Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv.)

Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324U
MS-3324U

Felkészítőkönyv ábrákkal, adattárral

12. évfolyam, 1. kiadás (2023. 02. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 200 oldal
tanterv: NAT 2020
3 980 Ft
3 184 Ft (20% kedvezménnyel)
Kosárba

Könyvünkkel a középszintű érettségire készülő diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani. Az adatokat, ismereteket a NAT2020-as kerettanterv és a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján gyűjtöttük össze és rendszereztük.

A kötet 73 téma vázlatát tartalmazza 7 témakörbe rendezve. A szövegek rövidek, a lényegre koncentrálnak. A vázlatos forma több szempontból is hasznos:

  • az oldalkép jól tükrözi a kifejtés gondolatmenetét: jelzi a témán belüli altémákat, a hozzájuk kapcsolódó állításokat, az ezeket alátámasztó érveket, illetve magyarázó tényeket és a következtetéseket is;
  • a gondolati egységekre felbontott szöveg könnyebben áttekinthető, ezért a tanulási nehézséggel küzdők is nagyon eredményesen használhatják a könyvet;
  • a vázlat kiemeli a lényeget, ezért érdemes a felkészülésben iránymutató kiindulásként használni;
  • a korlátozott terjedelme miatt a vázlat alkalmas a tananyag vizsga előtti gyors átismétlésére is.

Minden szöveghez tartozik egy-egy színes, rendkívül jól követhető ábra, amely összefüggéseiben mutatja meg a téma kulcsszavait, vizuálisan segítve az anyag megértését, az ismeretek elmélyítését.

Minden téma az alapkövetelményként megjelölt fogalmak, személyek, topográfiai és kronológiai adatok felsorolásával zárul. Az adatok rövid magyarázatai megtalálhatók a témakör végén, a betűrendes adattárban. Mivel a fogalmak és topográfiai adatok a korszakban értelmezve jelennek meg, minden témakörhöz külön adattár készült.

A szövegek alkalmasak arra, hogy a diákok folyamatosan, akár már 9. osztálytól dolgozzanak vele: a vázlatok alapján gyakorolhatják a rövid és a hosszú esszék megírását az érettségin elvárt terjedelemben, vagy összeállíthatják maguknak a szóbeli témákat az iskolában megadott szempontok szerint. Az adattár segítségével ellenőrizhetik tárgyi ismereteik pontosságát.

