Kémia tankönyv 10. osztály

Kémia 10. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2620U
MS-2620U

Szervetlen és szerves kémia

10. évfolyam, 8. kiadás (2022. 08. 05.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 256 oldal
tanterv: NAT 2012
2 480 Ft
Kosárba

A tankönyv a Nat 2012-es kerettantervhez készült, tartalmazza a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges általános kémiai ismereteket, és a szervetlen kémiai ismeretanyag egy részét.

A tankönyvhöz munkafüzet is kapcsolódik, melynek feladatai segítik a tananyag megértését, elmélyítését.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2616U
Kémia 9. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete kilencedik osztályosoknak (NAT2012, NAT2020) MS-2816U
Kémia 10. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak (NAT2012, NAT2020) MS-2820U
Kémia 11-12.  - Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2017 és 2024-től érv. követelmények) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157
Rendszerező kémia gyakorló középiskolásoknak 9., 10. osztály - A gimnáziumokban, szakgimnáziumokban tanulóknak ajánljuk a feleletekre, dolgozatokra való készüléshez az általános, szervetlen és szerves kémia témaköreiből. A kötet a feladatok megoldását is tartalmazza MS-3158
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Bevezetés8
A széncsoport és elemeinek szervetlen vegyületei9
A szén10
Fontosabb szervetlen szénvegyületek14
A szilícium és vegyületei19
Összefoglalás22
A fémek és vegyületeik23
Az alkálifémek és fontosabb vegyületeik24
Az alkáliföldfémek és fontosabb vegyületeik29
Az alumínium35
Az ón és az ólom40
A vascsoport44
Félnemes- és nemesfémek50
A cinkcsoport elemei59
Összefoglalás61
A szénhidrogének és halogénezett származékaik63
Bevezetés a szerves kémiába64
A szénvegyületek csoportosítása68
A szénvegyületek kémiai analízise (olvasmány)71
Az izoméria73
Telített szénhidrogének75
Egyéb telített szénhidrogének79
A telített szénhidrogének tulajdonságai83
A földgáz és a kőolaj86
AZ ALKÉNEK (OLEFINEK)- Az etén (etilén)92
Egyéb alkének (olefinek)96
ADIÉNEK ÉS A POLIÉNEK- A butadién és az izoprén99
A kaucsuk és a gumi102
AZ ALKINEK (ACETILÉN-SZÉNHIDROGÉNEK)- Az etin (acetilén)105
AROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK- A benzol109
Egyéb aromás szénhidrogének113
Halogénezett szénhidrogének115
Gyakorlati szempontból fontos halogénezett szénhidrogének119
Összefoglalás122
Oxigéntartalmú szerves vegyületek125
Egy oxigénatomos funkciós csoportok126
Az etanol (etil-alkohol) .129
Egyéb fontos alkoholok133
A fenolok136
Az éterek139
A dietil-éter142
Az aldehidek145
Fontosabb aldehidek148
A ketonok152
A karbonsavak és sóik156
Fontosabb alkánsavak159
Egyéb fontosabb karbonsavak164
Az észterek169
Kis és nagy szénatomszámú észterek172
Gliceridek (zsírok és olajok)175
Felületaktív anyagok, tisztítószerek179
A szénhidrátok183
A szőlőcukor186
Fontosabb monoszacharidok191
A diszacharidok (kettős szénhidrátok)193
A poliszacharidok198
Összefoglalás203
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek209
Az aminok210
Nitrogéntartalmú heterociklusok214
Az amidok223
Az aminosavak228
Peptidek, fehérjék233
A nukleotidok és a nukleinsavak238
Összefoglalás242
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATOK245
AZ ATOMOK PERIÓDUSOS RENDSZERE252
AZ ELEMEK PERIÓDUSOS RENDSZERE254
A kiadvány bevezetője
Tizedikes kémia tankönyvünk a szervetlen és a szerves kémia alapismereteit tartalmazza. A szervetlen kémia tudományterületéből a széncsoportra és a fémekre vonatkozó ismeretanyagot dolgozza fel. A szerves vegyületek nagy száma, a szervetlen vegyületektől eltérő rendszere, felépítésük sokfélesége, az életfolyamatokban betöltött nélkülözhetetlen, meghatározó szerepük teszi szükségessé, hogy megismerjük szerkezetüket, tulajdonságaikat, elterjedt alkalmazásuk körét, jelentőségüket, életünkre és környezetünkre gyakorolt hatásukat.