Történelem munkafüzet 8. osztály

Történelem 8. A NAT2012-es kerettanterv által előírt korszakbeosztás szerinti nyolcadikos történelem munkafüzet. MS-2858U
MS-2858U

Munkafüzet - A hidegháború korától napjainkig

8. évfolyam, 6. kiadás (2021. 08. 03.)
Mozaik Kiadó
méret: 168x238 mm
terjedelem: 64 oldal
tanterv: NAT 2012
980 Ft
Kosárba

A munkafüzet a tananyag feldolgozása és a forráselemzések során kiemeli a lényeges ismeretanyagot, amellyel vázlatot ad a leckékhez. Feladattípusai hatékony segítséget nyújtanak a dolgozatírásokra való készülés során.

Kapcsolódó kiadványok
Történelem 8. AB - A NAT2012-es MS-2658U tankönyvhöz készült. A tudásszintmérő feladatlapokra kizárólag iskolai megrendelést teljesítünk. MS-2794U
Történelem 5. - Ötödikes történelem munkafüzet (NAT2020-hoz is ajánlott) MS-2855U
Történelem 8. - Történelem tankönyv 8. osztályosoknak, lenyűgöző képanyaggal. A hidegháború korától napjainkig. (NAT2012) MS-2658U
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
Év eleji ismétlés3
A kétpólusú világ5
1. A kétpólusú világ kialakulása5
2. A hidegháború kibontakozása6
3. Az Európán kívüli világ7
4. Enyhülés és szembenállás8
5. A hidegháború vége9
6. A gazdasági növekedés kora11
7. Az olajválság és a globalizálódás kezdete12
8. Társadalmi változások13
Összefoglalás14
Magyarország a szovjet táborban17
9. Újrakezdés a háború után17
10. Magyarország szovjetizálása18
11. A Rákosi-diktatúra19
12. Az20
13. Az 1956-os forradalom21
14. Megtorlás és konszolidáció23
15. Kádár reformjai és rendszerének válsága24
16. Társadalom és kultúra. A mindennapi élet25
17. A rendszerváltás kezdete26
Összefoglalás27
Mai világunk története30
18. A globális világ fő sajátosságai30
19. Háborúk és válsággócok az ezredfordulón31
20. Az Európai Unió létrejötte és működése32
21. A demokratikus jogállam megteremtése hazánkban33
22. A harmadik magyar köztársaság húsz éve34
23. Kisebbségek a határon innen és túl35
Összefoglalás36
A társadalmi élet szabályai, állampolgári ismeretek40
24. Szokás, hagyomány, illem, erkölcs40
25. Jogok és kötelességek41
26. Egyenlőség és egyenlőtlenség a társadalomban42
27. Az állam és az alkotmány43
28. A politikai rendszer44
29. Politikai intézményeink45
30. Választási rendszerünk46
31. Emberi és állampolgári jogok47
Összefoglalás48
Gazdasági ismeretek50
32. A gazdaság legfontosabb szereplői50
33. A pénz funkciói és formái52
34. Pénzintézetek és tevékenységük53
35. A család bevételei és kiadásai54
36. Takarékosság a háztartások fogyasztásában55
37. Pénzkezelési technikák56
Összefoglalás57
A média világa60
38. A60
39.61
40. A hír szent, a vélemény szabad62
41. A reklám63


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali