Kémia érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

Kémia 11-12. fgy. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
MS-3152

Érettségi feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 7. kiadás (2020. 08. 25.)
Mozaik Kiadó
terjedelem: 288 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 680 Ft
2 144 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

A feladatgyűjtemény teljes körű felkészítést ad a közép- és az emelt szintű érettségire.

Ajánljuk a diákoknak:

  • tudásuk, tájékozottságuk önellenőrzéséhez, korrigálásához;
  • a feladatmegoldásokhoz szükséges begyakorlottság, rutin elsajátításához;
  • a témazáró dolgozatokra történő felkészüléshez, a rendszerezésekhez, az ismeretek rögzítéséhez és alkalmazásához;
  • a versenyekre való felkészüléshez;
  • a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgához;
a tanároknak:
  • tanórai gyakorláshoz, ellenőrzéshez;
  • témazáró dolgozatok összeállításához;
  • a tanulók tudás- és képességszintjének méréséhez;
  • a bemutatott feladatok, ötletek alapján a helyi adottságokra "hangszerelt" (osztályokra, egyénekre differenciált) feladatok, feladatsorok készítéséhez;
  • az érettségire való felkészítéshez.

Digitális változat egyedi kóddal

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés5
Általános kémia7
1. Atomok és ionok8
2. Molekulák képződése, összetett ionok21
3. Az anyagmennyiség fogalma28
4. Anyagi halmazok35
5. Oldatok49
6. Kémiai reakciók61
7. Elektrokémia86
Szervetlen kémia95
1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogénelemek és vegyületeik96
2. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik110
3. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik126
4. A szén, a szilícium és vegyületeik139
5. A fémek általános jellemzése, az s-mező fémei153
6. A p- és a d-mező fémei és vegyületeik166
Szerves kémia187
1. A szerves kémia tárgya és alapfogalmai188
2. A szénhidrogének és halogénezett származékaik192
3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek206
4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek220
5. Makromolekulák és építőköveik. A legfontosabb természetes szénvegyületek és a műanyagok231
Középszintű feladatsor270
Emelt szintű feladatsor276
Általános kémia - Megoldások244
1. Atomok és ionok244
2. Molekulák képződése, összetett ionok245
3. Az anyagmennyiség fogalma246
4. Anyagi halmazok247
5. Oldatok248
6. Kémiai reakciók250
7. Elektrokémia253
Szervetlen kémia - Megoldások254
1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogénelemek és vegyületeik254
2. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik255
3. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik257
4. A szén, a szilícium és vegyületeik258
5. A fémek általános jellemzése, az s-mező fémei259
6. A p- és a d-mező fémei és vegyületeik261
Szerves kémia - Megoldások263
1. A szerves kémia tárgya és alapfogalmai263
2. A szénhidrogének és halogénezett származékaik263
3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek266
4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek268
5. Makromolekulák és építőköveik. A legfontosabb természetes szénvegyületek és a műanyagok269
Középszintű feladatsor270
Emelt szintű feladatsor276
Középszintű feladatsor - megoldás282
Emelt szintű feladatsor - megoldás284
Az elemek hosszú periódusos rendszere286
A kiadvány bevezetője
A feladatgyűjtemény mind a közép-, mind az emelt szintű vizsgára készülőknek és felkészítőknek kíván segítséget nyújtani. A feladatgyűjtemény tartalmazza mindazokat a feladattípusokat, amelyek az érettségi írásbeli feladatsorokban szerepelnek.

1. Tesztfeladatok: jelentős része egyszerű, feleletválasztós kérdés, amelyek közül csak egy helyes vagy csak egy helytelen. Ezek a feladatok a kémiai ismeretanyag pontos, jól differenciált tudását várják el. Minden esetben a megjelölt témakörhöz jelentős számban szerepelnek, a megfelelő elmélyítést kívánják szolgálni. Ebbe a feladatsorba tartoznak a négyféle asszociációt megkövetelő feladatok, amelyek elsősorban a különféle anyagok tulajdonságainak összehasonlításához szükséges jártasságok elmélyítését kívánják elérni.

2. Táblázatos feladatok: komplex módon tartalmazzák a megjelölt elemek, elemek és vegyületek, ill. különféle vegyületek szerkezetének, tulajdonságainak, kémiai reakcióinak, előállítási- és felhasználási módjainak feladatsorát, amelyekre adott válaszok egy-egy szóbeli felelet alapját képezhetik. Azzal, hogy a fenti feladatok egy táblázatban szerepelnek, az egyes anyagok szerkezetében levő különbségeknek, a tulajdonságokban megjelenő eltéréseinek elmélyítésére alkalmasak.

3. A kísérletek, kísérletelemzések, elemzések című feladatsor tartalmazza a közzétett kísérletek és a további egyszerű, elvégezhető és nem elvégezhető, de az egyes anyagok tulajdonságai szempontjából jelentősnek ítélt kémiai változások leírását. Az itt található megfogalmazásokat célszerű a kémiakönyvekben található fényképeken megfigyelni, ha egy mód van rá, tanári felügyelet mellett az érettségin bemutatandó kísérleteket elvégezni. A megfogalmazott elemző gondolkodásmódot igénylő feladatok elsősorban a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának esetenként vegyületek és alkotóelemeik tulajdonságainak összehasonlítását, pontos ismeretét igénylik.

4. Mennyiségi összehasonlítás során két mennyiség nagyságrendi viszonyát kell eldönteni.

5. Számítási feladatok: a fejezetekhez csatlakozó gazdag gyűjtemény különböző szintű és típusú feladatsorokat tartalmaz. Az ilyen vagy más jellegű feladatok begyakorlásához azonban további feladatok önálló megoldása szükséges.

6. Esettanulmányok, szövegértelmezési feladatok az egyes fejezetek végén találhatók, amelyeknek a feldolgozásához kérdések csatlakoznak. A feladat sorszáma előtti csillaggal jelöljük az emelt szintű kérdéseket. A feladatgyűjtemény végén vannak a teszt-, a táblázatos- és a számítási feladatok megoldásai, illetve eredményei.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali