Emelt szintű angol érettségi felkészítő könyv az írásbeli vizsgára

Érettségire készülök - Felkészítőkönyv az írásbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) Az emelt szintű angol írásbeli érettségi feladattípusainak áttekintése gyakorlófeladatokkal, hanganyaggal, megoldókulccsal. (2024-től érv.) MS-3351U
MS-3351U
12. évfolyam, (hamarosan megjelenik)
Mozaik Kiadó
méret: 192x258 mm
terjedelem: 192 oldal
tanterv: NAT 2020
4 280 Ft
3 424 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Előrendelés Értesítés a megjelenésről
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A kiadvány megfelel a 2024-től érvényes érettségi követelményeknek.

A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az emelt szintű írásbeli angolérettségihez.

A kötet öt fő fejezetből áll. Az első négy fejezet (Olvasott szöveg értése, Nyelvhelyesség, Hallott szöveg értése, Íráskészség) az emelt szintű érettségi vizsga feladatait mutatja be, feladattípusonként (pl. Feleletválasztás, Igaz-hamis, Szóképzés stb.) több példán keresztül gyakoroltatja a vizsgakészségeket. Emellett minden feladattípushoz több vizsgatipp is tartozik, hogy elősegítse a tudatos vizsgázást. Az Íráskészség fejezet mintafogalmazások segítségével mutatja be a szintnek megfelelő feladatmegoldást, az ahhoz szükséges szókincset pedig hasznos kifejezések gyűjteménye támogatja. A könyv ötödik fejezetében két teljes érettségi feladatsor található. A feladatok követik az érettségi nyelvi szintjét, formai és tartalmi elvárásait, a hozzájuk tartozó hanganyagok pedig könnyen hozzáférhetők a könyv digitális változatában. Ugyanitt még több gyakorlófeladat érhető el, amely kiegészítő anyagként használható.

A Melléklet okos megoldókulcsot tartalmaz, amely a helyes válaszokon kívül magyarázatot is tartalmaz az egyes megoldások mellett. A harmadik fejezet hanganyagainak az átirata szintén itt található.

A kiadványban az egyes témakörökhöz kapcsolódó videók és 3D animációk is találhatók. Ezek a könyv digitális változatában tekinthetők meg, amely a könyv hátsó borítójának belsején lévő egyedi kód segítségével válik hozzáférhetővé.

Ugyan a kiadvány elsősorban az emelt szintű érettségire készülőknek íródott, középfokú nyelvvizsgára készülők is használhatják a gyakorláshoz, hiszen a feladattípusok között számos olyan is található, amely a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgák többségén előfordul.

