Érettségi feladatsorok - Középszintű írásbeli matematika feladatok (2024-től érv.)

100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328U
MS-3328U

Rendszerező feladatsorok megoldásokkal

12. évfolyam, 1. kiadás (2023. 07. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 272 oldal
tanterv: NAT 2020
4 280 Ft
3 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A nagy sikerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményekhez átdolgozott változata.

Amikor I. Ptolemaiosz egyiptomi uralkodó megkérdezte Eukleidésztől, hogy vajon a geometria megtanulásának nincs-e rövidebb és könnyebb módja, mint amit az Elemek című könyvében leírt, a matematikus így válaszolt: A geometriához nem vezet királyi út.

Királyi út ugyan a matekérettségihez sem vezet, de sokat könnyíthetünk rajta például azzal, hogy 100 kis lépésre bontjuk. Ha valaki velünk tart és megteszi a könyvünk által kijelölt 100 lépést, méltán bízhat a sikeres érettségiben.

A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. A feladatok jelentős része – hasonlóan az érettségi "I." részéhez – pár perc alatt megoldható villámkérdés, amellyel a legfontosabb fogalmak idézhetők fel. A könyvben rendszeresen megjelenő összefoglaló és ismétlő feladatsorok megoldásával pedig az érettségi "II." részében előforduló összetettebb feladatok megoldására lehet tréningezni.

Az önálló felkészülést segíti, hogy a kötetben minden feladat megoldása megtalálható.

Érettségizők! Ideje indulni!

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika 12. tk. (NAT2020) - A NAT2020 és a 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján kisebb mértékben átdolgozott kiadvány MS-2312U
Sokszínű matematika 11-12. fgy. (NAT2020, 2024-től érv. követelmények) - A NAT2020 és a 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer szerint átdolgozott új kiadás! Több mint 2000 gyakorló és kétszintű érettségire felkészítő feladat, letölthető megoldásokkal MS-2326U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3175U
Sokszínű matematika - Az analízis elemei  - Sorozatok, függvények, differenciálszámítás, integrálszámítás, valószínűség-számítás. Emelt szintű tankönyv MS-2313
Sokszínű matematika. Az analízis elemei fgy. - Emelt szintű feladatgyűjtemény. Sorozatok, függvények, differenciálszámítás, integrálszámítás, valószínűség-számítás MS-2327
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezető5
A feladatgyűjteményben használt matematikai jelölések12
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok14
1 Halmazok megadása14
2. Halmazműveletek15
3. Halmazok elemszáma16
4. Logikai műveletek I.17
5. Logikai műveletek II.18
6. Sorba rendezések20
7. Kiválasztások sorba rendezés nélkül20
8. Kiválasztás sorba rendezéssel21
9. Vegyes kombinatorikai feladatok22
10. Gráfok23
11. Összefoglaló feladatsor24
Számelmélet, algebra26
12. Valós számok26
13. Alapműveletek I.27
14. Alapműveletek II.28
15. Oszthatósági alapfogalmak29
16. Oszthatósági szabályok29
17. Számrendszerek30
18. Számok normál alakja31
19. Hatványozás32
20. Gyökvonás33
21. Logaritmus34
22. Algebrai kifejezések35
23. Arányosság36
24. Százalékszámítás37
25. Összefoglaló feladatsor37
26. Elsőfokú egyenletek39
27. Elsőfokú egyenlőtlenségek40
28. Elsőfokú egyenletrendszerek40
29. Másodfokú egyenletek41
30. Másodfokú egyenlőtlenségek42
31. Gyökös egyenletek43
32. Exponenciális egyenletek44
33. Szöveges feladatok I.44
34. Szöveges feladatok II.45
35. Összefoglaló feladatsor46
36. Ismétlő feladatsor I.47
Valószínűségszámítás, statisztika50
37. Eseményalgebra50
38. Klasszikus valószínűség51
39. Oszthatósággal kapcsolatos feladatok52
40. Érme- és kockadobással kapcsolatos feladatok53
41. Visszatevés nélküli mintavétel54
42. Visszatevéses mintavétel55
43. Geometriai valószínűség, várható érték56
44. Vegyes feladatok57
45. Adathalmaz rendezése, feldolgozása58
46. Diagramok I.59
47. Középértékek62
48. Diagramok II.63
49. Szórás, ismert átlagú adathalmazok egyesítésének átlagai64
50. Összetett statisztikai feladatok66
51. Összefoglaló feladatsor68
Függvények70
52. Függvények jellemzése grafikonból, helyettesítési érték számolása, f(x) = c-ből x meghatározása70
53. Lineáris függvény ábrázolása, jellemzése72
54. Másodfokú függvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése73
55. Négyzetgyök- és racionális törtfüggvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése74
56. Exponenciális függvény ábrázolása, transzformálása, jellemzése, arányosságok függvényes leírása75
57. Szöveges feladatok függvényekre77
58. Számsorozat79
59. Számtani sorozat79
60. Mértani sorozat80
61. Vegyes feladatok számtani és mértani sorozatokra81
62. Mértani sorozatok szöveges feladatokban82
63. Kamatos kamat83
64. Gyűjtőjáradék, törlesztőjáradék84
65. Összefoglaló feladatsor85
66. Ismétlő feladatsor II.87
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria89
67. Térelemek, szögek, távolságok89
68. Egybevágóság90
69. Hasonlóság91
70. Háromszögek92
71. A háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei93
72. A derékszögű háromszög tételei94
73. Négyszögek I.95
74. Négyszögek II.96
75. Sokszögek96
76. A kör és részei97
77. A középponti szög98
78. A testek csoportosítása98
79. Összefoglaló feladatsor99
80. Vektorok100
81. Vektorok a koordináta-rendszerben100
82. Szögfüggvények a derékszögű háromszögben101
83. Tompaszögek szögfüggvényeinek értelmezése, Pitagoraszi összefüggés102
84. Szinusztétel, koszinusztétel103
85. Vegyes feladatok szögfüggvények alkalmazására103
86. Pontok, vektorok a koordinátasíkon104
87. Egyenes egyenlete105
88. A háromszög nevezetes vonalainak egyenlete106
89. A kör egyenlete106
90. Összefoglaló feladatsor107
91. Síkidomok kerülete, területe I.108
92. Síkidomok kerülete, területe II.109
93. Kocka, téglatest109
94. Hasáb, forgáshenger110
95. Gömb110
96. Forgáskúp, csonka kúp111
97. Gúla, csonka gúla112
98. Vegyes feladatok testek felszínére, térfogatára113
99. Összefoglaló feladatsor114
100. Ismétlő feladatsor III.115
101. Próbaérettségi feladatsor117
MEGOLDÁSOK121
Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok122
Számelmélet, algebra132
Valószínűségszámítás, statisztika164
Függvények190
Geometria, koordináta-geometria, trigonometria213
Útravaló tanácsok a matematikaérettségire269