

11-12. évfolyam, 7. kiadás (2021. 01. 21.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 480 oldal
3 780 Ft
3 213 Ft (5 példánytól, 15% csoportkedvezménnyel)
Kosárba

A könyv a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést segíti. Minden középiskolában szereplő témához tartalmaz teszt- és esszéfeladatokat.

A kiadvány mind a tanórai, mind pedig az egyéni tanuláshoz is használható, hiszen a témák végén megtalálhatók a feladatmegoldások. Az egy-egy témához tartozó számos feladat a tananyag egészét felöleli, annak minden részletére kiterjed. Így felhasználható a tananyag feldolgozása során is, de segítséget nyújthat az ellenőrzés feladatainak összeállításakor is. A könyv végén található összefoglaló táblázatok pedig a tananyag rendszerezését teszik lehetővé.

Kapcsolódó kiadványok
Biológia gimnáziumoknak 12. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2651
Biológia gimnáziumoknak 11. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2650
Biológia 12. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 12. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2643
Biológia 11. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 11. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2642
Biológia 10. (gimn.) - A természetről tizenéveseknek c. sorozat gimnáziumi biológia tankönyve 10. osztályosoknak. (NAT2012) MS-2641
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
Kémia 11-12.  - Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2017 és 2024-től érv. követelmények) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157
Biológia feladatsorok emelt szintű érettségire és OKTV-re készülőknek - A feladatgyűjtemény 66 feladatsort kínál az emelt szintű biológia érettségire és az OKTV-re készülők számára. Megoldásokkal és részletes magyarázatokkal MS-3159
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2017, 2024-től érv. követelmények) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173U
Orvosi latin kifejezések - Egészségügyi ágazatban tanulóknak - Több mint 1300 tematikusan csoportosított orvosi latin kifejezés gyakorlófeladatokkal, színes rajzokkal, megoldásokkal. Szakképzési jegyzéken szerepel MS-3131
Biológia érettségizőknek - II. kötet - Közép- és emelt szintű biológia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3156
Biológia érettségizőknek - I. kötet - Közép- és emelt szintű biológia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3155
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2017-től és 2024-től érv. követelmények) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés5
I. rész - Tesztek és feladatok8
1. A prionok, a vírusok és a prokarióták8
Tesztek8
Feladatok13
2. Egyszerűbb eukarióták19
Tesztek19
Feladatok23
3. Állati szövetek28
Tesztek28
Feladatok32
4. Az állatok teste és életműködései35
Tesztek35
5. Az állattörzsek képviselői40
Tesztek40
Feladatok50
6. Etológia63
Tesztek63
Feladatok70
7. A növények szövetei79
Tesztek79
Feladatok82
8. A növények szervei86
Tesztek86
Feladatok92
9. A növények csoportjai107
Tesztek107
Feladatok112
10. Gombák, zuzmók114
Tesztek114
Feladatok118
11. A sejtek kémiai felépítése123
Tesztek123
Feladatok129
12. A sejtek felépítése147
Tesztek147
Feladatok150
13. Anyagcsere a sejtben155
Tesztek155
Feladatok161
14. Az örökítőanyag172
Tesztek172
Feladatok176
15. Az idegrendszer felépítése187
Tesztek187
Feladatok191
16. Érzőműködés202
Tesztek202
Feladatok204
17. Az idegrendszer működése216
Tesztek216
Feladatok218
18. Az idegrendszer - magasabb rendű idegtevékenység220
Tesztek220
Feladatok222
19. Hormonális szabályozás225
Tesztek225
Feladatok229
20. Anyagszállítás236
Tesztek236
Feladatok239
21. Táplálkozás250
Tesztek250
Feladatok254
22. Légzés262
Tesztek262
Feladatok264
23. Kültakaró271
Tesztek271
Feladatok272
24. Mozgás275
Tesztek275
Feladatok278
25. Kiválasztás284
Tesztek284
Feladatok285
