A NAT 2012-nek megfelelő új és átdolgozott kiadványaink
2., 6., 10. évfolyam
Az alábbi táblázatban találják azokat a könyveinket, amelyeket az új kerettantervek alapján fejlesztettünk vagy dolgoztunk át 2013-ban a 2., 6. és 10. évfolyamra. Emellett természetesen a korábbi tantervhez jészült kiadványok többsége alkalmas az új NAT szerinti oktatáshoz is.
Bárhogyan is alakul a jövőben a tankönyvek központi rendelhetősége, a Mozaik Kiadó kiadványai továbbra is elérhetők, akár közvetlenül a kiadónak leadott megrendeléseken keresztül is. Bízunk benne, hogy megbízható tankönyveinkkel és a kapcsolódó digitális szolgáltatásokkal (mozaBook, mozaWeb) továbbra is segíteni tudjuk a pedagógusok és a diákok munkáját.
MS-1200U
NAT 2012
ABC-ház Kerek egy esztendő olvasókönyv 2.o.
2014-es változások: A kiadvány az elvégzett kis változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Két verset újra cseréltünk.
1490 Ft
MS-1412V
NAT 2012
Környezetünk titkai - Környezetismeret 2.o.
FRISS 2017-es ENGEDÉLLYEL! A kiadványt az új NAT alapján alkalmassá tettük a sajátos nevelési igényű tanulók számára is, 8 oldallal bővítettük és így került engedélyeztetésre 2017-ben. A könnyebb szövegezés miatt minden diák számára jobban használható lett a kiadvány.
1295 Ft
MS-1504U
NAT 2012
ABC-ház Beszéd, olvasás mf. 2.o. I.félév
2014-es változások: A kiadvány az elvégzett kis változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Egy szöveg címét pontosítottuk és egy feladaton változtattunk.
890 Ft
MS-1505U
NAT 2012
ABC-ház Beszéd, olvasás mf. 2.o. II.félév
2014-es változások: A kiadvány az elvégzett változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. A 24-28. oldal feladatai változtak.
890 Ft
MS-1506U
NAT 2012
ABC-ház Írásmunkafüzet 2.o. álló írás
2014-es változások: A kiadvány az elvégzett változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Bekerült egy új vers, valamint egy feladatot módosítottunk.
910 Ft
MS-1521U
NAT 2012
Írjunk szépen, helyesen Sünivel! Gyak. mf. 2.o.
A kiadvány változatlan formában megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
1040 Ft
MS-1536U
NAT 2012
Nyelvtanoda 2.- Mf. az anyany. kompetencia fejl.
A kiadvány változatlan formában megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
1040 Ft
MS-1551
NAT 2007
Varázsképek - Játékos szorzásgyakorló 2-4.o.
A kiadvány változatlan formában megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
750 Ft
MS-1552
NAT 2007
Varázsképek - Játékos osztásgyakorló 2-4.o.
A kiadvány változatlan formában megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
750 Ft
MS-1621U
NAT 2012
Sokszínű anyanyelv - OLVASÓKÖNYV 2.o.
2014-es változások: A könyv szöveganyaga jelentősen (70 szöveggel) bővült. A szövegek terjedelme, szókészlete lehetővé teszi a differenciált foglalkoztatást, az egyéni képességeknek megfelelő fejlesztést. A bevezető olvasmányok betűmérete, szókincse, hossza segíti az olvasás begyakorlását. Az új szövegek szerzői a kortárs gyermekirodalom kiemelkedő alkotói. A kötet új illusztrációinak kedvessége, humora kiválóan segíti a diákok motivációját, az olvasási kedv fokozását.
1580 Ft
MS-1624U
NAT 2012
Sokszínű anyanyelv - OLVASÁS munkaf. 2.o.
2014-es változások: Jelentősen bővült a munkafüzet terjedelme, újabb 20 olvasmányhoz készült feladatsor. A szövegműfajok mindegyikéhez található változatos gyakorlatsor. A munkafüzet megújult illusztrációi jól kiegészítik a feladatokat, kiváló motivációs eszközök.
1030 Ft
MS-1625U
NAT 2012
ÉNEK-ZENE tankönyv 2.o.
2014-es változások: A tanterv előírja a 4/4-es ütem tanítását, emiatt kisebb átszerkesztést hajtottunk végre. Bővült a dalkínálat a Hopp, Juliska…, és az Ég a gyertya, ha meggyújtják c. dalokkal. A kiadványt a korábbi munkatankönyv helyett átdolgoztuk tartós tankönyv + munkafüzet változatba.
