Kémia érettségi felkészítő könyv

Kémia 11-12.  Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151
MS-3151

Tankönyv - Érettségire felkészítő tk.

11-12. évfolyam, 12. kiadás (2022. 10. 07.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 320 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
4 380 Ft
3 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány megfelel a 2024-től érvényes érettségi követelményeknek.

A Kémia 11-12. könyv és a hozzá szorosan kapcsolódó feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést szeretnénk megkönnyíteni. A könyv a részletes kémia érettségi vizsgakövetelményekben megjelölt témákat tartalmazza. Felépítésében figyelembe veszi, hogy melyek azok az ismeretek, amelyeket fogalom, a megértés, az értelmezés és az alkalmazás szintjén kell ismerni a közép vagy az emelt szintű érettségire való felkészüléshez.

A könyv három fejezetből áll. Az első fejezet az általános kémiai, a második a szervetlen, a harmadik a szerves kémiai ismereteket tartalmazza. Ezen belül a tartalom összesen 54 témára bontva szerepel. Minden téma elején témavázlat olvasható, amelyet további alcímekre és vázlatpontokra bontottunk. A témavázlatokban jelöltük, hogy a tankönyvcsaládhoz tartozó könyvekben hol található az adott tananyag részletes kifejtése. Szintén a témavázlat elején található az is, hogy az adott elméleti témához köthető írásbeli érettségi kérdések, feladatok a feladatgyűjtemény mely oldalán szerepelnek. Az ismeretek elmélyítéséhez, alkalmazásához tehát szinte nélkülözhetetlen gyakorlási lehetőséget nyújt a feladatgyűjtemény használata.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174U
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157
Kémia 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2616U
Kémia 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2620U
Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő biológia feladatgyűjtemény, megoldásokkal, rendszerező táblázatokkal MS-3153
Rendszerező kémia gyakorló középiskolásoknak 9., 10. osztály - A gimnáziumokban, szakgimnáziumokban tanulóknak ajánljuk a feleletekre, dolgozatokra való készüléshez az általános, szervetlen és szerves kémia témaköreiből. A kötet a feladatok megoldását is tartalmazza MS-3158
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173U
Biológia gimnáziumoknak 11. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2650
Biológia gimnáziumoknak 12. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2651
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166U
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Általános kémia10
1. Az atomok10
2. A periódusos rendszer felépítése. Periodikusan változó tulajdonságok17
3. Molekulák képződése és térszerkezete21
4. Összetett ionok és komplex ionok26
5. Az anyagi halmazok csoportosítása28
6. Halmazállapotok35
7. Az oldatok41
8. A kémiai reakciók46
9. A kémiai folyamatok iránya52
10. A kémiai reakciók típusai55
11. Sav-bázis reakciók57
12. Redoxireakciók63
13. Elektrokémia66
Szervetlen kémia72
Bevezetés a szervetlen kémiába72
14. A nemfémes elemek és vegyületeik. A hidrogén73
15. A nemesgázok (VIII.)79
16. A halogénelemek (VII.)82
17. A halogenidek90
18. Az oxigéncsoport (VI.A) elemei. Kalkogén elemek95
19. Az oxigéncsoport elemeinek vegyületei I.104
20. Az oxigéncsoport elemeinek vegyületei II.112
21. A nitrogéncsoport elemei (V.A)120
22. A nitrogén fontosabb vegyületei I.126
23. A nitrogén fontosabb vegyületei II.132
24. A foszfor fontosabb vegyületei137
25. A széncsoport elemei141
26. A szén fontosabb vegyületei I.149
27. A szén fontosabb vegyületei II.153
28. A szilícium fontosabb vegyületei159
29. A nemfémes elemek és vegyületeik összefoglalása166
30. A fémek és vegyületeik171
31. Az alkálifémek és vegyületeik176
32. Az alkáliföldfémek és vegyületeik181
33. A p-mező fémei és fontosabb vegyületeik185
34. A d-mező fémei I.192
35. A d-mező fémei II.197
36. A fémes elemek összefoglalása205
Szerves kémia210
37. A szerves kémia kialakulása, leírása210
38. A szerves vegyületek molekuláinak szerkezete214
39. Telített szénhidrogének221
40. Telítetlen szénhidrogének229
41. Az aromás szénhidrogének és a benzol238
42. A halogénezett szénhidrogének nevezéktana és jellemzőik242
43. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportosítása. Az éterek246
44. Hidroxivegyületek251
45. Oxovegyületek258
46. Karbonsavak265
47. Észterek271
48. Az oxigéntartalmú szerves vegyületek tulajdonságainak összehasonlítása, átalakítása egymásba276
49. Az aminok és az amidok279
50. Nitrogéntartalmú heterociklusok285
51. Az aminosavak288
52. A szénhidrátok292
53. A fehérjék és a nukleinsavak300
54. A műanyagok306
Név és tárgymutató312
Táblázat317
A kiadvány bevezetője
Kedves Érettségizők!
A Kémia 11-12. érettségire felkészítő tankönyv és a hozzá szorosan kapcsolódó érettségi feladatgyűjtemény a Mozaik Kiadó Természetről tizenéveseknek kémia tankönyvsorozatának két záró tagja, melyekkel a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést szeretnénk megkönnyíteni. A könyv a részletes kémia érettségi vizsgakövetelményekben megjelölt témákat tartalmazza. Felépítésében figyelembe veszi, hogy melyek azok az ismeretek, amelyeket fogalom, a megértés, az értelmezés és az alkalmazás szintjén kell ismerned ahhoz, hogy sikeresen felkészülj a közép vagy az emelt szintű érettségire. A könyv három fejezetből áll. Az első fejezet az általános kémiai, a második a szervetlen, a harmadik a szerves kémiai ismereteket tartalmazza. Ezen belül a tartalom összesen 54 témára bontva szerepel.

