Nyelvtan tankönyv 11. osztály

Magyar nyelv 11. 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2012) MS-2372U
MS-2372U

Tankönyv

11. évfolyam, 6. kiadás (2020. 05. 18.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 96 oldal
tanterv: NAT 2012
1 680 Ft
Kosárba

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelv 9. - 9. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2370U
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2012) MS-2371U
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára, NAT2012-höz is MS-2373
Helyesírás mindenkinek - Feladatgyűjtemény a helyesírási készségek fejlesztésére MS-3504
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Nyelv és társadalom7
Anyanyelvünk rétegződése I. - A köznyelvi változatok, a csoportnyelvek és a rétegnyelvek8
Anyanyelvünk rétegződése II. - A nyelvjárások. A nyelvi norma és a nyelvi standard14
Nyelvünk helyzete a határon túl. Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon26
Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvművelés32
Összefoglalás38
Összefoglalás38
Retorika39
A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció40
A retorika fogalma. Retorika és kommunikáció40
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései48
A retorikai szövegek felépítése és elkészítésének lépései48
Az érv felépítése. Az érvtípusok57
Az érv felépítése. Az érvtípusok57
A retorikai szövegek kifejezőeszközei69
A retorikai szövegek kifejezőeszközei69
A kulturált vita szabályai78
A befolyásolás módszerei87
Összefoglalás94
Függelék95
Új szakszavak jegyzéke95
Forrásjegyzék95
Képjegyzék95
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A 11. évfolyamon tovább bővülnek nyelvtani ismereteitek. Míg tavaly elsősorban jelentéstani és stilisztikai ismeretekkel foglalkoztatok, ebben az évben a hangsúly a nyelv társadalmi szerepére kerül. Az első fejezetben megismerhetitek a magyar nyelv rétegződését, valamint a kisebb-nagyobb közösségekre jellemző nyelvváltozatokat és a magyar nyelvjárásokat. E fejezetből tudhattok meg többet nyelvünk helyzetéről Magyarországon és a határainkon túl, illetve a nemzetiségek nyelvhasználatáról. A retorika fejezet a nyilvánosságnak szóló szövegekkel foglalkozik. Elméleti és gyakorlati segítséget nyújt a szóbeli-írásbeli retorikai szövegek megalkotásához, hogy gondolataitokat logikus és közérthető módon fejthessétek ki. Emellett megismerhetitek a sikeres érvelés menetét és az érvtípusokat, amelyek hozzásegítenek benneteket ahhoz, hogy egy vitában álláspontotokat eredményesen megvédhessétek. Ezenkívül a hibás vagy félrevezető érvtípusokról is tanulhattok, amelyek megismerésével tudatosabb médiahasználóvá válhattok. A könyv két fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már tanult ismereteket elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben - a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; - a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák; - a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együttműködésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja. Az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalon találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali