Magyar érettségi felkészítő könyv

Érettségire készülök - Magyar nyelv és irodalom, középszint, írásbeli Magyar érettségire felkészítő könyv feladatokkal, mintaszövegekkel a 2017-ben életbe lépett középszintű írásbeli követelményekhez. Szövegértés, műértelmezés, érvelés, gyakorlati szövegalkotás. MS-2375U
MS-2375U

Felkészítőkönyv feladatokkal és mintaszövegekkel

12. évfolyam, 3. kiadás (2021. 03. 09.)
Mozaik Kiadó
méret: 174x244 mm
terjedelem: 136 oldal
tanterv: NAT 2012
2 580 Ft
Kosárba

Az új érettségi felkészítőkönyvünket Fráter Adrienne, a népszerű Magyar nyelv középiskolásoknak c. sorozat szerzője készítette a 2017-ben megjelent új középszintű írásbeli érettségi követelményeknek megfelelően.

A kötet nem pusztán megoldandó feladatsorokat tartalmaz, a szerző a tőle megszokott alapossággal és gyakorlatiassággal rendszerezi az érettségin előforduló feladattípusokat, ezekhez tanári magyarázatokat, hasznos tanácsokat fűz, majd gyakorlófeladatokat kínál az ismeretek alkalmazásához.

Megmutatja, hogyan lehet a grafikai szervezők (pl. fürtábra, gondolkodástérkép) segítségével összegyűjteni és elrendezni a gondolatokat, ötleteket a szövegalkotási feladatok hatékonyabb elkészítéséhez. A kötetben mintaszövegek is találhatók az érettségin új elemként megjelenő érvelési és gyakorlati szövegtípusokhoz. Ily módon a könyv hasznos eszköze lehet a tudatos felkészülésnek és felkészítésnek, mivel olyan jártasságot alakít ki az érettségi feladatainak megoldásában, amely nélkülözhetetlen a vizsga sikeres letételéhez.

Kapcsolódó kiadványok
100 lépés az érettségihez - Matematika, középszint, írásbeli - Érettségire felkészítő könyv. A száz, átlagosan nyolc feladatból álló feladatsor rendszerező áttekintést ad a középszintű érettségi anyagából. Egyéni felkészüléshez kitűnő. MS-2328
Érettségire készülök - Történelem, középszint, írásbeli - Esszéfeladatok - Könyvünk a középszintű történelem érettségihez nyújt segítséget. A legnehezebb vizsgarésznek tartott kifejtendő szöveges feladatokra, rövid és hosszú esszékre helyezi a hangsúlyt. MS-2376U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Angol nyelv, emelt szint - A szóbeli vizsga feladattípusaiból (társalgás, vita, önálló témakifejtés) összeállított komplett feladatsorok, valamint korszerű témákat feldolgozó szövegek és videók a szókincsfejlesztéshez. MS-2377U
Érettségire készülök - Felkészítőkönyv a szóbeli vizsgára - Német nyelv, középszint - Tematikus vizsgafeladatsorok, szókincsfejlesztő feladatok, kidolgozott társalgási, szituációs és témakifejtési mintafeladatok. MS-2379U
Érettségire készülök - Történelem, középszint, írásbeli - Rövid választ igénylő feladatok - Könyvünk a középszintű történelem érettségihez, azon belül a rövid választ igénylő feladatok megoldásához kínál gyakorlófeladatokat megoldásokkal. MS-2390U
Érettségire készülök - Történelem, középszint, szóbeli - 83 kidolgozott tétel - Kidolgozott tételek a szóbeli vizsgára. 12 fejezetben 36 egyetemes történelmi, 40 magyar történelmi és 7 társadalomismereti témakörhöz tartozó kidolgozott tételt tartalmaz. MS-2391U
Próbaérettségi feladatsorok - Történelem, középszint - 12 teljes feladatsor, magyarázatokkal ellátott megoldási útmutatóval. MS-3162U
Magyar nyelv 10. - 10. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2012) MS-2371U
Magyar nyelv 11. - 11. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal (NAT2012) MS-2372U
Magyar nyelv 12. - 12. osztályos magyar nyelv tankönyv közérthető magyarázatokkal, változatos feladatokkal a középiskolások számára, NAT2012-höz is MS-2373
Sokszínű irodalom 9. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (az antikvitás irodalma, a Biblia) MS-2353U
Sokszínű irodalom 9. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 9. osztály (a középkor, a reneszánsz, a barokk és a francia klasszicizmus) MS-2354U
Sokszínű irodalom 10. I. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (európai és magyar felvilágosodás, európai romantika) MS-2355U
Sokszínű irodalom 10. II. kötet - Tankönyv és szöveggyűjtemény 10. osztály (az európai realizmus és a magyar romantika) MS-2356U
A kiadvány digitális változata a könyvben levő kóddal ingyenesen elérhető

