DIFER fejlődésvizsgáló rendszer
Az iskolai munkában nélkülözhetetlen készségek megalapozásához indítottuk útjára a DIFER fejlesztőfüzetek sorozatot. A füzetek az iskolába készülő vagy az iskolát kezdő kisgyermekek különböző részképességeinek egyéni fejlesztéséhez szükséges feladatsorokat tartalmaznak. A DIFER programcsomag tartalmaz: tesztrendszert, egyéni fejlődési mutatót, kézikönyvet, valamennyi fejlesztendő alapkomponensről egy-egy módszertani segédletet, valamint a tanulók egyéni és kooperatív cselekvő tanulását lehetővé tevő segédanyagokat.
DIFER - Fejlesztő füzetek
DIFER Fejlesztő füzetek - Írás Az írásmozgás és a szem-kéz koordináció fejlesztése játékos feladatok segítségével. A tankönyvjegyzéken is szerepel. MS-9329V
MS-9329V
iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 3. kiadás (2020. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 32 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
OM engedélyszám: TKV/2017-29/2017
700 Ft
560 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A megfelelő írásmozgás-koordináció a sikeres írástanulás nélkülözhetetlen feltétele. A finommotorika fejlesztése segíti a gyermeket, hogy iskolai írásmunkáit megfelelően tudja elkészíteni. A szépírás, a vonalközben való tájékozódás, a szabályos betűalakítás a szem és kéz koordinált működése nélkül nem jöhet létre. Az írásfüzet feladatai segítik a gyermekek írásmozgásának és szem-kéz koordinációjának fejlődését.

 
DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás Feladatok a számfogalom fejlesztéséhez, a manipulatív számolás megfelelő alapozásához. A tankönyvjegyzéken is szerepel. MS-9330V
MS-9330V
iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 3. kiadás (2020. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 32 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
OM engedélyszám: TKV/2208-12/2017
700 Ft
560 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. Az elemi számolási készség elsajátítása az óvodás- és kisiskolás-kor egyik legfontosabb feladata. Ez teszi lehetővé az alapműveletek tanulását, a sikeres iskolai matematikatanulást. A Számolás fejlesztőfüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok fejlesszék a gyermekek még kialakulatlan számfogalmát, biztosítsák a manipulatív számolás megfelelő alapozását.

 
DIFER Fejlesztő füzetek - Tájékozódás Az irányfogalom fejlesztése a síkon és a térben, vidám rajzos feladatok segítségével. A tankönyvjegyzéken is szerepel. MS-9331V
MS-9331V
iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 3. kiadás (2020. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 32 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
OM engedélyszám: TKV/2204-12/2017
700 Ft
560 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A relációszókincs szavai térbeli és időbeli viszonyokat, történések, események közötti összefüggéseket fejeznek ki. A tájékozódás megtanulása, a kapcsolatok gyors felismerése lehetővé teszi a szöveg pontosabb megértését. A fejlődő beszédértés, a gyarapodó szókincs segítségével bővül a kisiskolások beszéd útján szerzett élményeinek köre. A Tájékozódás füzet feladatai a még kialakulatlan irányfogalom fejlesztését, a síkbeli tájékozódás gyakoroltatását, a tárgyak, események közötti viszonyok felismertetését, a relációszókincs bővítését segítik.

 
DIFER Fejlesztő füzetek - Betűfelismerés Játékos feladatok a betűk megtanulásának megkönnyítésére. A tankönyvjegyzéken is szerepel. MS-9333V
MS-9333V
iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 3. kiadás (2020. 07. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 48 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
OM engedélyszám: TKV/2016-29/2017
700 Ft
560 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2020.03.31 és 2020.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok

A tankönyvjegyzékről is rendelhető. A biztos betűfelismerés a sikeres olvasástanulás nélkülözhetetlen alapfeltétele. A füzet a helyes betűalakok rögzítését, felismerését az olvasástanuláshoz szükséges részképességek fejlesztésével egyidejűleg segíti. Az érdekes, a gyerekek által kedvelt feladatok az örömmel végzett munka élményét nyújtják a tanulók számára.

