Nyelvtan tankönyv 12. osztály

Magyar nyelv 12. 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára, NAT2012-höz is MS-2373
MS-2373

Tankönyv

12. évfolyam, 8. kiadás (2020. 05. 18.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 160 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
2 190 Ft
1 752 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2022.04.01 és 2022.10.15 között.

A munkatankönyv hatékony segítséget nyújt az iskolában tanultak megértéséhez és elmélyítéséhez, és külön hangsúlyt helyez a diákok számára nehezebben érthető ismeretek alapos és közérthető magyarázatára.

Az egyéni tanulást támogatják az ábrák, táblázatok, elemzések és a gondosan felépített feladatsorok a fogalmak, összefüggések megértéséhez. A tanórákra való felkészülés mellett a sikeres érettségihez is fontos segítséget nyújt.

Kapcsolódó kiadványok
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2012) MS-2371U
Magyar nyelv 9. - 9. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2370U
Helyesírás mindenkinek - Feladatgyűjtemény a helyesírási készségek fejlesztésére MS-3504
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
Magyar nyelv 11. - 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2012) MS-2372U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Nyelv és gondolkodás7
A nyelv és a beszéd. A nyelv mint változó rendszer8
Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya16
A beszéd mint cselekvés23
A nyelvcsaládok és a nyelvtípusok29
Összefoglalás38
Nyelv és társadalom39
Nyelvünk helyzete a határon túl. Nemzetiségi nyelvhasználat Magyarországon40
Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvművelés46
Összefoglalás52
Nyelvtörténet53
A magyar nyelv rokonsága. A nyelvrokonság bizonyítékai54
A magyar nyelvtörténet korszakai65
A kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek72
A hangtani rendszer változásai (Emelt szint)82
A nyelvtani rendszer változásai (Emelt szint)84
A szókészlet változásai a magyar nyelv történetében87
Jelentésváltozások (Emelt szint)96
A nyelvújítás98
Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra105
Korstílusok és stílusirányzatok Magyarországon I. (Emelt szint)112
Korstílusok és stílusirányzatok Magyarországon II. (Emelt szint)123
Összefoglalás134
Felkészülés az érettségire135
A nyelvi szintek grammatikája136
A kommunikáció145
Jelek, jelrendszerek146
A továbbtanulásban és a munka világában használt szövegtípusok148
Értekezés és esszé írása151
Szövegértési feladatsor az érettségin152
Függelék157
Új szakszavak jegyzéke158
Forrásjegyzék159
Képjegyzék159
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A sorozat 12. évfolyamos kötete tovább vizsgálja a nyelv sajátosságait filozófiai, pszichológiai, szociológiai és történelmi megközelítésben. Az első fejezet bemutatja a nyelv és a gondolkodás, valamint a nyelv és a beszéd egymáshoz való viszonyát, emellett áttekintést nyújt a világ nyelveiről és a nyelvtípusokról. A második fejezet témája nyelvünk helyzete Magyarországon és a határon túl, valamint a nemzetiségek nyelvhasználata. A legnagyobb fejezet a magyar nyelv eredetét és történetét taglalja. Bemutatja a nyelvrokonság bizonyítékait, az egyes nyelvtörténeti korszakok jellemző vonásait és a legfontosabb nyelvemlékeinket. A fejezetet stílustörténeti áttekintés zárja. Az utolsó rész az érettségire való felkészüléshez nyújt segítséget. A tanult ismeretek összefoglalását tartalmazó vázlatok és táblázatok után gyakorlati tanácsok következnek a szövegértési feladatsor sikeres megoldásához. A könyv leckéi hasonló módon épülnek fel:
1. A felvezető, ráhangoló feladatok a már tanult ismereteket elevenítik fel.
2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben
- a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki;
- a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő táblázatok, ábrák;
- a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat.
3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együtt működésre. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja.

Az emelt szintű érettségihez szükséges ismereteket külön oldalakon találjátok. Ha egy feladatban a "t" jelet látjátok, akkor megoldásotokat ellenőrizhetitek a Felkészülés az érettségire című fejezetben szereplő táblázatok segítségével. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.