Történelem tankönyv 8. osztály

Történelem 8. tk. Történelem tankönyv 8. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A hidegháború korától napjainkig. (NAT2012) MS-2658U
MS-2658U

A hidegháború korától napjainkig

8. évfolyam, 6. kiadás (2023. 08. 14.)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 148 oldal
tanterv: NAT 2012
egyéb tanterv: NAT 2020-hoz is ajánlott
2 480 Ft
1 984 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány NAT2020 szerinti megfeleltetéséhez az MS-2958U Kiegészítő tananyag használatát javasoljuk, amelyet a könyv ingyenes mellékletként tartalmaz, de könyvtári könyvek mellé külön is megvásárolható.

Ha a történelmet meg akarjuk szerettetni a gyerekekkel, első lépésben adjunk a kezükbe egy olyan könyvet, mely már belelapozáskor lebilincseli őket. A Mozaik Kiadó történelmi sorozata ezt az élményt nyújtja számukra. Célunk az, hogy úgy vezessük végig a gyerekekeket a történelmi eseményeken, hogy közben eléjük tárjuk a nagy korszakok hangulatát, hétköznapi világát.

A könyvnek egyetlen gondolata sincs, melyet ne értelmezne, magyarázna vagy jelenítene meg fotó, ábra, csattanós történet, de mindenek előtt a legapróbb részletekig történelmi hűséggel megalkotott magas művészeti értékű rajzok. A képi anyag a logikus felépítéssel, az egyszerű mondatszerkezetekkel, a lényegre törő kérdésekkel és feladatokkal együtt még a szövegértési problémával küzdő gyerekek számára is biztos alapokat nyújt.

A kötet a hidegháború korától napjainkig tartó időszak történelmét tartalmazza.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 8. - Kieg. - Kiegészítő füzet az MS-2658U Történelem 8. kötet NAT2020-as használatához MS-2958U
Történelem 8. mf. - A NAT2012-es kerettanterv által előírt korszakbeosztás szerinti nyolcadikos történelem munkafüzet. MS-2858U
Történelem 8. AB - A NAT2012-es MS-2658U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794U
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű képes történelmi atlasza CR-0042H
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MAGYAR NY. ÉS IRODALOM - Kötetünk hatékony segítséget nyújt a központi felvételi feladatsor sikeres megírásához magyar nyelv és irodalomból. A könyvben a megoldások is megtalálhatók MS-2385U
Középiskolába készülök - felvételi felkészítő - MATEMATIKA - Végigveszi az írásbeli vizsgán előforduló feladattípusokat. Próbafelvételi feladatsor, gyakorlófeladatok, ismétlő felmérő feladatsorok, felvételi mintafeladatsorok. Részletes megoldásokkal MS-2386U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Visszatekintő6
A kétpólusú világ10
A kétpólusú világ kialakulása10
A hidegháború kibontakozása13
A világűr kutatásának hőskora (Olvasmány)16
Az Európán kívüli világ18
A terrorizmus (Olvasmány)21
Enyhülés és szembenállás22
Harc az emberi jogokért (Olvasmány)25
A hidegháború vége26
A gazdasági növekedés kora29
Az olajválság és a globalizálódás kezdete32
Társadalmi változások35
A "dühöngő ifjúság" (Olvasmány)38
Összefoglalás39
Magyarország a szovjet táborban42
Újrakezdés a háború után42
Magyarország szovjetizálása45
Az Államvédelmi Osztály (Olvasmány)48
A Rákosi-diktatúra49
Az "új szakasz" és kudarca52
A magyar sport aranykora (Olvasmány)54
Az 1956-os forradalom56
Egy felkelő naplójából (Olvasmány)60
Megtorlás és konszolidáció62
A határ, ami elválaszt... (Olvasmány)64
Kádár reformjai és rendszerének válsága66
Lakóhelyünk, családunk története (Forrásgyűjtés és -elemzés)68
Társadalom és kultúra. A mindennapi élet69
A Kárpát-medence magyarsága (Olvasmány)73
A rendszerváltás kezdete75
Összefoglalás78
Mai világunk története80
A globális világ fő sajátosságai80
Háborúk és válsággócok az ezredfordulón83
Az Európai Unió létrejötte és működése86
A demokratikus jogállam megteremtése hazánkban89
A harmadik magyar köztársaság húsz éve92
Kisebbségek a határon innen és túl95
Összefoglalás98
A Társadalmi élet szabályai, állampolgári ismeretek100
Szokás, hagyomány, illem, erkölcs100
Jogok és kötelességek102
Egyenlőség és egyenlőtlenség a társadalomban104
Az állam és az alkotmány106
A politikai rendszer108
Politikai intézményeink110
Választási rendszerünk112
Emberi és állampolgári jogok114
Összefoglalás116
Gazdasági ismeretek118
A gazdaság legfontosabb szereplői118
A pénz funkciói és formái120
Pénzintézetek és tevékenységük122
A család bevételei és kiadásai124
Takarékosság a háztartások fogyasztásában126
Pénzkezelési technikák128
Összefoglalás130
A Média világa132
A "szájber világ"132
"Mindennapi médiánkat add meg nekünk ma!"134
A hír szent, a vélemény szabad136
A reklám140
Összehasonlító időtáblázat144
Kislexikon és fogalomgyűjtemény144
A kiadvány bevezetője
Mi, az Egyesült Nemzetek korszakában élő gyerekek elhatároztuk, hogy megmentjük a jövő nemzedékét a háborúk borzalmaitól, amelyeket dédszüleink élete folyamán kétszer zúdítottak az emberiségre, hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett, ennélfogva belátjuk, hogy a korábbi generációk történelmi hibáinak ismerete alapfeltétele annak, hogy felnőtté válva ne kövessük el azokat újra. A világ két félre szakadása, a szovjet táborban kibontakozó diktatúrák sokasága, a Kelet és Nyugat közötti négy évtizedes harc szolgálnak intő példaként számunkra. A világ szerencsésebb felén kibontakozó igazságosság, társadalmi haladás és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javulása is megvalósult, ami követendő például szolgál. Nem feledjük azt sem, hogy a világ szegényebb felének lakosságát a mai napig háborúk, járványok, alultápláltság sújtja, és akár hazájából is menekülnie kell. Figyelmünket fordítjuk a globalizálódó világ ellentmondásos jelenségeinek megismerésére is, hogy magunk is eligazodjunk majd abban. A magyar nép zivataros évszázadai után újra viharos emberöltők következtek. A nép azonban felkelt a zsarnoki rend ellen, és 1956-ban néhány napra, majd 1990-re végérvényesen lerázta az igát, és megteremtette a szabadságot és a demokráciát, melynek további erősítése és védelme a mi feladatunk lesz, egy erejét összefogással növelő közös európai integrációban, s így megállapodtunk abban, hogy e történések megismerésére erőfeszítéseinket egyesítjük.