 
DIFER - Alapcsomag
DIFER - A gondolkodás fejlesztése MAPPA Kézikönyv + tesztlapok + a tesztfelvétel eszközei. A programmal a gyermekek fejlődésbeli megkésettsége jelentős mértékben csökkenthető, a sikeres iskolakezdés, iskolai tanulás feltételei megteremthetők MS-9335
MS-9335

Kézikönyv és mérőeszközök

iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 1. kiadás (2017. 12. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 214x304 mm
5 680 Ft
Kosárba
Kapcsolódó kiadványok
A szerzőkről >>

A MAPPA a következő eszközöket tartalmazza:

 • Módszertani kézikönyv 131 fejlesztőjáték-leírással
 • Tesztlap az elemi rendszerező képesség méréséhez
 • Tesztlap az elemi kombinatív képesség méréséhez
 • A tesztfelvétel eszközei (kartonból kinyomható formák)
 • Fejlődési mutató (minta)

 • Az új gondolkodásfejlesztő DIFER eszközökről BŐVEBB INFORMÁCIÓ ITT TALÁLHATÓ


  A kézikönyvben leírt fejlesztő játékok és feladatok elvégzését nagyban segítheti a gondolkodásfejlesztő Kártyagyűjtemény.

   
  DIFER - Kártyagyűjtemény a gondolkodás fejlesztéséhez 750 db kivágható kártya + 2 memóriajáték-kártyacsomag ajándékba. A kártyagyűjtemény a kézikönyvben leírt fejlesztőjátékok elvégzését nagyban segíti MS-9337
  MS-9337

  750 db kivágható kártya

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 1. kiadás (2017. 12. 15.)
  Mozaik Kiadó
  méret: 330x240 mm
  terjedelem: 700 oldal
  10 980 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  Összeállította: Józsa Krisztián, Zentai Gabriella, Hajduné Holló Katalin

  A kézikönyvben leírt fejlesztő játékok és feladatok elvégzését nagyban segítheti a Kártyagyűjtemény. A masszív kartondobozban található 750 db színes, kivágható kártya, illetve kinyomható forma 40 játékhoz biztosítja a szükséges eszközöket. A kártyagyűjteményhez két 30 db-os párkereső memóriajáték kártyacsomagot is adunk ajándékba.


  Az új gondolkodásfejlesztő DIFER eszközökről BŐVEBB INFORMÁCIÓ ITT TALÁLHATÓ
   
  Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer A mappa és a kézikönyv 2016-ban megújult külsővel jelent meg. Jelentős változás csak a Fejlődési mutatóban történt. MS-9321
  MS-9321

  Tesztrendszer, Kézikönyv, fejlődési mutató

  11. kiadás (2019. 12. 10.)
  Mozaik Kiadó
  5 680 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  A mappa 2016-os kiadása megújult arculattal jelent meg. A mappában levő kézikönyv új borítót kapott, de a tartalma változatlan maradt, a tesztlapokon pedig csak minimális hibajavítást végeztünk.

  Jelentősebb változás a Fejlődési mutatóban történt. A füzet néhány apró javítás mellett két új értékelőtáblázattal bővült: A rendszerező képesség fejlődése és Az elemi kombinatív képesség fejlődése, melyekhez a kézikönyv, a tesztlapok, valamint a tesztkártya-melléklet külön kiadványban jelentek meg.

  A programcsomag tartalma:- 1 db mappa használati útmutatóval;- 10 db fóliázott színes tesztlap a hétféle alapkészség fejlődésének vizsgálatához;- 1 db rövid difer tesztlap a fejlettség és az iskolaérettség gyors és megbízható mérésére;- 1 db írólap (minta) az írásmozgás-koordináció vizsgálatához;- 1 db "Fejlődési mutató" füzet (minta), aminek évenkénti kitöltésével végigkövethetőek a gyermek fejlődési folyamatai a 4.-től a 8. életév végéig;- 1 db kézikönyv, amely segíti az alkalmazást az országos helyzetkép diagnózisának bemutatásával és a fejlesztés lehetőségeinek, tennivalóinak ismertetésével.
   
  DIFER - Fejlődési mutató (bővített) A kiadvány két új értékelőtáblázattal bővült, a rendszerező képesség és az elemi kombinatív képesség fejlődésének rögzítéséhez MS-9322
  MS-9322
  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 15. kiadás (2020. 02. 07.)
  Mozaik Kiadó
  terjedelem: 12 oldal
  280 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  A Fejlődési mutató bővített kiadása 2016-ban kisebb tartalmi módosításokkal és kiegészítéssel jelent meg. A kiadvány két új adatrögzítési oldallal bővült, amelyek a rendszerező és a kombinatív képesség fejlődését mérő tesztlapokhoz kapcsolódnak. A tesztlapok és a tesztkártyák A gondolkodás fejlesztése 4-8 éves életkorban című kiadvány mellékleteként lesznek elérhetők.
   
