Olvasás, fogalmazás munkafüzet 3. osztály

Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - II. félév Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1509
MS-1509

Munkafüzet

3. évfolyam, 19. kiadás (2019. 08. 12.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 96 oldal
egyéb tanterv: NAT 2012-höz is ajánlott
1 240 Ft
992 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Kapcsolódó kiadványok
Beszéd, olvasás, fogalmazás 3. - I. félév - Az ABC-ház sorozat munkafüzete a beszéd, az olvasás és a fogalmazás fejlesztéséhez MS-1508
Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. - Rajzos helyesírási gyakorló munkafüzet az alapvető helyesírási feladatok gyakorlásához MS-1522
Magyar nyelv kisiskolásoknak 3. - Tankönyv a magyar nyelvi ismeretek elmélyítéséhez, rendszerezéséhez (NAT2012) MS-2602
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Szövegértelmezés3
Jó tanácsok3
Látogatás a könyvtárban3
A múlt búvárai4
A nagy család6
? Regölés. Regösének7
Rokonoknál8
Rege a csodaszarvasról9
Attila, a hunok királya12
? Éjjel a Tiszán12
A honfoglalás13
István megkoronázása15
István király ítélete16
A templomalapító17
Iskola a kolostorban18
A veszedelem híre19
A Les-hegy20
Rogerius püspök menekülése20
Hunyadi harcai a törökkel22
? Mátyás anyja24
Mátyás király26
A kolozsvári bíró27
Kinizsi28
? Szózat29
Összefoglalás: a történelem30
Séta Petőfi Sándor fiával 1854. március 15-én31
Bogáncs32
Micó33
Huszonegy kiscsibe34
"Valaki" jár a padláson35
A buta veréb36
Az okos veréb36
Madárfészek37
Muci38
Az őz40
A vadorzó meg a vadőrző41
Nyári vihar42
? Mi lennék?43
A boszorkány43
A pitypang meséje45
A paraszt meg az ördög46
Griffmadár47
A természet és az ember48
Összefoglalás: Az élő természet49
? Arany Lacinak49
A kis bicebóca51
A tornaóra52
A fogoly53
Ibolya54
Beszéd- és olvasásgyakorlás55
16. Prózai szöveg tagolása különböző hosszúságú szünetekkel. Összetett mondatok tagolásának gyakorlása. Bővülő mondatok helyes tagolása55
17. Bővölő mondatok helyes tagolása. Mondatok átfogalmazása, stilizálása rokon értelmű kifejezésekkel; a néma olvasás fejlesztése ismétlődő szótövekkel. Prózai és verses szöveg összehasonlítása56
18. A szószerkezetek és a mondatok hanglejtése. Zöngés- zöngétlen hangpárok tiszta ejtése. Szavak toldalékainak pontos olvasása. Fixációs gyakorlat57
19. Összetett mondatok tagolásának gyakorlása. Összetett szavak olvasása. Fixációs gyakorlat. Mondatok átfogalmazása, stilizálása rokon értelmű kifejezésekkel; a néma olvasás fejlesztése58
20. Összetett mondatok tagolásának gyakorlása. Összetett szavak olvasása. A szavak toldalékainak pontos olvasása59
21. Légzéstechnikai gyakorlat: bővülő szószerkezetek olvasása. A néma olvasás pontosságának fejlesztése: azonos szótövekből összeállított mondatokkal. A szem látószögének tágítása szószerkezetek olvasásával60
22. Légzéstechnikai gyakorlat: bővülő mondatok olvasása. A ritmusos olvasás gyakorlása helyesen elhelyezett hangsúlyokkal. Azonos alanyú mondatok értelmezése. Mondatok átfogalmazása, stilizálása rokon értelmű kifejezésekkel; a néma olvasás fejlesztése61
23. Egy gondolat többféle megfogalmazása. A néma olvasás fejlesztése: azonos szótövekből összeállított mondatokkal. Egymás után következő összetett szavakban a közös tagra kötőjel utal62
24. Vers tagolása szünetekkel és hangsúlyokkal. Szószerkezet folyamatos olvasásának gyakorlása sorváltáskor. A néma olvasás pontosságának fejlesztése: azonos szótövekből összeállított mondatokkal63
25. Egymás után következő összetett szavakban a közös tagra kötőjel utal. A szem látószögének tágítása szóbővítéssel. Bővülő mondatok olvasása64
26. A vers áthajló sorainak olvasása. Szószerkezetek folyamatos olvasásának gyakorlása sorváltáskor. A szem látószögének tágítása szóbővítéssel65
27. Egy gondolat többféle megfogalmazása. A torlódó mássalhangzók helyes ejtése. A szem látószögének tágítása szóbővítéssel A szövegértő olvasás fejlesztése a szószerkezetek megváltoztatásával. Képvers megfigyelése66
28. Szólásmondások tagolása és fixációs gyakorlat. Szószerkezetek folyamatos olvasása sorváltáskor. Címadási gyakorlat67
29. A vers áthajló sorainak olvasása. Bővülő mondatok tagolása. A szem látószögének tágítása szóbővítéssel és rövid mondatok olvastatásával68
30. Következtetés a költői szóalkotás jelentésére a szövegkörnyezetből A lényeg kiemelése tömörítéssel. Összetett szavak, szószerkezetek gyakorlása. Szántóvető őszi éneke c. vers olvasása69
31. Közmondások, szólások gyűjtése és magyarázata. A szavak közötti kis eltérések észrevétele: pontos olvasás. A cselekvést jelentő és a műveltető ige összehasonlítása. A hangmagasság változtatása70
32. Következtetés az írói szóalkotás jelentésére a szövegkörnyezetből Szószerkezetek folyamatos olvasásának gyakorlása sorváltáskor Mondatok összekapcsolása kötőszavakkal ? dallamformálásuk71
33. A perifériás látás fejlesztése. Szószerkezetek folyamatos olvasása sorváltáskor. Mondatok tömörítése: átalakított mondatok tagolása72
34. Párbeszéd tagolása. A perifériás látás fejlesztése. Szöveg- és mondatfonetikai eszközök alkalmazása az érzelmek kifejezésére73
35. A zöngés hangképzés és a ritmusos versmondás. Címadási gyakorlat. A szövegjelentés tükrözése mondatfonetikai eszközökkel74
Beszédtornák - nyelvedzők: folyamatos gyakorlás anyaga75
A szövegek csoportosítása76
Szövegalkotás gyakorlatok77
Pontos szóhasználat77
Mondatkapcsolások78
Mondatok variálása80
Fogalmazási hibák javítása81
Fölmérések83
Félévi fölmérés hangos olvasással: Mátyás király és a varga83
Félévi fölmérés önálló olvasással: Botond84
Év végi fölmérés önálló olvasással: A csodálatos erdő86
Év végi fölmérés hangos olvasással: Kilátó88
Szótárok89
Rokon értelmű szavak, kifejezések89
Ellentétes jelentésű szópárok91
Szólások, közmondások magyarázata92