*A kiadvány hátsó borítójának belső oldalán található egyedi kóddal a kiadvány digitálisan is elérhető.
Az aktivált kódokkal DÍJMENTES hozzáférést biztosítunk a kiadvány mozaWeb Home változatához az aktiválástól számított minimum egy éves időtartamra. A kódok csak egyszer aktiválhatók.
Mintaoldalak
Tartalomjegyzék
A középszintű írásbeli vizsga az érettségin6
Szövegértés8
A szövegértési kérdések típusai8
A szövegben szereplő szavak, kifejezések jelentésének megértése8
A szövegben szereplő információk, tények, adatok, megállapítások visszakeresése10
A szöveg érveinek, érvrendszerének azonosítása, értelmezése12
A szövegegész felépítésének, szerkezetének, logikai és tartalmi összefüggéseinek vizsgálata14
A szöveg nyelvtani, stilisztikai, kommunikációs, műfaji és pragmatikai jellemzői17
Reflektálás a szövegre21
Összefoglalás24
Szövegalkotás32
Érvelés írása az érettségin32
1. lépés: Az érvelési feladat értelmezése33
2. lépés: Anyaggyűjtés jegyzeteléssel, grafikai szervezőkkel36
3. lépés: Elrendezés – a vázlat elkészítése40
4. lépés: Megfogalmazás44
5. lépés: Ellenőrzés50
Gyakorlati szövegek írása az érettségin53
Hivatalos levelek54
1–2. lépés: A feladat értelmezése és ötletgyűjtés55
3. lépés: Vázlatírás57
4. lépés: Megfogalmazás59
5. lépés: Önellenőrzés60
A szónoki stílusrétegbe tartozó gyakorlati szövegtípusok63
1–2. lépés: A feladat értelmezése és anyaggyűjtés64
3–4. lépés: Vázlatírás és megfogalmazás67
5. lépés: Önellenőrzés69
Műértelmezés74
Műértelmezés az érettségin74
1. lépés: A feladat értelmezése76
2. lépés: Anyaggyűjtés78
3. lépés: Az anyag elrendezése92
4. lépés: A megfogalmazás96
5. lépés: Önellenőrzés103
Mellékletek112
A szövegértés megoldásai112
A hivatalos levelek120
A szónoki stílusréteg szövegtípusai124
A műelemzés szakkifejezései128
Vers- és novellaelemzési kisokosok132
Hibák jelölése és pontozása135
A kiadvány bevezetője
A 2017-es év a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tekintetében is változást hozott. A szövegértési feladatsoron kívül, mellyel a diákoknak a továbbiakban is meg kell birkózniuk, egy rövidebb terjedelmű érvelő vagy hivatalos szöveget is el kell készíteniük. Ezután következik a hosszabb szövegalkotás, ahol - a korábbi évektől eltérően - már csak kétféle műértelmezési feladat közül lehet választani.

A kiadvány célja, hogy az érettségi régi és új kihívásaihoz egyaránt segítséget nyújtson. A kötet ugyanakkor nem pusztán megoldandó feladatsorok gyűjteménye. A tudatos és eredményes felkészülést alapozza meg azáltal, hogy rendszerezi az érettségin előforduló feladattípusokat, ezekhez tanári magyarázatokat, hasznos tanácsokat fűz, majd gyakorlófeladatokat kínál az ismeretek alkalmazásához. Megmutatja, hogyan lehet a grafikai szervezők (pl. fürtábra, gondolkodástérkép) segítségével összegyűjteni és elrendezni a gondolatokat, ötleteket a szövegalkotási feladatok hatékonyabb elkészítéséhez. Az érvelési és gyakorlati szövegtípusok mindegyikéhez nyújt mintaszövegeket, amelyeken keresztül a tartalmi és formai jellegzetességek jól megfigyelhetők.

A könyv Tanács címet viselő keretes szövegei a szövegértési és szövegalkotási feladatok megoldásához egyaránt adnak javaslatokat, valamint felhívják a figyelmet az esetleges buktatókra, gyakori hibaforrásokra. A kötet a középszintű érettségi felépítését követi: A Szövegértés fejezet típusonként mutatja be a szövegértés különböző szintjeihez kapcsolódó jellegzetes kérdéseket, és egy-egy rövid szöveg feldolgozásával feladatokat is kínál a gyakorláshoz. A fejezet végén összefoglalásul egy teljes szövegértési feladatsor is helyet kapott. 1. A Szövegalkotás fejezet a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségin új elemként megjelenő érvelő és gyakorlati szövegek megírásához nyújt segítséget. Felidézi az egyes szövegtípusok formai és tartalmi jellemzőit, és számos jól használható eszközt mutat be a szövegek megfogalmazásához. 2. A Műértelmezés fejezet a műelemzés megírásához ad hasznos tanácsokat az anyaggyűjtéstől a megfogalmazáson át az önellenőrzésig. 3. A Mellékletek fejezet tartalmazza a szövegértési feladatok megoldását, az érvelő és gyakorlati szövegtípusok mintaszövegeit, egy fogalomgyűjteményt, valamint egy a vers- és novellaelemzés megírását segítő "kisokost".

A kiadvány hasznos segítséget nyújt az érettségire való felkészülésben és felkészítésben, mivel a diákok a magyarázatok és tanácsok elolvasásával, a gyakorlófeladatok megoldásával, az ötletgyűjtő és rendszerező stratégiák elsajátításával jártasságot szerezhetnek a vizsgafeladatok sikeres megoldásában.


© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2021 | Asztali