1180 Ft
MS-1626U
NAT 2012
ÉNEK-ZENE munkafüzet 2.o.
2014-es változások: Új kiadvány, amely a heti 2 énekóra elméleti ismereteinek gyakorlására szolgál. Helyet kaptak benne 4/4-es gyakorlatok is.
920 Ft
MS-1627
NAT 2007
Integrált tkcs. nyelvtan gyakorló mf. 2.o.
A kiadvány változatlan formában megfelel az új kerettanterv követelményeinek.
990 Ft
MS-1721U
NAT 2012
Sokszínű matematika - Munkatankönyv 2.o. I. félév
2014-es változások: Az új tanterv szerint a római számokat csak 20-ig kell ismerni. A kerettanterv előírásai miatt nagyobb hangsúlyt kapott bizonyos szakszavak használata (pl. nyitott mondat, sorozat stb.), de ez csak a szóhasználat erősítését jelenti, a feladatok lényegében nem változtak.
1090 Ft
MS-1722U
NAT 2012
Sokszínű matematika - Munkatankönyv 2.o. II. félév
2014-es változások: Az új tanterv szerint az űrmértékek közé bekerült a centiliter. A kerettanterv előírásai miatt nagyobb hangsúlyt kapott bizonyos szakszavak használata (pl. nyitott mondat, sorozat stb.), de ez csak a szóhasználat erősítését jelenti, a feladatok lényegében nem változtak.
1090 Ft
MS-1723U
NAT 2012
Sokszínű matematika - Számolófüzet 2.o.
2014-es változások: A kerettanterv előírásai miatt nagyobb hangsúlyt kapott bizonyos szakszavak használata (pl. nyitott mondat, sorozat stb.), de ez csak a szóhasználat erősítését jelenti, a feladatok lényegében nem változtak.
940 Ft
MS-1790U
NAT 2012
Útravaló - Erkölcstan tankönyv 6.o.
A könyv az 5. osztályos tankönyv szerves folytatása, mely az előírt tananyagot továbbra is csoport- és szerepjátékokon, történeteken, beszélgetéseken, illetve egyéni feladatmegoldáson keresztül mutatja be. A könyvet munkafüzet, tanári kézikönyv és a Mozaik Kiadó interaktív tananyaga, a mozaBook egészíti ki.
1180 Ft
MS-1791U
NAT 2012
Útravaló - Erkölcstan munkafüzet 6.o.
A tankönyv minden leckéjéhez tartozik a munkafüzet egy-egy oldalpárján feladatsor, mely változatos feldolgozási módokkal segíti a tanulók fejlesztését, az ismereteik bővítését.
795 Ft
MS-2145U
NAT 2012
Informatika tankönyv 5.o.
2014-es változások: Néhány képet modernebbre cseréltünk Windows7, Windows8 op. rendszer bemutatása. A tankönyv szövegét korszerűsítettük, a mára elavult fogalmakat érdekesség szintjén említjük.
1160 Ft
MS-2146U
NAT 2012
Informatika tankönyv 6.o.
2014-es változások: Néhány képet (pl. operációs rendszerek ablakait, okostelefon) lecseréltünk, ennek megfelelően a szöveget is aktualizáltuk. Felhívjuk a figyelmet a víruskereső programok használatára, a helyesírás ellenőrzésre, letöltés esetén a forrás megjelölésére stb.
1210 Ft
MS-2186U
NAT 2012
Anyanyelv felsősöknek tankönyv 6.o.
2014-es változások: Az átdolgozott kiadvány megfelel az új kerettanterv követelményeinek. A kötet a Szövegértés c. új fejezettel bővült. A leckék sorrendje változott.
1140 Ft
MS-2310U
NAT 2012
Sokszínű matematika - tankönyv 10.o.
2014-es változások: A kerettanterv igényeinek megfelelően egy új lecke került a könyv elejére (szükséges és elegendő feltétel), illetve kiegészült és gyakorlati feladatokkal bővült a másodfokú egyenletrendszereket tárgyaló rész.
1990 Ft
MS-2323
NAT 2007
Sokszínű mat.- Feladatgy. éretts. 9-10.o.
Mivel a Sokszínű matematika 9. és 10. osztályos tankönyvek változásai csak néhány leckét érintettek, az MS-2323 Sokszínű matematika 9-10. feladatgyűjtemény változatlanul használható.
3120 Ft
MS-2347U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - tankönyv 6. o.