Minden téma elején témavázlat olvasható, amelyet további alcímekre és vázlatpontokra bontottunk. A témavázlatokban jelöltük, hogy a tankönyvcsaládhoz tartozó könyvekben hol található az adott tananyag részletes kifejtése. Szintén a témavázlat elején találod azt is, hogy az adott elméleti témához köthető írásbeli érettségi kérdések, feladatok a feladatgyűjtemény mely oldalán szerepelnek. Az ismeretek elmélyítéséhez, alkalmazásához tehát szinte nélkülözhetetlen gyakorlási lehetőséget nyújt a feladatgyűjtemény használata. A témaköröket úgy jelöltük ki, hogy abból a tananyag mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára tételszerűen feldolgozható legyen. A tananyag szövegrészében fekete színnel jelöltük a középszintű érettségihez szükséges tudnivalókat, kék színnel pedig azokat az ismereteket, amelyeket az emelt szinthez is tudnod kell. Mivel a három fejezet közül a szervetlen kémiai ismeretek az általános iskolai tananyagban szerepeltek, ezért ez a fejezet a másik kettőnél kicsit részletesebb, és több magyarázó rész, olvasmány és gyakorlati érdekesség szerepel benne.

Azoknál a témáknál, amelyek ezt megkívánják, kitekintést tettünk más tudományágak, például a biológia, a környezetvédelem, a földrajz, a fizika és a történelem felé is. A kémia ismerete nemcsak az érettségi vizsgán, hanem mindannyiunk, sőt az emberiség életében, jövőjében is fontos. Ezért a könyv nagy hangsúlyt fektet annak bemutatására, hogy milyen szerepet játszanak az egyes anyagok a mindennapi életünkben, ill. milyen hatással vannak szervezetünkre és környezetünkre. A könyvben található táblázatok nemcsak a megértést, hanem az összehasonlításokat is segítik, a bennük szereplő adatok a feladatgyűjteményben szereplő feladatok megoldásához is használhatók. A könyvben a legtöbb tanult anyag: elem, vegyület, ásvány és érc fényképe megtalálható. Az érettségi követelményei között kísérletek bemutatása és kísérletek elemzése is szerepel. Ebben segíthet, hogy a témavázlatok gazdag képanyaga az érettségi anyagban szereplő kísérletek döntő többségének fényképét is tartalmazza.