Nyelvtan tankönyv 10. osztály

Magyar nyelv 10. 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2371U
MS-2371U

Tankönyv

10. évfolyam, 9. kiadás (2023. 01. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 208 oldal
tanterv: NAT 2012
2 780 Ft
2 224 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelv 9. - 9. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2370U
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára MS-2373
Sokszínű irodalom 10. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (európai és magyar felvilágosodás, európai romantika) MS-2355U
Sokszínű irodalom 10. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (az európai realizmus és a magyar romantika) MS-2356U
Magyar nyelv 11. - 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2372U
Helyesírás mindenkinek - Feladatgyűjtemény a helyesírási készségek fejlesztésére MS-3504
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
Irodalom 11. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) - Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3341U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A szövegtípusok7
A szövegtípusok osztályozása 8
Az iskolában használt szövegtípusok20
A továbbtanuláshoz és a munka világában szükséges gyakorlati szövegtípusok34
A digitális kommunikáció szövegtípusai44
Összefoglalás52
A stílusrétegek53
A nyelvi stílus54
A stílus kifejezőereje 62
A stílusrétegek. A társalgási stílus70
A tudományos stílus78
A publicisztikai stílus 84
A hivatalos stílus és a szónoki stílus92
Összefoglalás100
A nyelvi szintek jelentéstana és stilisztikája101
A hétköznapi és a művészi kommunikáció102
A szöveg vizuális elrendezése111
Zeneiség a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben120
A helyesírás stilisztikai változatai (emelt szint)130
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I132
A képszerűség eszközei a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.141
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben I.148
A szó a hétköznapi és a szépirodalmi szövegekben II.159
Az alakzatok a hétköznapi nyelvben és a szépirodalomban169
A szövegszerkesztés a szépirodalmi szövegekben178
Összefoglalás188
Forráshasználat189
A könyvtár és a számítógép szerepe az információszerzésben. A forráshasználat szabályai190
Az egynyelvű szótárak197
Összefoglalás205
Függelékek205
Új szakszavak jegyzéke206
Forrásjegyzék207
Képjegyzék207
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A 10. évfolyamon tovább bővülnek ismereteitek. Míg tavaly elsősorban a nyelvi rendszer jeleivel és szabályaival foglalkoztunk, ebben az évben a hangsúly a nyelvi stílusra kerül. A stilisztikai ismeretek elsajátítása nem csupán iskolai tanulmányaitokhoz szükséges, de nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy hatékonyan érvényesüljetek a hétköznapokban az egyéniségeteknek és az adott beszédhelyzetnek megfelelő stílus kiválasztásával. Az első fejezetben megismerhetitek a legfontosabb szövegtípusok jellegzetességeit és felépítését. A tankönyv második fejezete elmélyíti és árnyalja eddigi ismereteiteket az egyes nyelvhasználati színtereken használt szövegtípusokról, és bemutatja, hogyan kell formába önteni egy üzenetet ahhoz, hogy megfelelő hatást érjünk el vele. A leckék többsége kiegészül gyakorlati tanácsokkal is, amelyek segítséget nyújthatnak egyéni stílusotok kialakításához. A tankönyv harmadik fejezetében arról lesz szó, hogy az egyes nyelvi elemek - a legkisebbtől a legösszetettebbig - milyen többletjelentést kaphatnak a szövegekben, és hogyan használhatók fel a hatékony kommunikáció során. Ebben a fejezetben a hétköznapi kommunikációról a művészi kommunikációra kerül a hangsúly, bemutatva a szépirodalmi stílus jellegzetességeit köznapi példákkal párhuzamba állítva. A kötetben szereplő stilisztikai ismeretek ugyanakkor segítséget nyújthatnak az irodalomórákon is a műalkotások értelmezéséhez, elemzéséhez. Az utolsó fejezetben a könyvtári és az internetes kutatómunkáról olvashattok hasznos ismereteket.

A könyv négy fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már tanult ismereteket elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együttműködésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja. Az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalon találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.