2014-es változások: A kiadvány az átdolgozással megfelel az új kerettanterv (A és B változat) követelményeinek. Új fogalmak kerültek be, ill. meglévők áthelyezése történt a kerettantervi követelményeknek megfelelően. Kiegészült új szövegekkel: a Mondák c. rész görög mondával (Héraklész történetével), bibliai részlettel (Dávid és Góliát történetével) és Zotmund tettével, míg a Versek c. fejezet József Attila Altató című költeményével bővült, ill. bekerült Fazekas Mihály Lúdas Matyi című műve teljes terjedelemben, valamint 7. osztályból átkerült Csokonai A reményhez c. műve.
1340 Ft
MS-2348U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - munkafüzet 6. o.
2014-es változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek.
895 Ft
MS-2355U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - tankönyv 10. o. I. félév
Az új, középiskolásoknak szóló tankönyvcsalád 10.-eseknek szóló, kétkötetes kiadványának első kötete már az új kerettanterv követelményeinek figyelembevételével készült. Az első kötet az európai és a magyar felvilágosodás, valamint az európai és amerikai romantika irodalmát tárgyaló fejezeteket tartalmazza.
1390 Ft
MS-2356U
NAT 2012
Sokszínű irodalom - tankönyv 10. o. II. félév
Az új, középiskolásoknak szóló tankönyvcsalád 10.-eseknek szóló, kétkötetes kiadványának második kötete szintén az új kerettanterv követelményeinek figyelembevételével készült. A második kötet tárgyalja az európai realizmus és a magyar romantika irodalmát.
1390 Ft
MS-2364U
NAT 2012
Sokszínű magyar nyelv tankönyv 6.o.
2014-es változások: A kiadványt kis átdolgozással az új kerettanterv követelményeihez igazítottuk. A Viszonyszók és mondatszók című fejezet, valamint A véleménynyilvánítás és a vita című lecke ismeretei átkerültek a 7. évfolyamra. Új fogalmak kerültek be, ezekhez azonban a már meglévő leckéken belül rendeltünk új tanulnivalót és feladatokat.
995 Ft
MS-2365U
NAT 2012
Sokszínű magyar nyelv munkafüzet 6.o.
2014-es változások: A munkafüzetet a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek. Emellett számos lecke új feladatokkal bővült.
890 Ft
MS-2371U
NAT 2012
Magyar nyelv - tankönyv 10. o.
2014-es változások: A könyvet az új kerettantervnek megfelelően jelentősen átdolgoztuk. Megjelenésében és szerkezetében a régi maradt, tartalmában viszont az új kerettantervhez igazítottuk. Változatlanul a Szövegtípusok témakörrel indul és a Könyvtárhasználat fejezettel zárul a kötet. Ugyanakkor ebben a könyvben kerül tárgyalásra a teljes Stilisztika témakör jelentéstani ismeretekkel kiegészítve, amely eddig a 11. évfolyamos kötetben szerepelt.
1820 Ft
MS-2456U
NAT 2012
Ének-zene tankönyv 6.o.
2014-es változások: Minimális módosítás történt a könyvben - a tercpárhuzam fogalmával bővült.
1090 Ft
MS-2464U
NAT 2012
Ének-Zene tankönyv 10.o.
A könyv nem változott, megfelel a kerettanterv előírásainak.
1780 Ft
MS-2465U
NAT 2012
Ének-Zene munkafüzet 10.o.
A munkafüzet nem változott, megfelel a kerettanterv előírásainak.
790 Ft
MS-2506U
NAT 2012
Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2.o.
2014-es változások: A kiadvány az elvégzett kis változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Néhány feladaton változtattunk.
1120 Ft
MS-2586U
NAT 2012
Anyanyelv felsősöknek munkafüzet 6.o.
2014-es változások: A munkafüzetet a tankönyv változtatásainak megfelelően átdolgoztuk.
995 Ft
MS-2601U
NAT 2012
Magyar nyelv kisiskolásoknak 2.o.
2014-es változások: A kiadvány az elvégzett kis változtatásoknak köszönhetően megfelel az új kerettanterv követelményeinek. Néhány feladaton változtattunk.
1160 Ft
MS-2605U
NAT 2012
Természetismeret 6. - Tájak, életközösségek tk.
