Irodalom tankönyv 10. osztály

Sokszínű irodalom 10. II. kötet Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (az európai realizmus és a magyar romantika) MS-2356U
MS-2356U
10. évfolyam, 3. kiadás (2019. 05. 31.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 256 oldal
tanterv: NAT 2012
2 280 Ft
1 824 Ft (20% osztálykedvezménnyel)*
Kosárba
* Legalább 15 példány megrendelése esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani 2024.04.03 és 2024.10.15 között.

A 10. osztályos tankönyv második kötete hatékonyan támogatja a tanórai és az otthoni tanulást. Egyszerre tartalmazza az irodalmi szemelvényeket és azok feldolgozását. Az irodalmi szövegek kiválasztása során a szerzők arra törekedtek, hogy olyan műveket mutassanak be, amelyek képesek megszólítani a korosztályt, és értékek közvetítésére is alkalmasak.

Újdonságnak számít, hogy a tankönyvben komplett, az érettségi követelményeknek megfelelően felépített szövegértési feladatsorok is helyet kaptak.

Az egyes fejezetek végén ismétlő kérdéssorok segítik a tananyag felidézését, rendszerezését, továbbgondolását. A gazdag és változatos kép- és ábraanyag fontos kiegészítője a szövegeknek: nagymértékben segíti a tanítást, a tanulást, valamint a tanultak továbbgondolására, kutatómunkára ösztönöz.

Kapcsolódó kiadványok
Sokszínű irodalom 9. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (az antikvitás irodalma, a Biblia) MS-2353U
Sokszínű irodalom 9. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (a középkor, a reneszánsz, a barokk és a francia klasszicizmus) MS-2354U
Sokszínű irodalom 10. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (európai és magyar felvilágosodás, európai romantika) MS-2355U
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal. (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2371U
Cartographia - Irodalmi atlasz a középiskolások számára - Az atlasz tartalmazza a nagyobb stílustörténeti korokat a szépirodalom kezdeteitől, a korok meghatározó stílusirányzatain és a modernségen keresztül egészen a XXI. század irodalmáig CR-0152
Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli (2017-től érv.) - Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

* A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal 1 éves DÍJMENTES hozzáférést ajándékozunk a kiadvány digitális változatához. Az aktiválás a www.mozaweb.hu/aktivalas oldalon, a Fiókom/Új kód aktiválása menüpontban érhető el.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Az európai romantika és realizmus irodalma5
A romantikától a realizmus felé6
A francia realista regény9
Stendhal: Vörös és fekete9
Balzac: Goriot apó15
A romantika és a realizmus az orosz irodalomban23
Puskin: Jevgenyij Anyegin23
Gogol: A köpönyeg39
Összefoglaló kérdések, feladatok48
Katona József49
A magyar romantika irodalma50
A magyar színjátszás kezdetei 55
A Bánk bán60
Összefoglaló kérdések, feladatok78
Kölcsey Ferenc79
Kölcsey életműve80
Prózai művek82
Lírai alkotások94
Összefoglaló kérdések, feladatok112
Vörösmarty Mihály113
Vörösmarty életműve114
Epikus művek 116
A Csongor és Tünde118
Lírai alkotások130
A ?haza s emberiség? költője (1836?1849)130
Vörösmarty lírája a szabadságharc bukása után146
Összefoglaló kérdések, feladatok 154
Pet?fi Sándor155
Pet?fi életm?ve 156
Költői indulás a népiesség jegyében159
Az első versgyűjtemény159
A korszak epikus művei 165
Válságkorszak 176
Két szerelmi ciklus176
Felhők179
Pet?fi tájköltészete 182
A Júlia-szerelem versei 190
Az udvarlás költészete 191
Hitvesi líra 193
Forradalmi látomásköltészet199
A forradalom és szabadságharc költője 204
Ars poeticák211
Az apostol218
Összefoglaló kérdések, feladatok 226
Jókai Mór227
Jókai és a magyar regény a romantika korában228
Jókai Mór: Az arany ember232
Összefoglaló kérdések, feladatok 241
Fogalommutató242
Képjegyzék244
Kerettantervi és érettségi követelmények251
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
A Sokszínű irodalom tankönyvcsalád 10. évfolyamos része is két kötetből áll. Az első kötetben tárgyalt szerzők és műveik két nagyobb témakörbe rendeződnek: a felvilágosodás korának európai és hazai alkotóiról szóló fejezetek után az európai romantika irodalmát mutatjuk be. A második kötetben már a romantika mellett feltűnő realizmus irányzata is helyet kapott, de a főszerepet a 19. századi magyar irodalom legjelesebb képviselői játsszák. A felvilágosodás időszakának európai és magyar szerzői között lesznek olyanok, akiknek a neve már ismerősebben csenghet (pl. Goethe és Csokonai), és olyanok, akikkel eddigi tanulmányaitok során még nem találkoztatok (pl. Voltaire és Batsányi János). Könyvünkben a nagy francia romantikus író, Victor Hugo mellé sorakozik fel többek között a varázslatos fantáziával megáldott német Hoffmann, a szabadság költőjeként híressé vált angol Shelley vagy a bűnügyi történeteivel új irányt mutató amerikai Poe. A francia Stendhal és Balzac, az orosz Puskin és Gogol figyelme már a korabeli társadalmi viszonyokra irányul - Julien Sorel, Goriot apó, Anyegin és Akakij Akakijevics története ezzel együtt és ezáltal válik izgalmassá. A magyar reformkor és romantika fejezetének alakjai már az általános iskolai tanulmányaitokban is kiemelt jelentőséggel bírtak. Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor és Jókai Mór roppant gazdag életműve azonban még bőven tartogat felfedezésre váró, érdekfeszítő olvasmányélményeket.