Analízis feladatgyűjtemény emelt szintű érettségire

Sokszínű matematika. Az analízis elemei fgy. Emelt szintű feladatgyűjtemény. Sorozatok, függvények, differenciálszámítás, integrálszámítás, valószínűség-számítás MS-2327
MS-2327

Feladatgyűjtemény - Emelt szint

12. évfolyam, 9. kiadás (2023. 02. 02.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 144 oldal
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
3 180 Ft
2 544 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
A feladatgyűjtemény az emelt szintű érettségihez szükséges kiegészítő tananyagot tartalmazza.
Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű matematika - Az analízis elemei  - Sorozatok, függvények, differenciálszámítás, integrálszámítás, valószínűség-számítás. Emelt szintű tankönyv MS-2313
Sokszínű matematika 11-12. fgy. (NAT2020, 2024-től érv. követelmények) - A NAT2020 és a 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer szerint átdolgozott új kiadás! Több mint 2000 gyakorló és kétszintű érettségire felkészítő feladat, letölthető megoldásokkal MS-2326U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3175U
Sokszínű matematika 12. tk. (NAT2020) - A NAT2020 és a 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján kisebb mértékben átdolgozott kiadvány MS-2312U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Sorozatok (6001-6032)10
A sorozat fogalma10
A sorozatok tulajdonságai I. Korlátosság és monotonitás10
A sorozatok tulajdonságai II. A határérték fogalma11
A sorozatok tulajdonságai III. Konvergens sorozatok tulajdonságai11
Nevezetes sorozatok határértékei I.12
Nevezetes sorozatok határértékei II. Műveletek konvergens sorozatokkal12
Vegyes feladatok13
Függvények tulajdonságai (6033-6060)14
Függvények, érdekes függvények, ábrázolásuk és alapvető tulajdonságaik14
Függvények határértéke15
Függvény folytonossága17
Vegyes feladatok18
Differenciálszámítás (6061-6122)19
A differenciálhányados fogalma19
Műveletek differenciálható függvényekkel21
Néhány konkrét függvény deriváltfüggvénye23
Miről informál a differenciálhányados?23
Szélsőérték-feladatok25
Derivált deriváltja. Miről informál a második derivált?26
Differenciálható függvények vizsgálata27
Vegyes feladatok28
Integrálszámítás (6123-6182)29
Primitív függvény29
Függvénygörbe alatti terület meghatározása a kétoldali közelítés módszerével30
A Newton-Leibniz-tétel32
A határozott integrál alkalmazásai34
Improprius integrálok36
Vegyes feladatok37
Valószínűség-számítás (6183-6225)38
A valószínűség-számítás új megközelítése: valószínűségi változó38
Vegyes feladatok42
Sorozatok (6001-6032)44
A sorozat fogalma44
A sorozatok tulajdonságai I. Korlátosság és monotonitás44
A sorozatok tulajdonságai II. A határérték fogalma47
A sorozatok tulajdonságai III. Konvergens sorozatok tulajdonságai49
Nevezetes sorozatok határértékei I.50
Nevezetes sorozatok határértékei II. Műveletek konvergens sorozatokkal51
Vegyes feladatok54
Függvények tulajdonságai (6033-6060)56
Függvények, érdekes függvények, ábrázolásuk és alapvető tulajdonságaik56
Függvények határértéke68
Függvény folytonossága72
Vegyes feladatok75
Differenciálszámítás (6061-6122)77
A differenciálhányados fogalma77
Műveletek differenciálható függvényekkel83
Néhány konkrét függvény deriváltfüggvénye86
Miről informál a differenciálhányados?86
Szélsőérték-feladatok92
Derivált deriváltja. Miről informál a második derivált?96
Differenciálható függvények vizsgálata98
Vegyes feladatok104
Integrálszámítás (6123-6182)106
Primitív függvény106
Függvénygörbe alatti terület meghatározása a kétoldali közelítés módszerével112
A Newton-Leibniz-tétel118
A határozott integrál alkalmazásai123
Improprius integrálok131
Vegyes feladatok133
Valószínűség-számítás (6183-6225)134
A valószínűség-számítás új megközelítése: valószínűségi változó134
Vegyes feladatok142
A kiadvány bevezetője
Feladatgyűjtemény-sorozatunk egyedülálló a középiskolai matematika feladatgyűjtemények között. A könyvek felépítése pontosan követi a Sokszínű matematika tankönyvcsalád köteteinek szerkezetét, így akik ezekből a tankönyvekből tanulnak, közvetlenül alkalmazhatják az órai munka és az önálló gyakorlás, sőt az érettségi felkészülés során is. A feladatok nagy számának és változatosságának köszönhetően a tanulók bőségesen találnak a maguk számára kitűzött szintnek megfelelő gyakorlási lehetőséget. Így a tankönyveket és a feladatgyűjteményt együtt használva kellő jártasságot szerezhetnek a feladatmegoldásban. Az egyes fejezetek végén található Vegyes feladatok áttekintést adnak az adott fejezet anyagából, ezért jól segíthetik az átfogóbb számonkérés előtti felkészülést.