Nyelvtan tankönyv 9. osztály

Magyar nyelv 9. 9. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2370U
MS-2370U

Tankönyv

9. évfolyam, 11. kiadás (2023. 06. 30.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 204 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 580 Ft
2 064 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

A kötet jól használható a NAT 2020 kerettanterv szerinti oktatáshoz is.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű irodalom 9. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (a középkor, a reneszánsz, a barokk és a francia klasszicizmus) MS-2354U
Sokszínű irodalom 9. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (az antikvitás irodalma, a Biblia) MS-2353U
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2371U
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára MS-2373
Magyar nyelv 11. - 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2372U
Helyesírás mindenkinek - Feladatgyűjtemény a helyesírási készségek fejlesztésére MS-3504
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Kommunikáció7
A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói8
A kommunikáció mint interdiszciplináris fogalom (Emelt szint)15
A személyközi kommunikáció16
A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltérései példák alapján (Emelt szint)21
A tömegkommunikáció fogalma és funkciói22
A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és a nyelvre27
A média típusai és műfajai32
Összefoglalás40
A nyelvi szintek grammatikája41
A nyelv mint jelrendszer42
Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltéréseire egy-két példa (Emelt szint)47
A magyar nyelv hangrendszere48
A hangok találkozása a beszédben53
Összefoglalás58
A szavak felépítése: a szóelemek59
A magyar szókészlet és a szóalkotás módjai66
Alapszófajok I. Az igék, a főnevek, a melléknevek, a számnevek és a határozószók72
Többszófajúság (Emelt szint)79
Alapszófajok II. A névmások és az igenevek80
A viszonyszók és a mondatszók86
Összefoglalás92
A mondat fogalma és csoportosítása93
A rendszermondat és a szövegmondat (Emelt szint)101
A mondatok felépítése. A szószerkezetek102
Az alany és az állítmány107
A tárgy, a határozók és a jelzők114
Az alárendelő összetett mondatok122
A mellérendelő összetett mondatok130
A többszörösen összetett mondatok130
A szinteződés és a tömbösödés jelenségei (Emelt szint)136
Összefoglalás138
Szövegtan139
A szöveg fogalma. A szöveg egységének feltételei140
A szöveg szerkezete146
A szöveg értelmét alakító nyelvi és nem nyelvi tényezők153
Kiegészítés a szöveg pragmatikai megközelítéséhez (Emelt szint)159
A szöveg jelentésbeli kapcsolóelemei160
A szöveg nyelvtani kapcsolóelemei167
Szövegolvasási stratégiák172
Összefoglalás176
Helyesírás177
Helyesírásunk alapelvei178
A szöveg központozása183
Egybeírás és különírás188
Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása192
Összefoglalás200
Új szakszavak jegyzéke201
Forrásjegyzék202
Képjegyzék202
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!

Első középiskolai nyelvtankönyveteket tartjátok a kezetekben, amely feleleveníti, összefoglalja és gazdagítja eddigi nyelvtani ismereteiteket. Az anyanyelv nem csupán egy tantárgy, hanem ember voltunk lényege, mivel általa tudunk kapcsolatot teremteni másokkal és közelebbről megismerni a világot. A nyelvi rendszer jeleit és szabályait tanulmányozva rádöbbenhetünk arra is, milyen logikusan felépülő és lenyűgöző szépségű a magyar nyelv. Az állandóság mellett azonban sokrétű változás is jellemzi, hiszen a világ fejlődése nyomot hagy az emberi kommunikáción. Elég, ha csak az új technikai eszközök megjelenésére és az ezekkel kapcsolatos kifejezésekre vagy a fiatalok által létrehozott modern nyelvi érintkezési formákra gondolunk. Nyelvtankönyvetekben mindezek az ismeretek és szempontok megjelennek. Ezenkívül nagy hangsúlyt kap a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése is. Hiszen ezekre a képességekre az iskola mellett az élet számos területén szükségünk van, amikor például egy jó állást szeretnénk elnyerni, vagy számlát nyitnánk egy bankban. A könyvben lévő ismeretek elsajátítása pedig nemcsak az önérvényesítés szempontjából kiemelkedően fontos, hanem a sikeres érettségihez is kellő alapot nyújt.

A könyv négy fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok az általános iskolai vagy a saját nyelvi tapasztalatokból szerzett tudást elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő - táblázatok, ábrák; - a nyelvi elemzést megkönnyítő magyarázatok; - nyelvhelyességi tanácsok; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együttműködésre. Bizonyos feladatokban a hiányzó szavak, mondatok helyét kihagytuk. Ezeket a feladatokat azonban nem szükséges a könyvben megoldanotok, hanem átmásolva őket, a füzetetekben is dolgozhattok. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja, az emelt szintű érettségi tudnivalóit pedig a leckék végén találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.