Kapcsolódó kiadványok
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, középszint (2024-től érv.) - A szóbeli vizsga feladattípusaiból összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2378U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint (2024-től érv.) - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. Online videókkal, 3D animációkkal MS-2379U
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, közép- és emelt szint, írásbeli (2024-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2024-től érvényes közép- és emelt szintű írásbeli követelményekhez. MS-3325U
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom - Szóbeli, középszint (2024-től érv. köv.) -  MS-3326U
Érettségi témavázlatok - Történelem, középszint (2024-től érv. követelmények) - Új kiadvány! A 2024-től életbe lépő érettségi követelményrendszerben szereplő témakörök részletes vázlata, ábrákkal, adattárral. MS-3324U
Érettségire készülök - Történelem (2024-től érv. követelmények) - Esszéfeladatok, középszint, írásbeli - Új kiadvány! A könyv a legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatok, rövid és hosszú esszék írására készít fel. 13 fejezetben 63 egyetemes történelmi témájú rövid és 59 magyar történelmi témájú hosszú esszé. MS-3321U
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli (2024-től érv.) - A népszerű kiadvány 2024-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján átdolgozott változata MS-3328U
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint (2024-től érv.) -  MS-3165U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, középszint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. (2024-től érv. követelmények) MS-3166U
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, középszint (2024-től érv.) - 8 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3167U
Próbaérettségi feladatsorok - Matematika, emelt szint (2024-től érv.) - 12 feladatsor részletes megoldással, magyarázattal, pontozással. A 2024-től érvényes követelményekhez. MS-3175U
Próbaérettségi feladatsorok - Biológia, emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. A 2017-től és a 2024-től érvényes követelményeknek is megfelel. MS-3173U
Próbaérettségi feladatsorok - Kémia - Emelt szint (2024-től érv.) - 10 feladatsor, a megoldásokhoz rövid magyarázatokat is tartalmaz. Megfelel a jelenleg érvényes, 2017-es követelményrendszernek, és a 2024-ben életbe lépő új követelményrendszernek is. MS-3174U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Elõszó5
I. Olvasott szöveg értése8
Igaz, hamis, nincs megadva - Mississippi music8
Disney’s Animal Kingdom10
GM crops – Frankenstein food?12
Feleletválasztás - Mozambican women’s road to empowerment14
Culture of creativity features at Furnal Equinox 201816
How laws are made in the US18
Egymáshoz rendelés20
The Golden Gate Bridge20
Black women who changed the world22
Teaching pupils to “think like Da Vinci” will help them to take on climate change24
Kiemelt mondatok helye és bekezdések sorrendje26
Katalin Karikó’s research led to COVID-19 vaccines26
What is Nowruz? The Persian New Year explained28
New map of the universe lets users “travel through space and time”30
Összefoglaló kiegészítése33
Understanding elephants33
Stop destroying the rainforest!34
The virtual fitting room36
Rövid választ igénylô nyitott kérdések38
The life and legacy of Pocahontas38
Start nurturing your mental health “at an early age” urges UN chief40
Yellowstone National Park: a geological and ecological marvel42
II. Nyelvhelyesség47
Feleletválasztás47
A scapegoat47
New Zealand bans future generations from buying cigarettes48
Is social media changing your life?50
Szóképzés52
US charities expand access to safe water worldwide52
Net skills to be taught by kids54
Connecting students through video games55
Szövegbôl kivett mondatrészek helyének azonosítása56
Idioms in sport56
Iris Murdoch: what the writer and philosopher can teach us about friendship58
Hiányos szöveg kiegészítése60
Preserving one Native American tribe’s language and culture60
Woman throws away $1 million lottery ticket, but gets it back62
NASA sends squid into space for research63
Hibaazonosítás65
The first American in space65
Mealworms now sold as food in the EU66
Dinosaurs enjoyed nightlife, too67
III. Hallott szöveg értése70
Igaz, hamis, nincs megadva70
The Bristol International Balloon Fiesta70
The four-day week in Iceland71
Egy vagy két helyes válasz72
The role of Artificial Intelligence at school72
Margaret Thatcher73
Hiányos mondatok kiegészítése74
The story of the bicycle74
Animals’ number sense75
Többszörös választás76
Asia76
Cycling to school in Barcelona77
Rövid választ igénylô nyitott kérdések78
How to prepare for a museum visit78
Egymáshoz rendelés80
Some awkward stories80
Stories about the longest living animals81
Események sorrendje82
An expedition to the Antarctic82
Hibajavítás83
An American holiday, Thanksgiving83
IV. Íráskészség86
Jelentkezés és információ kérése86
Hivatalos panaszlevél91
Meghívás visszautasítása95
Tanácsadó levél98
Érvelő esszé103
Olvasói levél106
Cikk diákújság számára109
V. Gyakorlófeladatok114
Feladatsor 1.114
Olvasott szöveg értése114
An interview with young rockers114
Sherpas116
A secret museum that visitors will never see117
Nyelvhelyesség118
Pelé, the Brazilian football legend118
State fairs: livestock, music, and food on a stick120
Here’s why you should care about the weather in space121
Hallott szöveg értése122
Moving images called GIFs122
The New Nordic Diet122
Some information about robots123
Íráskészség125
Feladatsor 2.126
Olvasott szöveg értése126
There’s adventure for every terrain in Arkansas126
Americans feel strongly about barbecue128
The “heart” of Rome’s Colosseum opens to visitors129
Nyelvhelyesség131
A restaurant for man’s best friend131
Ozone layer recovery132
Sicily133
Hallott szöveg értése135
Eli D Goss, the famous child actor135
Open-plan classrooms135
Banning mobile phones at school136
Íráskészség137
VI. Mellékletek140
Megoldások140
Olvasott szöveg értése140
Igaz, hamis, nincs megadva140
Feleletválasztás141
Egymáshoz rendelés143
Kiemelt mondatok helye és bekezdések sorrendje145
Összefoglaló kiegészítése146
Rövid választ igénylô nyitott kérdések148
Nyelvhelyesség150
Feleletválasztás150
Szóképzés152
Szövegbôl kivett mondatrészek helyének azonosítása153
Hiányos szöveg kiegészítése154
Hibaazonosítás156
Hallott szöveg értése158
Igaz, hamis, nincs megadva158
Egy vagy két helyes válasz159
Hiányos mondatok kiegészítése160
Többszörös választás161
Rövid választ igénylô nyitott kérdések162
Egymáshoz rendelés163
Események sorrendje164
Hibajavítás164
Feladatsor 1.165
Olvasott szöveg értése165
Nyelvhelyesség166
Hallott szöveg értése168
Feladatsor 2.170
Olvasott szöveg értése170
Nyelvhelyesség172
Hallott szöveg értése173
Hanganyagok szövegátirata175
Igaz, hamis, nincs megadva175
Egy vagy két helyes válasz176
Hiányos mondatok kiegészítése178
Többszörös választás179
Rövid választ igénylô nyitott kérdések180
Egymáshoz rendelés181
Események sorrendje183
Hibajavítás183
Feladatsor 1.184
Feladatsor 2.186
Emelt szintû írásbeli vizsga az érettségin188