Történelem munkafüzet 7. osztály

Történelem 7. mf. Hetedikes történelem munkafüzet (NAT2012) MS-2857U
MS-2857U

A nemzetállamok korától a II. világháborúig

7. évfolyam, 7. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 72 oldal
tanterv: NAT 2012
980 Ft
735 Ft (25% kedvezménnyel)
Kosárba
A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.
Kapcsolódó kiadványok
Történelem 7. tk. - Történelem tankönyv 7. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A nemzetállamok korától a II. világháborúig MS-2657U
Történelmi atlasz 5-8. - Az illusztrációkkal díszített történelmi atlasszal életre kel a történelem MS-4115
Cartographia - Képes történelmi atlasz ált. isk. - A nagy múltú Cartographia népszerű középiskolai földrajzi atlasza. A tankönyvjegyzékről is rendelhető CR-0042H
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Év eleji ismétlés3
A nemzetállamok kora5
1. Az olasz egység létrejötte5
2. A német egység megteremtése6
3. A 19. századi brit világbirodalom7
4. Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja8
5. Az ipari forradalom térhódítása9
6. A munkásmozgalom irányzatai10
7. Az imperializmus kora11
8. A modern állam és polgárai13
Összefoglalás14
Magyarország a dualizmus időszakában17
9. Az önkényuralom évei17
10. A kiegyezés18
11. A dualizmus korának politikai változásai19
12. A magyar gazdaság fejlődése20
13. Az Osztrák-Magyar Monarchia népei21
14. A polgárosodó társadalom22
15. Az ország fővárosa, Budapest23
16. Az oktatás fejlődése24
Összefoglalás25
Az első világháború29
17. Az első világháború kitörése29
18. A frontok és a hátország30
19. Az első világháború befejezése31
20. Az oroszországi forradalom33
21. Magyarország az első világháborúban34
Összefoglalás35
Földünk a két világháború között38
22. Európa az első világháború után38
23. A Párizs környéki békék39
24. A békekötések után40
25. A sztálini Szovjetunió41
26. A nagy gazdasági válság42
27. A Harmadik Birodalom43
28. Úton az újabb háború felé44
Összefoglalás45
Hazánk a két világháború között48
29. Az őszirózsás forradalom48
30. A Tanácsköztársaság49
31. Az ellenforradalom és Horthy hatalomra jutása50
32. A trianoni béke51
33. A rendszer megszilárdulása52
34. Válság és kiútkeresés53
35. A Harmadik Birodalom árnyékában54
36. Társadalom és kultúra55
37. Magyarok a határon túl56
38. A hétköznapi élet57
Összefoglalás58
A második világháború61
39. A villámháborúk időszaka61
40. Fordulat a háború menetében62
41. A semlegességtõl a doni katasztrófáig63
42. Az antifasiszta koalíció győzelme64
43. Az európai zsidóság tragédiája66
44. Hazánk német megszállása és a nyilas uralom68
Összefoglalás69
A kiadvány bevezetője
Kedves Diákok!
Néhány mondattal szeretnénk segíteni nektek, hogy jobban tudjátok használni ezt a munkafüzetet. A feladatokat egyedül oldjátok meg! Ez azért fontos, mert egyrészt így ellenőrizhetitek, hogy a tankönyvi ismereteket elsajátítottátok-e, másrészt mert nagyon sok feladat a képességeitek fejlesztésére szolgál. Azoknál a kérdéseknél, amelyeket rögtön nem tudtok megválaszolni, először gondoljátok végig újra a tanultakat, és csak utána lapozzátok fel ismét a tankönyvet! Ha végképp elakadtok, forduljatok segítségért a tanárotokhoz!