DIFER FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER - DIFER - FEJLESZTŐ FÜZETEK
Az iskolai munkában nélkülözhetetlen készségek megalapozásához indítottuk útjára a DIFER fejlesztőfüzetek sorozatot. A füzetek az iskolába készülő vagy az iskolát kezdő kisgyermekek különböző részképességeinek egyéni fejlesztéséhez szükséges feladatsorokat tartalmaznak. A DIFER programcsomag tartalmaz: tesztrendszert, egyéni fejlődési mutatót, kézikönyvet, valamennyi fejlesztendő alapkomponensről egy-egy módszertani segédletet, valamint a tanulók egyéni és kooperatív cselekvő tanulását lehetővé tevő segédanyagokat.
DIFER Fejlesztő füzetek - Írás Az írásmozgás és a szem-kéz koordináció fejlesztése játékos feladatok segítségével MS-9329V
MS-9329V
0-2. évfolyam, 2. kiadás (2019. 06. 24.)
 
 
kód: MS-9329V
ára: 690 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2017-29/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit megfelelően tudja elkészíteni. A szépírás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betűalakítás a szem és kéz koordinált működése nélkül nem jöhet létre. Az írásfüzet feladatai segítik a gyermekek írásmozgásának és szem-kéz koordinációjának fejlődését.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás Feladatok a számfogalom fejlesztéséhez, a manipulatív számolás megfelelő alapozásához MS-9330V
MS-9330V
0-2. évfolyam, 2. kiadás (2019. 06. 24.)
 
 
kód: MS-9330V
ára: 690 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2208-12/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. Az elemi számolási készség elsajátítása az óvodás- és kisiskolás-kor egyik legfontosabb feladata. Ez teszi lehetővé az alapműveletek tanulását, a sikeres iskolai matematikatanulást. A Számolás fejlesztőfüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok fejlesszék a gyermekek még kialakulatlan számfogalmát, biztosítsák a manipulatív számolás megfelelő alapozását.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás Az irányfogalom fejlesztése a síkon és a térben, vidám rajzos feladatok segítségével. A tankönyvjegyzékről is rendelhető. MS-9331V
MS-9331V
0-2. évfolyam, 2. kiadás (2019. 06. 24.)
 
 
kód: MS-9331V
ára: 690 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2204-12/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 
DIFER Fejlesztő füzetek - Betűfelismerés Játékos feladatok a betűk megtanulásának megkönnyítésére. A tankönyvjegyzékről is rendelhető. MS-9333V
MS-9333V
0-2. évfolyam, 2. kiadás (2019. 06. 24.)
 
 
kód: MS-9333V
ára: 690 Ft
méret: C5, 48 oldal
tanterv: NAT 2012
OM engedélyszám: TKV/2016-29/2017
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
CLASSROOM Digitális változat elérhető
web-tankönyv
HOME Digitális változat elérhető

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A biztos betűfelismerés a sikeres olvasástanulás nélkülözhetetlen alapfeltétele. A füzet a helyes betűalakok rögzítését, felismerését az olvasástanuláshoz szükséges részképességek fejlesztésével egyidejűleg segíti. Az érdekes, a gyerekek által kedvelt feladatok az örömmel végzett munka élményét nyújtják a tanulók számára.

A kötet szerepel a 2019/2020-as tankönyvjegyzéken.

 


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2019 | Asztali