Kidolgozott középszintű történelem érettségi tételek - Szóbeli vizsga (2024-től)

Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - 83 kidolgozott szóbeli tétel, középszint Új kiadvány! Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-3323U
MS-3323U

Felkészítőkönyv forrásokkal, feleletmintákkal

12. évfolyam, 3. kiadás (2024. 03. 19.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 296 oldal
tanterv: NAT 2020
4 380 Ft
3 504 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

AJÁNLÁS: A háromkötetes történelem érettségi felkészítő sorozatról Bárány Balázs ismertetője a Történelemtanárok Egylete honlapján olvasható.


Új kiadványunk a 2024-től érvényes érettségi követelmények alapján készült.

A 2017-es követelmények szerint érettségizőknek az MS-2391U kódszámú változat szükséges.


Könyvünk a középszintű történelem érettségi szóbeli vizsgájára készít fel.

 • 13 fejezetben 36 egyetemes történelmi és 47 magyar történelmi témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz.
 • A teljes érettségi tematikát lefedi.
 • Ismerteti a szóbeli felelet pontozási szempontjait, és bemutatja az értékelőlapot.
 • A fejezetek elején a kötelező kerettantervi fogalmakat és neveket táblázatban, a kronológiát időszalagon, a topográfiai adatokat térképvázlatokon jeleníti meg.
 • Rámutat, hogy mire kell figyelni egy-egy téma kidolgozásánál, hogyan érdemes a forrásokat használni, hogyan kell jól és lényegre törően fogalmazni.
 • A szövegekben alkalmazott jelölésekkel kiemeli az értékelhető válaszelemeket, segítve a tananyagban alapkövetelményként szereplő adatok, összefüggések rögzítését, szerepük tudatosítását.
 • Jelöli az állítások és az érvek, magyarázatok egymáshoz való viszonyát, jellemző szerkezetét.
 • Minden tétel végén egy összegző folyamatábra található, ami segít a felelet felépítésében.
 • A szövegek nyelvezete a kötet elején még egyszerűbb, a történelmi ismeretekben előre haladva pedig fokozatosan összetettebbé válik. Így a könyv már 9. osztálytól használható a forrásközpontú tanuláshoz.
 • A könyvet digitális tananyag egészíti ki.

Háromkötetes érettségi felkészítő - TÖRTÉNELEM

Három, egymással összefüggő, de önállóan is használható könyvvel segítjük az érettségire való eredményes felkészülést. A könyvcsalád a középszintű érettségi témaköreit dolgozza fel három megközelítésben:

 • kidolgozott rövid és hosszú esszék;
 • rövid válaszokat igénylő feladatok;
 • kidolgozott szóbeli tételek.

A kötetek rendkívül jól támogatják az önálló, és a tanórai felkészülés minden szakaszát,

 • mert tartalmazzák a teljes középszintű tananyagot;
 • mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatók és tanulhatók;
 • mert tanulást segítő elemeket tartalmaznak:
  • egységes fejezetnyitó oldalakon jeleníti meg a kerettantervi alapkövetelményben szereplő kronológiai, topográfiai adatokat, fontos történelmi személyeket és fogalmakat;
  • a szövegben kiemelt és a margón megjelenített elemek a lényeges információkra irányítják a figyelmet, ami így önellenőrzésre is alkalmassá teszi;
 • mert a Mozaik Kiadótól megszokott magas minőségű az illusztrációs anyaguk;
 • mert korszerű és gazdag forrásanyaggal rendelkeznek;
 • mert tördelésük, oldalképük, színviláguk célzottan a figyelem koncentrációját segítik;
 • mert a tipográfus szakember által gondosan megtervezett ábrái áttekinthetőek és informatívak;
 • mert kidolgozott tételszövegei komplexek, jól taníthatóak és tanulhatóak;
 • mert elektronikus formában is elérhetők digitális extrákkal (3D-s animációk, kép, hang és filmanyagok) kiegészítve;
 • mert az átgondolt és komplex didaktikai rendszere által a 3 kötet külön-külön vagy együtt már 9. osztálytól munkáltató tankönyvként is használhatóak;
 • mert a készülő emelt szintű kötetekkel együtt alkalmasak lesznek a két szint egy tanórán belüli párhuzamos tanítására is.
  Kapcsolódó kiadványok
  Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
  Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Rövid választ igénylő feladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! Könyvünk a középszintű történelem érettségi rövid választ igénylő feladatainak megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-3322U
  Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324U
  Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2017-től érv.) - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. (2017-től érv. követelmények) MS-3162U
  Történelmi atlasz középiskolásoknak - A szakmailag hiteles atlasz teljes körű segítséget nyújt az érettségire készüléshez MS-4116
  Irodalom 11. - Emelt szintű érettségire készülőknek (2024-től érv. köv.) - Szerző: Pethőné és tsai. Kiadványunk könyv, munkafüzet és szöveggyűjtemény elegye. Felépítése nem kronologikus, hanem a fejezetei egy-egy problémát, kérdést járnak körül, irodalmi konvenciókat, motívumokat, műfajokat állítanak középpontba. MS-3341U
  A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