A könyv elektronikus formában is elérhető, melyet digitális extrák (3D-s animációk, kép-, hang- és filmanyagok) egészítenek ki.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint - Új kiadvány! Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-3323U
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2017-től érv.) - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162U
Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
Irodalom 11. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) - Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3341U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A középszintű vizsga az érettségin6
1. Az ókor9
1.1. Politika10
Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában10
1.2. Ókori civilizációk12
A görög és a római építészet12
1.3. Vallások14
A zsidó monoteizmus14
A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése16
Adattár18
2. A középkor21
2.1. Az iszlám világ22
Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és feltartóztatása Európában22
2.2. Gazdaság, társadalom, állam24
Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai24
A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem26
2.3. Egyház és kultúra Európában és Magyarországon28
Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában28
Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség az Árpád-kori Magyarországon30
Román, gótikus és reneszánsz építészet - európai és magyar példák32
2.4. Magyar őstörténet és honfoglalás34
A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok34
2.5. A keresztény államalapítás és az Árpád-kor36
Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet36
Az Aranybulla legfontosabb elemei38
IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés40
2.6. A vegyesházi királyok kora42
A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó42
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai44
Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő tervek46
Adattár48
3. A kora újkor55
3.1. A földrajzi felfedezések és következményeik56
A portugál és spanyol felfedezések, a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)56
3.2. A reformáció és a katolikus megújulás58
A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése Európában58
Az ellenreformáció, a katolikus megújulás és a barokk Európában60
A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése, a protestantizmus elterjedése és az ellenreformáció Magyarországon62
3.3. Törökellenes és rendi küzdelmek64
A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás64
Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541-1568)66
3.4. Erdély68
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete68
3.5. Magyarország a Habsburg Birodalomban68
A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke70
Magyarország újranépesülése és újranépesítése72
3.6. A felvilágosodás74
A brit alkotmányos monarchia működése74
Az amerikai köztársaság működése76
A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata78
Mária Terézia és II. József reformjai80
Adattár78
4. Az újkor87
4.1. Politikai eszmék88
Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus88
4.2. Az ipari forradalom első hulláma90
Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar90
4.3. A reformkor92
A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság kérdése)92
Széchenyi és Kossuth programja és vitája94
4.4. A forradalom és szabadságharc96
A pesti forradalom és az áprilisi törvények96
A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat98
Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése100
4.5. Az ipari forradalom második hulláma102
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika - a világban102
Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika Magyarországon104
Gazdasági kiegyezés és állami gazdaságpolitika a dualista Magyarországon106
4.6. A szocializmus108
A szocializmus eszméje108
4.7. Polgári állam, nagyhatalmi törekvések110
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország példáján110
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség az Amerikai Egyesült Államok példáján112
A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Magyarország példáján114
4.8. A dualizmus kora116
A kiegyezés okai, a közös ügyek, a magyar államszervezet116
4.9. A nemzetiségi kérdés Magyarországon118
Etnikai viszonyok, zsidó emancipáció, cigányok/romák Magyarországon a dualizmus korában118
Adattár120
5. A világháborúk kora125
5.1. Az első világháború126
A háború jellemzői, hadviselő felek126
Magyarország részvétele az első világháborúban128
5.2. Politikai változások a háború után130
A forradalmi átalakulás kísérlete és kudarca, tanácsköztársaság és ellen­forradalom Magyarországon130
5.3. Párizs környéki békék132
A trianoni békediktátum születése, tartalma és következményei132
5.4. Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között134
A nemzetiszocialista Németország134
A kommunista Szovjetunió136
5.5. Politika és gazdaság Magyarországon138
Politikai és gazdasági konszolidáció Magyarországon az 1920-as években138
5.6. Társadalom és életmód Magyarországon140
Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon140
5.7. A második világháború142
A második világháború kitörése, hadviselő felek, a világháború jellemzői142
5.8. Magyarország a második világháborúban144
A területi revízió lépései, az ország hadba sodródásának folyamata144
5.9. A holokauszt Európában és Magyarországon146
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Európában146
A zsidóság jogfosztásának folyamata és a holokauszt Magyarországon148
5.10. Magyarország pusztulása148
Német megszállás, nyilas diktatúra - a hadszíntérré vált ország, deportálások a Szovjetunióba150
Adattár152
6. A hidegháború kora159
6.1. A hidegháború kora160
A szovjet-amerikai szembenállás, a két Németország létrejötte, a két világrend jellemzői160
6.2. A kétpólusú világ felbomlása162
Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása162
A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában164
6.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése166
A Rákosi-diktatúra166
6.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc168
A forradalom okai és céljai, a kormánypolitika változásai, a szabadságharc és leverése, a megtorlás168
6.5. A kádári diktatúra170
A pártállam, a téeszesítés, a tervgazdaság, a kultúrpolitika, az elnyomás változó formái - a kádári alku170
6.6. A rendszerváltoztatás Magyarországon172
A rendszerváltoztatás (1989-1991)172
A piacgazdaságra való áttérés, gazdasági szerkezetváltás, privatizáció, a külföldi tőke szerepe, a külkereskedelem átalakulása174
Adattár176
7. A jelenkor181
7.1. Nemzetközi együttműködés, globális világ182
Az Európai Unió főbb szervei és működésük182
Demográfiai változások, a népmozgások irányai a világban 1945-től napjainkig184
Demográfiai változások, a népmozgások irányai Magyarországon 1945-től napjainkig186
7.2. Politikai intézmények188
Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer188
7.3. Nemzet190
A határon túli magyarok helyzete napjainkban (demográfia, asszimiláció, autonómia, oktatás)190
A magyarországi nemzetiségek és a cigányság helyzete napjainkban (demográfia, kisebbségi jogok, oktatás)192
Adattár194