Irodalom tankönyv 9. osztály

Sokszínű irodalom 9. I. kötet Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (az antikvitás irodalma, a Biblia) MS-2353U
MS-2353U
9. évfolyam, 5. kiadás (2021. 04. 08.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 256 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 280 Ft
1 824 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A 9. osztályos tankönyv első kötete hatékonyan támogatja a tanórai és az otthoni tanulást. Egyszerre tartalmazza az irodalmi szemelvényeket és azok feldolgozását. Az irodalmi szövegek kiválasztása során a szerzők arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyek képesek megszólítani a korosztályt, és értékek közvetítésére is alkalmasak.

Újdonságnak számít, hogy a tankönyvben komplett, az érettségi követelményeknek megfelelően felépített szövegértési feladatsorok is helyet kaptak.

Az egyes fejezetek végén ismétlő kérdéssorok segítik a tananyag felidézését, rendszerezését, továbbgondolását. A gazdag és változatos kép- és ábraanyag fontos kiegészítője a szövegeknek: nagymértékben segíti a tanítást, a tanulást, valamint a tanultak továbbgondolására, kutatómunkára ösztönöz.

A kiadvány kiegészítéssel jól használható a NAT 2020 kerettanterv szerinti oktatáshoz is. Az újonnan bekerülő művek értelmezése és a feldolgozásukat segítő kérdések, feladatok a könyv digitális változatában lesznek hozzáférhetők.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű irodalom 9. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (a középkor, a reneszánsz, a barokk és a francia klasszicizmus) MS-2354U
Magyar nyelv 9. - 9. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2370U
Sokszínű irodalom 10. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (európai és magyar felvilágosodás, európai romantika) MS-2355U
Sokszínű irodalom 10. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (az európai realizmus és a magyar romantika) MS-2356U
Cartographia - Irodalmi atlasz a középiskolások számára - Az atlasz tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig CR-0152
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó5
Az olvasó ember7
A szépirodalmi kommunikáció10
Fikció és valóság16
Műnemek és műfajok18
A szövegek egymásra hatása ? az intertextualitás32
Összefoglaló kérdések, feladatok36
Mítoszok37
A mítoszok világa38
Jellegzetes témák és motívumok a mítoszokban46
A görög mitológia53
Összefoglaló kérdések, feladatok68
A homéroszi eposzok69
Az antikvitás művészete70
A görög irodalom72
Iliász78
Odüsszeia98
A homéroszi szövegek hatása134
Összefoglaló kérdések, feladatok140
A görög líra141
A görög líra kora142
Szerzők, műfajok, versformák144
Összefoglaló kérdések, feladatok158
A görög dráma159
A görög dráma kialakulásának időszaka160
Szophoklész tragédiái166
Összefoglaló kérdések, feladatok178
A római irodalom179
A római irodalom180
Catullus költészete182
Vergilius művei187
Horatius költészete196
Ovidius költészete204
Az ?ezüstkori? irodalom209
Összefoglaló kérdések, feladatok212
A Biblia213
A Biblia fogalma, részei, a kanonizáció214
Az Ószövetség216
Az Újszövetség234
Bibliafordítások254
Összefoglaló kérdések, feladatok254
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A Sokszínű irodalom tankönyvcsalád 9. évfolyamos része két kötetből áll. Az első egy bevezető fejezettel kezdődik, amelynek segítségével feleleveníthetitek és elmélyíthetitek az irodalomelméleti alapfogalmakkal kapcsolatos ismereteiteket (pl. az irodalmi kommunikáció, a műnemek, a szövegek történetisége, egymásra hatása). Minderre azért van szükség, hogy kellő felkészültséggel láthassatok neki az irodalmi művek elemzésének. Az első kötet további fejezetei az ókor irodalmát tárgyalják. Kiemelten foglalkozunk az európai kultúra két alappillérével: a görög és római irodalommal, illetve a Bibliával. Ezeknek a műveknek az ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük a következő korok művészeti alkotásait, hiszen a bennük megjelenő tartalmi és formai elemek évezredeken keresztül meghatározóak voltak (és azok ma is). A második kötet a középkortól a 17. századig terjedő időszakot öleli fel. Olyan szerzők remekműveivel ismerkedhettek meg, mint az itáliai Dante, Petrarca és Boccaccio, az angol Shakespeare vagy a francia Moli?re. A magyar irodalom kezdeteit is bemutatjuk, többek között Janus Pannonius, Balassi Bálint és Zrínyi Miklós műveit ismerhetitek meg. A két kötetben egyaránt találhatóak népek sorsfordító eseményeit tárgyaló eposzok, könnyed hangvételű költemények, a hősök bukásával végződő tragédiák vagy nevettető vígjáték is. Reméljük, hogy ezek a változatos olvasmányok kedvet teremtenek számotokra ahhoz, hogy minél több könyvet vegyetek kézbe. Mi, a tankönyv készítői hiszünk benne, hogy az irodalmi művekkel való megismerkedés nem pusztán ismeretszerzés, hanem igazi örömforrás is.