Kémia érettségi felkészítő feladatgyűjtemény

Kémia 11-12. fgy. Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
MS-3152

Érettségi feladatgyűjtemény

11-12. évfolyam, 9. kiadás (2023. 04. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 288 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
4 380 Ft
3 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány a 2024-től érvényes érettségi követelmények szerint érettségizők számára is megfelelő.

A feladatgyűjtemény teljes körű felkészítést ad a közép- és az emelt szintű érettségire.

Ajánljuk a diákoknak:

 • tudásuk, tájékozottságuk önellenőrzéséhez, korrigálásához;
 • a feladatmegoldásokhoz szükséges begyakorlottság, rutin elsajátításához;
 • a témazáró dolgozatokra történő felkészüléshez, a rendszerezésekhez, az ismeretek rögzítéséhez és alkalmazásához;
 • a versenyekre való felkészüléshez;
 • a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgához;
a tanároknak:
 • tanórai gyakorláshoz, ellenőrzéshez;
 • témazáró dolgozatok összeállításához;
 • a tanulók tudás- és képességszintjének méréséhez;
 • a bemutatott feladatok, ötletek alapján a helyi adottságokra "hangszerelt" (osztályokra, egyénekre differenciált) feladatok, feladatsorok készítéséhez;
 • az érettségire való felkészítéshez.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 11-12. - Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174U
Kémia 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2616U
Kémia 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2620U
Biológia gimnáziumoknak 11. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2650
Biológia gimnáziumoknak 12. - Emelt szintű tananyag. Gál Béla gimnáziumi biológia sorozatának NAT2020 és az új érettségi követelményrendszer alapján készült kötete MS-2651
Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő biológia feladatgyűjtemény, megoldásokkal, rendszerező táblázatokkal MS-3153
Rendszerező kémia gyakorló középiskolásoknak 9., 10. osztály - A gimnáziumokban, szakgimnáziumokban tanulóknak ajánljuk a feleletekre, dolgozatokra való készüléshez az általános, szervetlen és szerves kémia témaköreiből. A kötet a feladatok megoldását is tartalmazza MS-3158
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166U
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés5
Általános kémia7
1. Atomok és ionok8
2. Molekulák képződése, összetett ionok21
3. Az anyagmennyiség fogalma28
4. Anyagi halmazok35
5. Oldatok49
6. Kémiai reakciók61
7. Elektrokémia86
Szervetlen kémia95
1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogénelemek és vegyületeik96
2. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik110
3. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik126
4. A szén, a szilícium és vegyületeik139
5. A fémek általános jellemzése, az s-mező fémei153
6. A p- és a d-mező fémei és vegyületeik166
Szerves kémia187
1. A szerves kémia tárgya és alapfogalmai188
2. A szénhidrogének és halogénezett származékaik192
3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek206
4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek220
5. Makromolekulák és építőköveik. A legfontosabb természetes szénvegyületek és a műanyagok231
Középszintű feladatsor270
Emelt szintű feladatsor276
Általános kémia - Megoldások244
1. Atomok és ionok244
2. Molekulák képződése, összetett ionok245
3. Az anyagmennyiség fogalma246
4. Anyagi halmazok247
5. Oldatok248
6. Kémiai reakciók250
7. Elektrokémia253
Szervetlen kémia - Megoldások254
1. A hidrogén, a nemesgázok, a halogénelemek és vegyületeik254
2. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik255
3. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik257
4. A szén, a szilícium és vegyületeik258
5. A fémek általános jellemzése, az s-mező fémei259
6. A p- és a d-mező fémei és vegyületeik261
Szerves kémia - Megoldások263
1. A szerves kémia tárgya és alapfogalmai263
2. A szénhidrogének és halogénezett származékaik263
3. Oxigéntartalmú szerves vegyületek266
4. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek268
5. Makromolekulák és építőköveik. A legfontosabb természetes szénvegyületek és a műanyagok269
Középszintű feladatsor270
Emelt szintű feladatsor276
Középszintű feladatsor - megoldás282
Emelt szintű feladatsor - megoldás284
Az elemek hosszú periódusos rendszere286
A kiadvány bevezetője
A feladatgyűjtemény mind a közép-, mind az emelt szintű vizsgára készülőknek és felkészítőknek kíván segítséget nyújtani. A feladatgyűjtemény tartalmazza mindazokat a feladattípusokat, amelyek az érettségi írásbeli feladatsorokban szerepelnek.

1. Tesztfeladatok: jelentős része egyszerű, feleletválasztós kérdés, amelyek közül csak egy helyes vagy csak egy helytelen. Ezek a feladatok a kémiai ismeretanyag pontos, jól differenciált tudását várják el. Minden esetben a megjelölt témakörhöz jelentős számban szerepelnek, a megfelelő elmélyítést kívánják szolgálni. Ebbe a feladatsorba tartoznak a négyféle asszociációt megkövetelő feladatok, amelyek elsősorban a különféle anyagok tulajdonságainak összehasonlításához szükséges jártasságok elmélyítését kívánják elérni.

2. Táblázatos feladatok: komplex módon tartalmazzák a megjelölt elemek, elemek és vegyületek, ill. különféle vegyületek szerkezetének, tulajdonságainak, kémiai reakcióinak, előállítási- és felhasználási módjainak feladatsorát, amelyekre adott válaszok egy-egy szóbeli felelet alapját képezhetik. Azzal, hogy a fenti feladatok egy táblázatban szerepelnek, az egyes anyagok szerkezetében levő különbségeknek, a tulajdonságokban megjelenő eltéréseinek elmélyítésére alkalmasak.

3. A kísérletek, kísérletelemzések, elemzések című feladatsor tartalmazza a közzétett kísérletek és a további egyszerű, elvégezhető és nem elvégezhető, de az egyes anyagok tulajdonságai szempontjából jelentősnek ítélt kémiai változások leírását. Az itt található megfogalmazásokat célszerű a kémiakönyvekben található fényképeken megfigyelni, ha egy mód van rá, tanári felügyelet mellett az érettségin bemutatandó kísérleteket elvégezni. A megfogalmazott elemző gondolkodásmódot igénylő feladatok elsősorban a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának esetenként vegyületek és alkotóelemeik tulajdonságainak összehasonlítását, pontos ismeretét igénylik.

4. Mennyiségi összehasonlítás során két mennyiség nagyságrendi viszonyát kell eldönteni.

5. Számítási feladatok: a fejezetekhez csatlakozó gazdag gyűjtemény különböző szintű és típusú feladatsorokat tartalmaz. Az ilyen vagy más jellegű feladatok begyakorlásához azonban további feladatok önálló megoldása szükséges.

6. Esettanulmányok, szövegértelmezési feladatok az egyes fejezetek végén találhatók, amelyeknek a feldolgozásához kérdések csatlakoznak. A feladat sorszáma előtti csillaggal jelöljük az emelt szintű kérdéseket. A feladatgyűjtemény végén vannak a teszt-, a táblázatos- és a számítási feladatok megoldásai, illetve eredményei.