  * A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
  Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
  Mintaoldalak
  Tartalomjegyzék
  A könyv használatáról3
  A középszintű vizsga az érettségin4
  Az ókor10
  Politika (1.1)12
  Az athéni demokrácia működése (III., V.)12
  Ókori civilizációk öröksége (1.2)16
  A görög és a római építészet (I.)16
  Vallások (1.3)19
  A zsidó monoteizmus (V.)19
  A kereszténység tanai és elterjedése (V.)22
  A középkor26
  Az iszlám világ (2.1)28
  Az iszlám kialakulása és főbb tanításai (V.)28
  Gazdaság, társadalom, állam (2.2)31
  Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai (III., V.)31
  A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem (I., II.)34
  Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3)37
  Az egyházi intézményrendszer (III.)37
  Szerzetesség a középkori Európában és Magyarországon (III.)40
  A román, a gótikus és a reneszánsz építészet (I.)43
  A kora újkor46
  A földrajzi felfedezések és következményeik (3.1)48
  A földrajzi felfedezések (I., VI.)48
  A földrajzi felfedezések gazdasági következményei (I.)51
  A reformáció és a katolikus megújulás (3.2)54
  A reformáció irányzatai (V.)54
  A katolikus megújulás (V.)57
  A barokk stílus és világkép jellemzői (I., V.)60
  A felvilágosodás (3.6)63
  A brit alkotmányos monarchia működése (IV., V.)63
  Az USA kialakulása és alkotmánya (IV., V.)66
  A felvilágosodás államelméletei (IV., V.)69
  Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata (III., V.)72
  Az újkor76
  Politikai eszmék (4.1)78
  A 19. század főbb eszmeáramlatai (III., V.)78
  Az ipari forradalom első hulláma (4.2)81
  Az ipari forradalom első hulláma (I.)81
  Az ipari forradalom második hulláma (4.5)84
  Az iparosodás újabb szakasza (I.)84
  A szocializmus (4.6)87
  A szocializmus eszméje (V.)87
  Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7)90
  A német polgári állam (III., V.)90
  A világháborúk kora94
  Az első világháború (5.1)96
  Az első világháború kirobbanása (VI.)96
  Állam, ideológia és gazdaság a két világháború között (5.4)99
  A nemzetiszocialista Németország (IV., V.)99
  A kommunista Szovjetunió (IV., V.)102
  A második világháború (5.7)105
  A német revízió és a második világháború kitörése (VI.)105
  A második világháború kitörése és jellemzői (VI.)108
  A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9)111
  A holokauszt Európában (III.)111
  A hidegháború kora114
  A hidegháború kora (6.1)116
  A kétpólusú világ kialakulása és konfliktusai (VI.)116
  A kétpólusú világ felbomlása (6.2)119
  Németország újraegyesítése (V., VI.)119
  A Szovjetunió felbomlása (V., VI.)122
  A kommunista diktatúrák bukása Közép-Európában (IV.)125
  A jelenkor128
  Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1)130
  Az Európai Unió kialakulása, főbb szervei (V., VI.)130
  Demográfiai változások a világban (II.)133
  Magyarország a középkorban136
  Magyar őstörténet és honfoglalás (2.4)138
  A honfoglalás és a „kalandozások” története (II.)138
  A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5)141
  Géza és I. István államszervező tevékenysége (III.)141
  Egyház és kultúra Európában és Magyarországon (2.3)144
  Az egyházszervezet kiépülése Magyarországon (III.)144
  A keresztény államalapítás és az Árpád-kor (2.5)147
