Nyelvtan munkafüzet 7. osztály

Sokszínű magyar nyelv 7. 7. osztályos magyar nyelv munkafüzet kiegészítő feladatokkal a tankönyv anyagának gyakorlásához MS-2367
MS-2367

Munkafüzet

7. évfolyam, 7. kiadás (2019. 07. 17.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 80 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
960 Ft
768 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2021.03.31 és 2021.10.15 között.
A munkafüzet a Sokszínű magyar nyelv 7. tankönyv tananyagához kínál gyakorlófeladatokat. Tanítást és otthoni tanulást segítő kiadványként egyaránt jól használható.
Kapcsolódó kiadványok
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
1. Tanulj tanulni!4
2. Év eleji ismétlés6
Mondattan10
3. Bevezetés a mondatok világába10
4. A mondatok csoportosítása12
5. Az állítmány14
6. Az alany17
7. A tárgy20
8. Részösszefoglalás23
9. A határozók I. (Hely-, idő-, állapot- és módhatározó)26
10. A határozók II. (Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél- és állandó határozó)32
11. A jelzők (Minőség-, mennyiség- és birtokos jelző)41
12. A mellérendelő szerkezet47
13. Az egyszerű mondat szerkezete49
14. Az egyszerá mondat helyesírása50
15. Összefoglalás51
Szóalkotási módok54
16. A szóképzés54
17. Az alárendelő szóösszetételek56
18. A mellérendelő szóösszetételek58
19. Ritkább szóalkotási módok (Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések)60
20. Összefoglalás62
Könyv- és könyvtárhasználat64
Könyv- és könyvtárhasználat64
Kommunikáció66
22. Kommunikáció szóban és írásban66
23. Alkalmi beszéd: ünnepi beszéd, köszöntés68
24. A hozzászólás és a felszólalás70
25. A kiselőadás72
26. Összefoglalás74
27. Év végi összefoglalás76
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Munkafüzetünk a 7. osztályos Sokszínű magyar nyelv című tankönyvhöz készült. Felépítésében, tartalmában és küllemében is szorosan kapcsolódik a tankönyv fejezeteihez: feladatai a tankönyvi tananyag feldolgozását, rendszerezését segítik. Mint ahogy már tavaly megszokhattátok, az egyes fejezeteket összefoglaló feladatsorok zárják, melyek segítségével ellenőrizhetitek, elmélyíthetitek tudásotokat. A munkafüzet feladatsorai az idén is gyakran szemelvénnyel kezdődnek, mely a szövegértés ellenőrzésére is alkalmas. A szövegek kiválasztásánál most is figyeltünk arra, hogy izgalmas, humoros szépirodalmi szövegekkel és érdekes ismeretterjesztő írásokkal találkozzatok a feladatsorok bevezetőiben. A tankönyv feladataihoz hasonlóan a munkafüzetben szereplő gyakorlatok is gondolkodásra, alkotásra, játékra ösztönöznek benneteket, és támaszkodnak ismereteitekre, mindennapi tapasztalataitokra. Megoldásuk során alkalmatok nyílik véleményt nyilvánítani egy-egy témáról, megvitatni érdekes kérdéseket. Segítségükkel fejleszthetitek az íráskészségeteket és a helyesírásotokat, bővíthetitek a szókincseteket. A páros és csoportos feladatok arra is alkalmat adnak, hogy meg tapasztaljátok a közös munka örömét. Kutassatok a könyvtárban, keresgéljetek a számítógépen! Olvassatok, gondolkodjatok és játsszatok!


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali