Történelem tankönyv 7. osztály

Történelem 7. tk. Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657U
MS-2657U

A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 9. kiadás (2023. 06. 13.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 192 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 480 Ft
1 984 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A NAT2020-nak való megfeleltetéshez az MS-2957U kiegészítő füzet használatát javasoljuk, amelyet a tankönyv mellékleteként biztosítunk, de a könyvtári könyvek mellé külön is megvásárolható.

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A 7. osztályosoknak készült kötet a nemzetállamok kialakulásától a II. világháborúig vezeti végig a gyerekeket.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 7. - Kieg. - Kiegészítő füzet az MS-2657U Történelem 7. kötet NAT2020-as használatához. A korszakhatár változása miatt a kiadvány tartalmazza a korábban a nyolcadikos könyvben levő 1945-1956. közötti leckéket is. MS-2957U
Történelem 7. mf. - Hetedikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2857U
Történelem 7. AB. - A NAT2012-es MS-2657U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2793U
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza CR-0042H
Cartographia - Történelmi atlasz ált. és középisk. számára - A nagy múltú Cartographia népszerű történelmi atlasza. Tankönyvjegyzéken szerepel CR-0062
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385U
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Visszatekintő;6
A nemzetállamok kora10
A "kis" Napóleon Franciaországa (Olvasmány)10
1. Az olasz egység létrejötte12
A Vöröskereszt (Olvasmány)14
2. A német egység megteremtése .15
3. A 19. századi brit világbirodalom18
Aranyláz Amerikában (Olvasmány)20
4. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja22
Abraham Lincoln élete (Olvasmány)25
5. Az ipari forradalom térhódítása26
A párizsi világkiállítás (Olvasmány)29
6. A munkásmozgalom irányzatai31
7. Az imperializmus kora34
8. A modern állam és polgárai .37
Az újkori olimpiák (Olvasmány)40
Összefoglalás41
Magyarország a dualizmus időszakában44
9. Az önkényuralom évei44
Betyárvilág Magyarországon (Olvasmány)46
10. A kiegyezés48
11. A dualizmus korának politikai változásai51
12. A magyar gazdaság fejlődése54
13. Az Osztrák-Magyar Monarchia népei57
14. A polgárosodó társadalom59
A szegedi árvíz (Olvasmány)62
5. Az ország fővárosa, Budapest64
Magyar "honleányok" (Olvasmány)67
16. Az oktatás fejlődése68
Női divat a dualizmus korában (Olvasmány)70
Összefoglalás71
Az első; világháború74
17. Az első világháború kitörése74
18. A frontok és a hátország76
Új fegyverek az első világháborúban (Olvasmány)80
19. Az első világháború befejezése82
20. Az oroszországi forradalom85
21. Magyarország az első világháborúban87
Összefoglalás89
Földünk a két világháború között92
22. Európa az első világháború után92
A politikai "oldalak" (Olvasmány)95
23. A Párizs környéki békék96
24. A békekötések után99
Gandhi, a "nagy lélek" (Olvasmány)102
25. A sztálini Szovjetunió103
Élet a gulágon (Olvasmány)106
26. A nagy gazdasági válság108
27. A Harmadik Birodalom111
A berlini olimpia (Olvasmány)114
28. Úton az újabb háború felé115
Összefoglalás119
Hazánk a két világháború között122
29. Az őszirózsás forradalom122
A "vörös gróf" és a "geszti bolond" (Olvasmány)125
30. A Tanácsköztársaság126
31. Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása129
Admirális fehér lovon (Olvasmány)131
32. A trianoni béke133
"Nem, nem, soha!" (Olvasmány)136
33. A rendszer megszilárdulása138
Határviták Trianon után (Olvasmány)141
34. Válság és kiútkeresés142
35. A Harmadik Birodalom árnyékában144
36. Társadalom és kultúra146
Cserkészek, leventék (Olvasmány)148
37. Magyarok a határon túl150
38. A hétköznapi élet152
Összefoglalás155
A második világháború158
39. A villámháborúk időszaka158
A hátország élete (Olvasmány)161
40. Fordulat a háború menetében163
A háború fegyverei (Olvasmány)166
41. A semlegességtől a doni katasztrófáig168
42. Az antifasiszta koalíció győzelme171
Az atombomba története (Olvasmány)174
43. Az európai zsidóság tragédiája176
44. Hazánk német megszállása és a nyilas uralom180
A háborús bűnösök (Olvasmány)183
Összefoglalás185
A kiadvány bevezetője
Magyarország diáksága a mai napon kezébe veszi történelemkönyvét, hogy az újkor végének és a jelenkor elejének történelmével megismerkedjen. Tanulmányozzuk, hogyan alakultak ki a 19. század második felében Európában a nemzetállamok, miközben még fennmaradtak a gyarmatosító birodalmak is. A 20. század első felében két világháború, gazdasági és politikai válságok, diktatúrák sokasága okozott emberi tragédiákat. A gyerekeket a tudatlanságtól és a mind bonyolultabbá váló világunkban való teljes eltévedéstől csak közelmúltunk alapos megismerése mentheti meg! Ez késztet minket arra, hogy ezeket az eseményeket részletesen tanulmányozzuk. A történelmi események tanulmányozása mellett ismerjük meg a korszakban élt emberek életének mindennapjait, a szédítő gazdasági és technikai fejlődést is.

Ma már természetes dolog, hogy utazáskor autóba ülünk, és ha besötétedik, felkapcsoljuk a villanyvilágítást. Pedig a 19. század közepén az emberek még nem tehették meg ezeket. Lássuk, hogyan állt talpra a magyarság 1849 után, az elvesztett szabadságharcot követően. A 20. század első felében katasztrófák sorozata sújtotta hazánkat is. Az első világháborús vereség után az ország területe harmadára csökkent. Az elvesztett területek visszaszerzésének vágya egyenesen vezetett a második világháborús részvételünkhöz, és ezzel egy még súlyosabb megrázkódtatáshoz. A könyv szerzői felismerték azt, hogy mennyi nehézséggel és áldozattal kell megküzdenie a diákságnak, ha elindul ezen a bátor és nagyszerű felfedező úton. Ezért a könyvet igyekeztek úgy megírni, hogy minél kevesebb verejtéket kelljen áldozni a tananyag elsajátításakor.