  A tatárjárás (III., VI.)147
  Az Aranybulla (III.)150
  A vegyesházi királyok kora (2.6)153
  I. Károly gazdasági és pénzügyi intézkedései (I., III.)153
  A törökellenes harcok (VI.)156
  Hunyadi Mátyás (III., VI.)159
  Magyarország a kora újkorban162
  Törökellenes és rendi küzdelmek (3.3)164
  A mohácsi csata körülményei (III., VI.)164
  Az ország három részre szakadása (III., VI.)167
  A várháborúk (VI.)170
  A reformáció és a katolikus megújulás (3.2)173
  Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon (V.)173
  Erdély (3.4)176
  Erdély etnikai és vallási helyzete (II., III.)176
  Magyarország a Habsburg Birodalomban (3.5)179
  A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai (III., IV.)179
  Magyarország újranépesülése (II.)182
  A felvilágosodás (3.6)185
  Mária Terézia reformjai (III., V.)185
  II. József reformjai (III., V.)188
  Magyarország az újkorban192
  A reformkor (4.3)194
  A reformkor fő kérdései (III., IV.)194
  A forradalom és szabadságharc (4.4)197
  A pesti forradalom és az áprilisi törvények (IV., V.)197
  Az 1848–49-es szabadságharc (VI.)200
  A dualizmus kora (4.8)203
  A kiegyezéshez vezető út (III., VI.)203
  A kiegyezés tartalma (IV.)206
  Az ipari forradalom második hulláma (4.5)209
  Az iparosodás Magyarországon (I.)209
  Gazdasági változások a dualizmus korában (I.)212
  Polgári állam, nagyhatalmi törekvések (4.7)215
  A polgári állam jellemzői Magyarországon (III., IV.)215
  A nemzetiségi kérdés Magyarországon (4.9)218
  Etnikai viszonyok Magyarországon a dualizmus korában (III.)218
  Magyarország a világháborúk korában222
  Az első világháború (5.1)224
  Magyarország az első világháborúban (VI.)224
  Politikai változások a háború után (5.2)227
  A demokratikus átalakítás kísérlete és kudarca Magyarországon (III., V.)227
  Párizs környéki békék (5.3)230
  A trianoni béke és következményei (I., III.)230
  Politika és gazdaság Magyarországon (5.5)233
  A bethleni konszolidáció (IV., V.)233
  Társadalom és életmód Magyarországon (5.6)236
  Oktatás és kultúrpolitika Magyarországon a két világháború között (III.)236
  Magyarország a második világháborúban (5.8)239
  A revízió és az ország hadba lépése (VI.)239
  A holokauszt Európában és Magyarországon (5.9)242
  A holokauszt Magyarországon (III.)242
  Magyarország pusztulása (5.10)245
  A német megszállás és a nyilas diktatúra (V., VI.)245
  A szovjet megszállás és a deportálások (III., VI.)248
  Magyarország a hidegháború korában252
  A kommunista diktatúra kiépítése és működése (6.3)254
  A Rákosi-korszak (I., III.)254
  Az 1956-os forradalom és szabadságharc (6.4)257
  Az 1956-os forradalom (III., VI.)257
  A kádári diktatúra (6.5)260
  A Kádár-korszak politikai rendszere (III., IV.)260
  Életkörülmények a Kádár-korszakban (III.)263
  A rendszerváltoztatás Magyarországon (6.6)266
  A rendszerváltoztatás (1989–91) (IV., V.)266
  A piacgazdaságra való áttérés nehézségei (I., III.)269
  Magyarország a jelenkorban272
  Nemzetközi együttműködés, globális világ (7.1)274
  A demográfiai változások Magyarországon (II., III.)274
  Politikai intézmények (7.2)277
  Magyarország Alaptörvénye (V.)277
  A hatalmi ágak (V.)280
  A választási rendszer (III., V.)283
  Nemzet (7.3)286
  A határon túli magyarság (III.)286
  A magyarországi romák (III.)289
  Tartalomjegyzék294