Irodalom tankönyv 10. osztály

Sokszínű irodalom 10. I. kötet Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (európai és magyar felvilágosodás, európai romantika) MS-2355U
MS-2355U
10. évfolyam, 3. kiadás (2019. 05. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 236 oldal
tanterv: NAT 2012
2 280 Ft
1 824 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A 10. osztályos tankönyv első kötete hatékonyan támogatja a tanórai és az otthoni tanulást. Egyszerre tartalmazza az irodalmi szemelvényeket és azok feldolgozását. Az irodalmi szövegek kiválasztása során a szerzők arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyek képesek megszólítani a korosztályt, és értékek közvetítésére is alkalmasak.

Újdonságnak számít, hogy a tankönyvben komplett, az érettségi követelményeknek megfelelően felépített szövegértési feladatsorok is helyet kaptak.

Az egyes fejezetek végén ismétlő kérdéssorok segítik a tananyag felidézését, rendszerezését, továbbgondolását. A gazdag és változatos kép- és ábraanyag fontos kiegészítője a szövegeknek: nagymértékben segíti a tanítást, a tanulást, valamint a tanultak továbbgondolására, kutatómunkára ösztönöz.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű irodalom 9. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (az antikvitás irodalma, a Biblia) MS-2353U
Sokszínű irodalom 9. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (a középkor, a reneszánsz, a barokk és a francia klasszicizmus) MS-2354U
Sokszínű irodalom 10. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (az európai realizmus és a magyar romantika) MS-2356U
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2371U
Cartographia - Irodalmi atlasz a középiskolások számára - Az atlasz tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig CR-0152
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
A határidőnaplóban található aktiváló kóddal egy választott kiadványunk digitális változata ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó5
A felvilágosodás irodalma7
A felvilágosodás irodalma8
Az angol felvilágosodás17
Daniel Defoe18
Jonathan Swift28
A francia felvilágosodás43
Voltaire44
Jean-Jacques Rousseau53
A német irodalom a felvilágosodás idején62
Johann Wolfgang Goethe63
Összefoglaló kérdések, feladatok84
A 18.század magyar irodalma a felvilágosodás előtt85
A kuruc kor költészete86
Mikes Kelemen93
A magyar felvilágosodás irodalma101
A felvilágosodás Magyarországa102
Bessenyei György105
Batsányi János110
Kazinczy Ferenc116
Kármán József119
Csokonai Vitéz Mihály126
Berzsenyi Dániel157
Összefoglaló kérdések, feladatok179
Az európai romantika irodalma181
A romantika kora a művészetekben182
A német romantika188
E.T.A Hoffmann190
Az angol romantika200
Percy Bysshe Shelley200
John Keats206
Az amerikai romantika210
Edgar Allan Poe211
A francia romantika222
Victor Hugo226
Összefoglaló kérdések, feladatok232
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A Sokszínű irodalom tankönyvcsalád 10. évfolyamos része is két kötetből áll. Az első kötetben tárgyalt szerzők és műveik két nagyobb témakörbe rendeződnek: a felvilágosodás korának európai és hazai alkotóiról szóló fejezetek után az európai romantika irodalmát mutatjuk be. A második kötetben már a romantika mellett feltűnő realizmus irányzata is helyet kapott, de a főszerepet a 19. századi magyar irodalom legjelesebb képviselői játsszák. A felvilágosodás időszakának európai és magyar szerzői között lesznek olyanok, akiknek a neve már ismerősebben csenghet (pl. Goethe és Csokonai), és olyanok, akikkel eddigi tanulmányaitok során még nem találkoztatok (pl. Voltaire és Batsányi János). Könyvünkben a nagy francia romantikus író, Victor Hugo mellé sorakozik fel többek között a varázslatos fantáziával megáldott német Hoffmann, a szabadság költőjeként híressé vált angol Shelley vagy a bűnügyi történeteivel új irányt mutató amerikai Poe. A francia Stendhal és Balzac, az orosz Puskin és Gogol figyelme már a korabeli társadalmi viszonyokra irányul - Julien Sorel, Goriot apó, Anyegin és Akakij Akakijevics története ezzel együtt és ezáltal válik izgalmassá. A magyar reformkor és romantika fejezetének alakjai már az általános iskolai tanulmányaitokban is kiemelt jelentőséggel bírtak. Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Jókai Mór roppant gazdag életműve azonban még bőven tartogat felfedezésre váró, érdekfeszítő olvasmányélményeket.