26. A szaporodás és az egyedfejlődés289
Tesztek289
Feladatok292
27. Genetika300
Tesztek300
Feladatok307
28. Populációk és az élőhelyi tényezők319
Tesztek319
Feladatok326
29. Életközösségek335
Tesztek335
Feladatok339
30. Biomok343
Tesztek343
Feladatok350
31. Magyarországi társulások353
Tesztek353
Feladatok357
32. Evolúció364
Tesztek364
Feladatok376
33. Bioszféra385
Tesztek385
Feladatok388
II. rész - Megoldások396
1. A prionok, a vírusok és a prokarióták396
2. Egyszerűbb eukarióták397
3. Állati szövetek398
4. Az állatok teste és életműködései399
5. Az állattörzsek képviselői400
6. Etológia403
7. A növények szövetei404
8. A növények szervei405
9. A növények csoportjai408
10. Gombák, zuzmók408
11. A sejtek kémiai felépítése409
12. A sejtek felépítése412
13. Anyagcsere a sejtben414
14. Az örökítőanyag415
15. Az idegrendszer felépítése417
16. Érzőműködés419
17. Az idegrendszer működése421
18. Az idegrendszer - Magasabb rendű idegtevékenység422
19. Hormonális szabályozás422
20. Anyagszállítás424
21. Táplálkozás426
22. Légzés428
23. Kültakaró429
24. Mozgás430
25. Kiválasztás431
26. A szaporodás és az egyedfejlődés432
27. Genetika434
28. Populációk és az élőhelyi tényezők436
29. Életközösségek437
30. Biomok438
31. Magyarországi társulások439
32. Evolúció441
33. Bioszféra442
III. rész - Rendszerező táblázatok444
Eukarióta egysejtűek444
Moszatok445
Szivacsok, csalánozók446
Férgek447
Puhatestűek, ízeltlábúak, tüskésbőrűek448
Előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok, gerincesek449
Laposférgek törzse450
Puhatestűek törzse451
Ízeltlábúak törzse452
Gerincesek törzse453
Etológia 1.456
Etológia 2.458
Növények460
Nemzedékváltakozás462
Gombák, zuzmók463
Biogén elemek464
A legfontosabb koenzim típusú vegyületek465
Vitaminok a koenzimekben465
A nukleinsavak összehasonlítása466
Mitokondrium és a színtest467
Transzportfolyamatok468
Anyagcsere összefoglalása469
Mutáció469
Az idegrendszer összefoglalása470
Az idegsejt membránja471
A sejtek közötti kapcsolatok471
Idegek472
Az emberi receptorok csoportosítása472
Az emberi hormonok473
Immunitás475
Tápcsatorna476
Ivarszervek478
Evolúció479
A kiadvány bevezetője
A feladatgyűjtemény a Mozaik Kiadó gimnáziumi biológiatankönyveinek kiegészítőjeként jelent meg, de természetesen más biológia-tankönyvekkel együtt is remekül használható. Hatékony eszköz lehet a tanulási folyamat valamennyi szakaszában. A kötet jól átlátható, tagolt, követi az említett könyvek felépítését. A kérdéseket, feladatokat fejezetenként egy-egy témakör köré csoportosítottuk. A fejezetek elején tesztek találhatók, ezek után következnek a feladatsorok. Célunk elsődlegesen nem a tényanyag egyszerű számonkérése volt, hanem sokkal inkább az ismeretek, a megszerzett tudás, a tananyag fogalmainak, tényeinek, adott esetben az ok-okozati összefüggések alkalmaztatása. Mindezek által különösen eredményesen használható a kötet az összefoglalások, rendszerezések alkalmával.

Mivel a könyv végi megoldókulcs az önellenőrzésre is lehetőséget nyújt, a könyv az önálló feladatmegoldás és az otthoni tanulás során is a diákok fejlődését szolgálja. A feladatgyűjtemény mind a közép-, mind pedig az emelt szintű érettségi követelmények teljesítéséhez hathatós segítséget jelent. Ennek megfelelően a feladatok sorában kellő számban szerepelnek különböző kompetenciákat fejlesztő gyakorlatok. - A példaszövegek és a hozzájuk tartozó feladatok a szövegelemzési és a szövegértési képességet fejlesztik. - A grafikonok és az ábrák alapján készült feladatok alkalmasak arra, hogy a tanulók gyakorolhassák az ábraelemzést. - A táblázatok megfigyelésére, elemzésére épülő feladatok az ismeretek rendszerezését, a helyes következtetések kialakítását, míg a fiktív kísérletek elemzése a problémamegoldó gondolkodást fejlesztik. Bízunk benne, hogy ez a feladatgyűjtemény élményszerűvé és eredményessé teszi a tanulást és a tanítást egyaránt.