Kémia munkafüzet 9. osztály

Kémia 9. mf. A természetről tizenéveseknek c. sorozat kémia munkafüzete kilencedik osztályosoknak (NAT2012, NAT2020) MS-2816U
MS-2816U

Általános és szervetlen kémia

9. évfolyam, 9. kiadás (2023. 10. 10.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 112 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
1 680 Ft
1 344 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.
Díjak

Az MS-2616U tankönyvhöz készült munkafüzet.

Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Kapcsolódó kiadványok
Kémia 9. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat kilencedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2616U
Kémia 10. tk. - A természetről tizenéveseknek c. sorozat tizedikes kémia tankönyve (NAT2012 és NAT2020-hoz is) MS-2620U
Kémia 11-12. fgy. - Közép- és emelt szintű érettségire felkészítő kémia feladatgyűjtemény, megoldásokkal MS-3152
Rendszerező kémia gyakorló középiskolásoknak 9., 10. osztály - A gimnáziumokban, szakgimnáziumokban tanulóknak ajánljuk a feleletekre, dolgozatokra való készüléshez az általános, szervetlen és szerves kémia témaköreiből. A kötet a feladatok megoldását is tartalmazza MS-3158
Kidolgozott számítási feladatok - Kémia (2024-től érv.) - Közép- és emelt szintre készülőknek. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. Közel 400 általános, szervetlen és szerves kémiai feladat részletes, lépésről-lépésre kidolgozott megoldással MS-3157
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174U
Kémia 11-12.  - Közép- és emelt szintű kémia érettségire felkészítő tankönyv témakörökkel, tételekkel MS-3151
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Előszó3
I. A KÉMIA ÉS AZ ATOMOK VILÁGA4
Kémiai felfedezések születése4
Atommodellek7
Az atom felépítése8
A radioaktivitás és jelentősége10
Az elektronburok szerkezete11
Az atomszerkezet és a periódusos rendszer12
Összefoglalás14
II. KÉMIAI KÖTÉSEK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK HALMAZOKBAN17
Halmazok17
Ionos kötés és ionrács18
A fémes kötés és a fémrács20
A kovalens kötés21
A molekulák térbeli alakja, kötés-és molekulapolaritás23
A másodrendű kötések25
Az atomrács25
A molekularács26
Az összetett ionok27
Összefoglalás28
III. ANYAGI RENDSZEREK31
Anyagi rendszerek és csoportosításuk31
Halmazállapotok. Gázok és gázelegyek32
A folyadékok34
Az oldatok35
Az oldódás36
Az oldatok töménységének megadása37
A szilárd anyagok39
A halmazállapot-változások40
Kolloidok42
Összefoglalás43
IV. KÉMIAI REAKCIÓK ÉS REAKCIÓTÍPUSOK45
A kémiai reakciók és feltételeik45
Kémiai egyenlet (sztöchiometria)46
A kémiai reakciók energiaviszonyai48
A reakciósebesség és befolyásolása50
A kémiai egyensúly51
A kémiai egyensúly befolyásolása53
Sav?bázis reakciók54
A víz disszociációja, a kémhatás56
A közömbösítés58
Oxidáció és redukció59
Az oxidációs szám és kiszámítása60
Oxidációsszám-változás a redoxireakciókban61
Összefoglalás62
V. ELEKTROKÉMIA66
Galvánelemek66
Elektródpotenciál68
A redoxireakciók iránya69
Az elektrolízis70
Az elektrolízis alkalmazásai72
Összefoglalás74
VI. A NEMESGÁZOK, A HIDROGÉN,A HALOGÉNEK ÉS VEGYÜLETEIK76
A szervetlen kémia tárgya76
A nemesgázok77
A hidrogén77
A halogének79
A hidrogén-klorid és a nátrium-klorid81
Összefoglalás83
VII. AZ OXIGÉNCSOPORTÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI84
Az oxigén84
Az ózon86
Az oxigén hidrogénnel alkotott vegyületei87
A kén90
A dihidrogén-szulfid és sói91
A kén fontosabb oxigéntartalmú vegyületei92
Összefoglalás94
VIII. A NITROGÉNCSOPORT ÉS ELEMEINEK VEGYÜLETEI95
A nitrogén és az ammónia95
A nitrogén oxidjai98
Nitrogéntartalmú oxosavak és sóik98
A foszfor és fontosabb vegyületei101
Összefoglalás102
Számolási feladatokat kedvelőknek105
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Ez a munkafüzet a Mozaik Kiadó Kémia 9. című tankönyvének kiegészítője. A könyvből megtanultak a munkafüzet kérdéseinek megválaszolásával, illetve feladatainak megoldásával még jobban rögzülnek emlékezetedben. A kiegészítendő mondatok a megfelelő tankönyvi fejezetek leglényegesebb mondanivalóira kívánják ráirányítani a figyelmedet.

A munkafüzet felépítése a tankönyv szerkezetét követi. Minden fejezet címe azonos a tankönyvben lévőével. A többségében a tankönyv törzsanyagára épülő feladatok önálló feldolgozása lehetővé teszi az órai számonkérésekre való felkészülést. A kísérletekkel kapcsolatos kérdésekre csak akkor érdemes válaszolnod, ha láttad, illetve saját magad elvégezted azokat. A számítási feladatokat kedvelőknek című részben levő feladatok megoldását a közép-, illetve emelt szintű érettségi vizsgára készülőknek javasoljuk. Legjobb, ha kémiatanárotokkal közösen, például szakkörön dolgozzátok fel. Egész tanévre szóló csoportos projektfeladatok: - Készítsetek fali tablókat a tananyagban előforduló ipari gyártási folyamatokról! - Gyűjtsetek cikkeket a tananyaghoz kapcsolódó környezetvédelmi problémákról, és elemezzétek azokat kémiai szempontból! - Szervezzetek vitát a hírekben megjelenő aktuális, illetve a lakóhelyünket érintő környezetvédelmi kérdésekről! - Készítsetek fali tablókat a tananyagban szereplő kémikusok munkásságáról! - Készítsetek időtérképet, amelyen folyamatosan helyezzétek el a megismert tudósokat, illetve az alapvető kémiai fogalmakat!