Magyar érettségi felkészítő könyv (2024-től érv. köv.)

Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, közép- és emelt szint, írásbeli (2024-től érv.) Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2024-től érvényes közép- és emelt szintű írásbeli követelményekhez. MS-3325U
MS-3325U

Felkészítőkönyv feladatokkal és mintaszövegekkel

12. évfolyam, 1. kiadás (2024. 03. 26.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 152 oldal
tanterv: NAT 2020
3 780 Ft
3 024 Ft (20% kedvezménnyel)
Kosárba

Érettségi felkészítőkönyvünket a népszerű Magyar nyelv középiskolásoknak c. sorozat szerzője, Fráter Adrienne készítette. A kötet nem pusztán megoldandó feladatsorokat tartalmaz, a szerző a tőle megszokott alapossággal és gyakorlatiassággal tárgyalja az érettségin előforduló feladattípusokat.

A 2024-től érvényes érettségi követelményeknek megfelelően átdolgozott kiadvány mind a közép-, mind az emelt szintű írásbeli érettségire való felkészüléshez használható.

A könyv középszinten az egy mű elemzése mellett segítséget nyújt a témakifejtő esszé megírásához is, valamint áttekinti és gyakoroltatja az irodalmi feladatlap típusfeladatait, emelt szinten pedig az összehasonlító elemzés és a reflektáló szöveg megírásának lépéseit mutatja be.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom - Szóbeli, középszint (2024-től érv. köv.) -  MS-3326U
Irodalom 11. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) - Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3341U
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322U
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint - Új kiadvány! Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-3323U
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2024-től érv.) -  MS-3165U
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára MS-2373
Magyar nyelv 11. - 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2372U
Sokszínű irodalom 9. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (az antikvitás irodalma, a Biblia) MS-2353U
Sokszínű irodalom 10. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (európai és magyar felvilágosodás, európai romantika) MS-2355U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó5
Írásbeli vizsga az érettségin6
Szövegértés8
A szövegértési kérdések típusai8
A szövegben szereplő szavak, kifejezések jelentésének megértése8
A szövegben szereplő információk, közvetlenül megtalálható tények, adatok, megállapítások visszakeresése10
A szöveg érveinek, érvrendszerének azonosítása, értelmezése12
A szövegegész felépítésének, szerkezetének, logikai és tartalmi összefüggéseinek vizsgálata14
A szöveg nyelvtani, stilisztikai, kommunikációs, műfaji és pragmatikai jellemzői17
Reflektálás a szövegre21
Összefoglalás24
Tennivalók a szövegértési feladatlap megoldásakor24
Irodalmi feladatlap32
Az irodalmi feladatlap lehetséges feladattípusai32
Táblázat kitöltése32
Igaz-hamis választás34
Sorrend kialakítása35
Párosítás36
Szövegkiegészítés, nyitott mondatok37
Fogalmak azonosítása38
Összekevert elemek szétválogatása39
Rövid kérdések (villámkérdések), feleletválasztó kérdések40
Példakeresés a szövegben42
Hibakeresés43
Szófelhő44
Mintafeladatsor45
Szövegalkotás48
Műértelmezés az érettségin48
1. lépés: A feladat értelmezése50
2. lépés: Anyaggyűjtés közép- és emelt szinten52
3. lépés: Az anyag elrendezése66
4. lépés: Megfogalmazás71
5. lépés: Önellenőrzés77
Témakifejtő esszé írása a középszintű érettségin86
1. lépés: A feladat értelmezése86
2. lépés: Anyaggyűjtés grafikai szervezőkkel87
3. lépés: Az anyag elrendezése, a vázlat elkészítése90
4. lépés: Megfogalmazás94
5. lépés: Önellenőrzés96
Reflektáló szöveg írása az emelt szintű érettségin97
1. lépés: A feladat értelmezése98
2. lépés: Anyaggyűjtés jegyzeteléssel, grafikai szervezőkkel102
3. lépés: Az anyag elrendezése, a vázlat elkészítése106
4. lépés: Megfogalmazás111
5. lépés: Önellenőrzés114
Mellékletek118
A szövegértés megoldásai118
Az irodalmi feladatlap megoldásai126
A műelemzés szakkifejezései134
Vers- és novellaelemzési kisokos138
Szerzők és művek141
Fogalmak az érettségin145
Irodalommal kapcsolatos fogalmak145
Magyar nyelvvel kapcsolatos fogalmak147
Forrásjegyzék149
Hibák jelölése és pontozása150
A kiadvány bevezetője

A 2020-as év a középszintű és az emelt szintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségitekintetében is változást hozott.Középszinten a szövegértési feladatsoron kívül, mellyel a diákoknak a továbbiakban is meg kell birkózniuk, egy irodalmi tesztet is ki kell tölteni. Ezután következik a hosszabb szövegalkotás, ahol egy témakifejtő esszé és egy műértelmezési feladat közül lehet választani. Az összehasonlító elemzés 2024-től az emelt szintű érettségin szerepel az egy mű értelmezése mellett szegalkotási feladatként.

A kiadvány célja, hogy az érettségi régi és új kihívásaihoz egyaránt segítséget nyújtson. A kötet ugyanakkor nem pusztán megoldandó feladatsorok gyűjteménye. A tudatos és eredményes felkészülést alapozza meg azáltal, hogy rendszerezi az érettségin előforduló feladattípusokat, ezekhez tanári magyarázatokat, hasznos tanácsokat fűz, majd gyakorló-feladatokat kínál az ismeretek alkalmazásához. Megmutatja, hogyan lehet a grafikai szervezők (pl. fürtábra, gondolkodástérkép) segítségével összegyűjteni és elrendezni a gondolatokat, ötleteket ad a szövegalkotási feladatok hatékonyabb elkészítéséhez. A könyv Tanács címet viselő keretes szövegei a szövegértési és szövegalkotási feladatok megoldásához egyaránt adnak javaslatokat, valamint felhívják a figyelmet az esetleges buktatókra, gyakori hibaforrásokra.

A kötet együttesen tekinti át mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségifeladatait:

  • A Szövegértés fejezet típusonként mutatja be a szövegértés különböző szintjeihez kapcsolódó jellegzetes kérdéseket, és egy-egy rövid szöveg feldolgozásával feladatokat is kínál a gyakorláshoz. A fejezet végén összefoglalásul egy teljes szövegértési feladatsor is helyet kapott.
  • A 2024-től középszinten új elemként megjelenő, irodalmi tájékozottságot mérő feladatsor típusfeladatait az Irodalmi feladatlap fejezet tekinti át és gyakoroltatja.
  • A Műértelmezés fejezet a műelemzés megírásához ad hasznos tanácsokat az anyaggyűjtéstől a megfogalmazáson át az önellenőrzésig nemcsak a közép-, hanem az emelt szinten érettségizőknek is.
  • A Mellékletek fejezet tartalmazza a szövegértési feladatok és az irodalmi feladatlap megoldását, a közép- és az emelt szinten ismerendő szerzők és művek listáját, egy fogalomgyűjteményt, egy a vers- és novellaelemzés megírását segítő „kisokost”, valamint egy ismertetőt a helyesírási hibák jelölésével és pontozásával kapcsolatosan.