   
  DIFER - Az írásmozgáskoordináció fejlesztése 4-8 éves életkorban Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok MS-9325
  MS-9325

  Tanári kézikönyv

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 4. kiadás (2017. 03. 03.)
  Mozaik Kiadó
  terjedelem: 64 oldal
  2 280 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  A kézikönyv Fejlődést segítő játékok és gyakorlatok c. fejezetének három részét a fejlődés három szintje képezi: az írószer nélküli ujjmozgás-koordináció, mint az írószerrel (rajzoló-, festőeszközzel) működő írásmozgás-koordináció előfeltétele, valamint a betűelem-másoló készség, mint az írástanítás közvetlen előfeltétele. Ez a három szint elsajátítási sorrendet jelent abban az értelemben, hogy az előkészítő és a kezdő szinten lévő gyerekek számára az ujjmozgás-koordináció fejlődésének segítése a feladat (még nem ajánlott az írószerhasználat, legföljebb firkálásra). A haladó szintet elérő gyerekek írószeres játékokra, tevékenységekre alkalmasak, de továbbra is részt vehetnek az ujjmozgás-koordinációs játékokban. A betűelem-másoló készség fejlesztése csak a befejező és az optimális szintet elérők számára ajánlott.
  Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a középső csoportosok körében az ujjmozgás-koordináció fejlődésének segítése a fő feladat, a nagycsoportosok körében az írószeres játékok, tevékenységek dominálhatnak. A betűelem-másoló készség fejlesztése pedig az iskola feladata, miután az osztály tanulói (legföljebb egy-két kivételtől eltekintve) az írószeres játékoknak köszönhetően eljutottak az írásmozgás-koordináció befejező (legalább 70 százalékpontos) szintjére.
   
  DIFER - A beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban Elmélet és a fejlődést segítő játékok és gyakorlatok MS-9326
  MS-9326

  Tanári kézikönyv

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 2. kiadás (készlethiány, utánnyomás várható)
  Mozaik Kiadó
  terjedelem: 112 oldal
  2 280 Ft
  Előrendelés Értesítés a megjelenésről
  Kapcsolódó kiadványok
  A BESZÉDHANGHALLÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE
  A fejlesztés eredménye a beszédhangok hallási megkülönböztetése lesz, amely attól is függ, milyen életkorú a gyermek, azaz az anyanyelv elsajátításában mióta és hogyan vesz részt. Az óvodások és az iskolások hibázási jellege eltér. Lőrik József (1992) megállapítása: az óvodáskorban nem csupán gyakoribbak a beszédhangok hallási megkülönböztetésének nehézségei, hanem aki hibázik, az a beszédhangok több tulajdonságának differenciálásában is sikertelen. Az iskolai és az óvodai fejlesztés ezért más jellegű. Ugyanazon célt szolgáló gyakorlatok másképpen megvalósítható feladatot jelentenek a tanítónak, mint az óvónőnek. Az óvodában a spontán gyakorlási lehetőségek kihasználására számtalan alkalom nyílik, míg az iskolai munkában ez inkább a tanórákra korlátozódik. A fejlesztési lépések alkalmazkodnak a kétfajta szituációhoz: a hangoztatás és a felismerés – fejlesztési idejük főleg az óvodára esik – sok mozgással jár, és egész csoportos formában is megvalósítható. A fejlesztés utolsó lépése, a differenciálás kisebb csoportokban, vagy egyéni részvétellel optimális, ami jól alkalmazható az iskolai helyzetekben.
  A készség fejlesztése akkor lesz eredményes, ha a gyermekek napi rendszerességgel, 5-10 perces időtartamban játszhatnak a hangokkal.

  A kézikönyv használatát és a fejlesztést nagymértékben segíti az MS-9328 raktári számú Hívókép- és szókártyagyűjtemény.
   
  DIFER - Hívókép- és szókártyagyűjtemény A csomag tartalma: 37 db B5-ös méretű hívókép és 192 db szókártya a beszédhanghallás fejlesztéséhez MS-9328
  MS-9328

  A beszédhanghallás fejlesztéséhez

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 3. kiadás (2011. 08. 11.)
  Mozaik Kiadó
  terjedelem: 69 oldal
  4 800 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  A rajzos szókártyákon a Beszédhanghallás fejlesztése 4-8 éves életkorban c. kézikönyvben található szógyűjtemény legjellemzőbb szavait illusztráltuk. Használni lehet a gyakorolt beszédhangok felismerésére, későbbiekben szógyűjtésre és a beszédhangok differenciálására. A csomagban 37 db B5-ös méretű hívókép, illetve 192 db kivágható rajzos szókártya található. A hívóképek és a szókártyák kartonpapírból készültek, a szókártyák hátulján a szavak is szerepelnek színes kiemeléssel jelölve a hangoztatandó hangot.
   