2014-es változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag-átrendezést és bővülést ír elő, a kiadvány teljesen megújult, tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
1290 Ft
MS-2620U
NAT 2012
Kémia 10. -Szervetlen és szerves kémia tankönyv
2014-es változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag-átrendezést és bővülést ír elő, a kiadvány teljesen megújult, tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
1780 Ft
MS-2625U
NAT 2012
Földrajz 10. - Társadalomföldrajz tankönyv
2014-es változások: A kerettanterv igényei szerint változott a könyv. A tartalom frissült, a világgazdasági folyamatok tárgyalásakor már a gazdasági válság értékelése és tapasztalatai is megjelentek.
1980 Ft
MS-2656U
NAT 2012
Történelem tk. 6.o. - A k. újk. a p. átalakulásig
2014-es változások: A tankönyv a Kerettantervnek megfelelően a kora újkortól a polgári átalakulás időszakáig dolgozza fel a történelmi eseményeket. A leckék szövegezését igazítottuk a hatodikos korosztályhoz. A korábbi könyvnél is gazdagabb, frissített illusztrációs anyaggal, valamint a szituációs játékok, az olvasmányok, a jelennel kapcsolatot teremtő kérdések bővítésével hozzuk még közelebb a korszakot a gyerekekhez.
1460 Ft
MS-2656V
NAT 2012
Történelem tk. 6.o. - A k. újk. a p. átalakulásig
2017-es változások: Az MS-2656U kódszámú tankönyvet némileg egyszerűsített szövegezéssel és oldalszéli fogalommagyarázatokkal kiegészítve nyújtottuk be engedéylezésre.
1485 Ft
MS-2672U
NAT 2012
Történelem középiskolásoknak tankönyv 10.o.
A könyv a 9. osztályos tankönyv szerves folytatásaként a forrásközpontú történelemtanításhoz és a középszintű érettségire való felkészüléshez nyújt jól használható, korszerű anyagot. Ennek megfelelően az ismeretközpontúság helyett továbbra is a probléma- és képességközpontú szemléletet helyezi előtérbe.
2380 Ft
MS-2673U
NAT 2012
Történelem középiskolásoknak munkafüzet 10.o.
A feladatsorok - a 9. osztályos munkafüzet folytatásaként - az előírt kompetenciák fejlesztésére és az órai tananyag rendszerezésére, alkalmazására, rögzítésére, távlati célként természetesen az érettségi vizsgára való felkészítésre helyezik a hangsúlyt.
980 Ft
MS-2706U
NAT 2012
Tudásszintmérő SOKSZ. MAGYAR NYELV 6. AB.
2014-es változások: A tudásszintmérő feladatlapok feladatsorai a tankönyvre, illetve a munkafüzetre épülnek. A 6. évfolyamról a 7.-re kerültek át szófajtani anyagrészek, így a 6. évfolyamra előírt szófaji csoportokhoz kapcsolódó feladatsorok nehézsége az átdolgozás következtében arányosabban oszlik meg.
410 Ft
MS-2710U
NAT 2012
Tudásszintmérő SOKSZ. IRODALOM 6. AB.
2014-es változások: A tudásszintmérőt a tankönyv változásainak megfelelően átalakítottuk. A tankönyvi, munkafüzeti változásoknak megfelelő kiegészítések, áthelyezések történtek.
410 Ft
MS-2805U
NAT 2012
Természetismeret 6. - Tájak, életközösségek mf.
2014-es változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést és bővülést ír elő, a kiadvány teljesen megújult, tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
920 Ft
MS-2820U
NAT 2012
Kémia 10.o. munkafüzet
2014-es változások: Mivel az új kerettanterv jelentős tananyag átrendezést és bővülést ír elő, a kiadvány teljesen megújult, tartalma, a fejezetek és leckék sorrendje nagymértékben megváltozott.
960 Ft
MS-2845U
NAT 2012
Informatika munkafüzet 5.o.
Lényegében nem változott, néhány feladatot korszerűsítettünk.
580 Ft
MS-2846U
NAT 2012
Informatika munkafüzet 6.o.
Lényegében nem változott, néhány feladatot korszerűsítettünk.
695 Ft
MS-2856U
NAT 2012
Történelem mf. 6.o. - A k. újk. a p. átalakulásig
2014-es változások: A szerzők a tananyagot a kerettanterv alapján határozták meg, így a munkafüzet is - a tankönyvhöz igazodva - teljesen megfelel az abban előírt követelményeknek.
880 Ft
MS-2856V
NAT 2012
Történelem mf. 6.o. - A k. újk. a p. átalakulásig
2017-es változások: Az MS-2656V kódszámú tankönyvhöz illesztett változat, minimális változtatással.
920 Ft


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2020 | Asztali