Kémia tankönyv 9. osztály

Kémia 9. tk. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2616U
MS-2616U

Általános és szervetlen kémia

9. évfolyam, 9. kiadás (2022. 08. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 170x240 mm
terjedelem: 224 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 880 Ft
2 304 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A tankönyv tartalmazza a közép- és emelt szintű érettségihez szükséges általános kémiai ismereteket, és a szervetlen kémiai ismeretanyag egy részét.

A tankönyvhöz munkafüzet is kapcsolódik, melynek feladatai segítik a tananyag megértését, elmélyítését.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
Kémia 11-12.  - Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151
Kémia 9. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete kilencedik osztályosoknak (NAT2012, NAT2020) MS-2816U
Kémia 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2620U
Kémia 10. mf. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete tizedik osztályosoknak (NAT2012, NAT2020) MS-2820U
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157
Rendszerező kémia gyakorló középiskolásoknak 9., 10. osztály - A gimnáziumokban, szakgimnáziumokban tanulóknak ajánljuk a feleletekre, dolgozatokra való készüléshez az általános, szervetlen és szerves kémia témaköreiből. A kötet a feladatok megoldását is tartalmazza MS-3158
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
I. A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA9
A laboratóriumi kísérletezés elővigyázatossági rendszabályai10
Kémiai felfedezések születése (Olvasmány)12
Atommodellek15
Az atom felépítése19
A radioaktivitás és jelentősége22
Az atomenergia (Olvasmány)25
Az elektronburok szerkezete28
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer32
Összefoglalás36
II. KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK ANYAGI HALMAZOKBAN37
Halmazok38
Ionos kötés és ionrács41
A fémes kötés és a fémrács45
A kovalens kötés48
A molekulák térbeli alakja, kötés- és molekulapolaritás52
Az atomrács55
A másodrendű kötések56
A molekularács59
Az összetett ionok61
Összefoglalás64
III. ANYAGI RENDSZEREK65
Anyagi rendszerek és csoportosításuk66
Gázok és gázelegyek68
A folyadékok72
Az oldatok74
Az oldódás78
Az oldatok töménységének megadása81
A szilárd anyagok88
A halmazállapot-változások89
Kolloidkémiai alapfogalmak92
Kolloidok és heterogén rendszerek95
Összefoglalás100
IV. KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK101
A kémiai reakciók és feltételeik102
Kémiai egyenlet (sztöchiometria)107
A kémiai reakciók energiaviszonyai110
A reakciósebesség és befolyásolása114
A kémiai egyensúly119
A kémiai egyensúly befolyásolása121
Sav-bázis reakciók124
A víz disszociációja, a kémhatás126
A közömbösítés129
Oxidáció és redukció134
Az oxidációs szám és kiszámítása136
Oxidációsszám-változás a redoxireakciókban138
Összefoglalás140
V. ELEKTROKÉMIA141
Galvánelemek142
Elektródpotenciál147
A redoxireakciók iránya149
Az elektrolízis152
Az elektrolízis alkalmazásai155
Összefoglalás158
VI. A NEMESGÁZOK, A HIDROGÉN, A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK159
A szervetlen kémia tárgya160
Nemesgázok163
A hidrogén166
A halogének169
A hidrogén-klorid és a nátrium-klorid173
Összefoglalás177
VII. AZ OXIGÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI179
Az oxigén180
Az ózon183
Az oxigén hidrogénnel alkotott vegyületei186
A kén192
A hidrogén-szulfid (kén-hidrogén) és sói195
A kén fontosabb oxigéntartalmú vegyületei197
Összefoglalás201
VIII. A NITROGÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI203
A nitrogén és az ammónia204
A nitrogén oxidjai208
Nitrogéntartalmú oxosavak és sóik210
A foszfor és fontosabb vegyületei214
Összefoglalás219
Az atomok periódusos rendszere220
Az elemek periódusos rendszere222
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Napjainkban a kémiai tudományok rohamos fejlődését a mindennapi ember számára is gyakran közismertté váló új anyagok teszik érdekessé és jelentőssé. A tudományos ismeretek és a mérési eljárások fejlődése következtében a leíró ismeretek helyébe egyre inkább az általános összefüggéseket feltáró és a tényeket rendszerbe foglaló szerkezeti ismeretek léptek. Tankönyvsorozatunk első könyve, a hetedik osztályos könyv a kémiai alapismereteket tartalmazza. A második kötetben az elemek és a szervetlen vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságainak leírását a szerkezet és a tulajdonságok összefüggése alapján fogalmaztuk meg. Mindkét könyvben külön hangsúlyt kapnak a mindennapi életünkben megfigyelhető, egészségünk és környezetünk védelme szempontjából is jelentős kémiai ismeretek.

Ez a tankönyv az anyagok szerkezetéről, a kémiai kötésekről, az atomok, az ionok és a molekulák felépítéséről, a makroszkopikus rendszerekről kíván az előző években megszerzett ismeretek alapján, azokat kiegészítve, átfogó rendszerező képet nyújtani. Ezt követik az általános kémiai törvények. Fontosnak tartjuk, hogy megértsétek a különféle anyagok tulajdonságait, és meg tudjátok magyarázni azokat. Például: miért reakcióképesek egyes anyagok már szobahőmérsékleten is és miért reakcióképtelenek mások. A tanulandó anyag megfogalmazásával és a gazdag szemléltetési lehetőség kihasználásával az volt a célunk, hogy megkönnyítsük számotokra az értelmesen végzett ismeretszerzést, a látott, hallott, megbeszélt, olvasott, és így elsajátított ismeretek alapján történő gondolkodást. Az előző kötetekhez hasonlóan az elméleti anyag megértését ebben a tankönyvben is számos kísérlet és fénykép segíti. Továbbra is törekedtünk arra, hogy kísérleti tapasztalat ne maradjon magyarázat nélkül. Ez a tankönyv amellett, hogy az előző években megszerzett ismereteket új összefüggésekben ismétli át, új, érdekes fejezeteket, esetenként a tantervben megfogalmazott igényeken túli részeket is tartalmaz. Ezzel kívántuk elősegíteni egyrészt az egyes anyagrészek felidézését, másrészt további ismereteket nyújtani azoknak, akik korábbi tanulmányaik alatt a kémiát megszerették és felismerték, hogy nagy szükség van olyan emberekre, akiknek az átlagosnál több a kémiai ismeretük.