  DIFER - A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban A kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás, a feladatvállalás, a feladattartás készségének és az elemi szintű erkölcsi érzék fejlesztéséhez MS-9327
  MS-9327

  Tanári kézikönyv

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 4. kiadás (2017. 10. 24.)
  Mozaik Kiadó
  terjedelem: 72 oldal
  2 280 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  A könyvben található játékok, gyakorlatok a foglalkozások és a tanórák részeként vagy egészeként is felhasználhatók. A DIFER Programcsomag részeként a szociális kompetencia olyan elemeit választottuk fejlesztésül, amelyek az óvodai és az általános iskolai szociális lét alapját képezik. Ezek közé tartozik a kapcsolatfelvétel, a társakhoz, a pedagógushoz való viszonyulás készsége, a feladatvállalás, a feladattartás készsége, valamint az elemi szintű erkölcsi érzék.
   
  DIFER - A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban Kézikönyv szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak. A kiadvány 116 játéka otthon, az óvodában és az iskolában egyaránt alkalmazható MS-9334
  MS-9334

  Tanári kézikönyv

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 2. kiadás (2017. 10. 24.)
  Mozaik Kiadó
  méret: 170x240 mm
  terjedelem: 136 oldal
  2 780 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
  Mit tehetünk, hogy gyermekeink az iskolában könnyen és örömmel tanuljanak? A siker titka a kezdetekben rejlik, a kisgyermekkorban lerakott biztos alapok teszik lehetővé a későbbi eredményes tanulást.
  Ez a könyv ezt a célt szolgálja: a matematika játékos tanulásához nyújt segítséget 4–8 éves kor között.
  A kiadvány 116 játéka otthon, az óvodában és az iskolában egyaránt alkalmazható.

 • „A gyermekek iránt érzett őszinte tisztelettel ajánlom a kötetet mindazoknak, akik felelősséget éreznek a felnövekvő nemzedékekért. Kollégáim mellett haszonnal forgathatják a könyvet a szülők is, hozzájárulva ezzel gyermekük kudarcmentes iskolakezdéséhez.” (Hajduné Holló Katalin, óvodavezető)
 • „Számos ötletet találunk a könyvben olyan játékokra, melyek a cselekvésre épülő konkrét tapasztalatszerzést biztosítják. Ezek, a matematikai készségek mellett, hatással vannak a mozgás, a figyelem, az emlékezet, a kitartás, a türelem és a kommunikáció fejlődésére is.” (Árvainé Libor Ildikó, tanító)
 • „Nincs nagyobb öröm annál, amikor egy nehezen számoló gyermek vidáman dolgozik az órán, majd óra végén mosolyogva azt mondja: Én szeretem a matekot! Számomra ez a legnagyobb kihívás. Ennek eléréséhez ilyen játékokra van szükségünk.” (Köböl Erika, gyógypedagógus)
 • „Kézikönyv? Tankönyv? Játékgyűjtemény? Mindhárom szerepben ideális! Tanító- és óvodapedagógus képzésben és továbbképzésben egyaránt hiánypótló kötet. S talán a legfontosabb: a könyv olvasója átéli, hogy a matematika szerethető!” (Dr. Hercz Mária, főiskolai docens)
 •  
  DIFER - Fejlesztés mesékkel Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban MS-9332
  MS-9332

  Tanári kézikönyv - Az anyanyelv, a gondolkodás fejlődésének segítése mesékkel 4-8 éves életkorban

  iskolai előkészítő és 1-2. évfolyam), 3. kiadás (2017. 11. 29.)
  Mozaik Kiadó
  terjedelem: 216 oldal
  3 980 Ft
  Kosárba
  Kapcsolódó kiadványok
 • A DIFER programcsomag mesés kötete a rendszeres mesélésben, beszélgetésben rejlő lehetőségek használatához kínál eszközöket és módszereket a 4–8 éves gyermekek szociális, anyanyelvi, gondolkodásbeli fejlődésének eredményesebb segítése érdekében.
 • A kutatások szerint a felnövekvő generációk jövőjét, sorsát az iskolába lépők szélsőséges fejlődési fáziskülönbségei határozzák meg. Ezt a különbséget van esélyünk – szülőknek és pedagógusoknak egyaránt – csökkenteni e könyv rendszeres használatával.
 •  


  © MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali